ORDIN nr. 22 din 7 februarie 2017privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C.
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 112 din 9 februarie 2017
  Ținând cont de Avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 122.008 din 28 decembrie 2016,
  în temeiul prevederilor art. 14 alin. (1^1) și al art. 16 alin. (7) și (9) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C., prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice,
  Doru Ciocan

  București, 7 februarie 2017.
  Nr. 22.

  Anexă

  REGULAMENT
  de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile
  Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C.