ORDIN nr. 6 din 19 ianuarie 2016
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 28 ianuarie 2016  În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 9 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 1, după punctul 176 se introduc nouă noi puncte, punctele 177-185, cu următorul cuprins:
  "177. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Călăraşi
  178. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Ialomiţa
  179. Gruparea de Jandarmi Mobilă Timişoara
  180. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "GENERAL EREMIA GRIGORESCU" al Judeţului Galaţi
  181. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "OLTUL" al Judeţului Harghita
  182. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "GHEORGHE POP DE BĂSEŞTI" al Judeţului Maramureş
  183. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "HOREA" al Judeţului Mureş
  184. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "SOMEŞ" al Judeţului Satu Mare
  185. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "POROLISSUM" al Judeţului Sălaj."
  2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - Elementele de compoziţie descrise şi forma grafică a scutului sau a câmpului heraldic, a pieselor şi figurilor heraldice, cromatica şi, după caz, devizele care individualizează structurile menţionate sunt prevăzute în planşele cuprinse în anexele nr. 1-185."
  3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 3. - Anexele nr. 1-185 fac parte integrantă din prezentul ordin."
  4. După anexa nr. 176 se introduc nouă noi anexe, anexele nr. 177-185, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1-9, care fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Ministrul afacerilor interne,

  Petre Tobă

  Bucureşti, 19 ianuarie 2016.
  Nr. 6.

  Anexa 1

  (Anexa nr. 177 la Ordinul nr. 490/2008)
  Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Călăraşi
  Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Călăraşi din cadrul Jandarmeriei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
  Pe pieptul acvilei, un scut despicat: 1) pe albastru, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizată, scrisă cu negru; 2) pe roşu, un călăraş cu barbă, purtând haine, pelerină, cizme, căciulă, puşca la spate, raniţa şi sabia la şoldul drept, ţinând cu mâinile frâul şi stând călare pe un cal aflat în salt, totul de argint.
  În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE).
  În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * CĂLĂRAŞI.
  Semnificaţia elementelor însumate
  a) romb - viaţă, prosperitate, recompensă, cântece de laudă;
  b) litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română;
  c) cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritate veche;
  d) călăraşul - armă vorbitoare, făcând referire la denumirea judeţului pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.


  Anexa 2

  (Anexa nr. 178 la Ordinul nr. 490/2008)
  Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Ialomiţa
  Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Ialomiţa din cadrul Jandarmeriei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
  Pe pieptul acvilei, un scut despicat: 1) pe albastru, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizată, scrisă cu negru; 2) pe roşu, un snop de grâu de aur, poziţionat în pal.
  În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE).
  În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * IALOMIŢA.
  Semnificaţia elementelor însumate
  a) romb - viaţă, prosperitate, recompensă, cântece de laudă;
  b) litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română;
  c) cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritate veche;
  d) snopul de grâu - element preluat de la stema judeţului Ialomiţa, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.


  Anexa 3

  (Anexa nr. 179 la Ordinul nr. 490/2008)
  Gruparea de Jandarmi Mobilă Timişoara
  Însemnul heraldic al Grupării de Jandarmi Mobilă Timişoara din cadrul Jandarmeriei Române se prezintă după cum urmează: scut scartelat, cu insiţiune, având în cartierul 1, pe roşu, un leu de aur, ţinând în laba dreaptă anterioară o sabie, cu vârful lat, de argint, înzestrată de aur, poziţionată în bară, născând dintr-un zid crenelat, de acelaşi metal şi rostuit negru, în cartierul 2, pe albastru, o cetate de argint, rostuită negru, cu trei turnuri, cu acoperiş conic şi având o poartă ajurată negru, în cartierul 3, pe albastru, un corb negru ţinând în cioc un inel de aur, cu piatră roşie şi stând pe o ramură de stejar verde, cu ghinde de aur, în cartierul 4, pe roşu, un legionar roman, redat în picioare şi din faţă, cu capul 3/4 spre senestra, ţinând în mâna dreaptă scutul cu iniţialele VRR ce provin de la deviza VIRTUS ROMANA REDIVIVA (VIRTUTEA ROMANĂ REÎNVIATĂ), iar cu mâna stângă sprijină suliţa aşezată în pal, totul de acelaşi metal; în insiţiune, pe verde, o grenadă de argint, aprinsă, de acelaşi metal.
  În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ * TIMIŞOARA.
  Semnificaţia elementelor însumate
  a) leul cu sabia, născând dintr-un zid de cetate, corbul cu inel în cioc, cetatea de argint şi legionarul roman: elemente preluate de la stemele judeţelor Timiş, Hunedoara, Arad şi Caraş-Severin, pe teritoriul cărora unitatea îşi desfăşoară activitatea;
  b) grenada aprinsă: jandarmeria; curaj, valoare, dorinţa de a lupta pentru ţară.


  Anexa 4

  (Anexa nr. 180 la Ordinul nr. 490/2008)
  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
  "General Eremia Grigorescu" al Judeţului Galaţi
  Însemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "General Eremia Grigorescu" al judeţului Galaţi din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond purpuriu, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
  Pe pieptul acvilei, un scut tăiat în furcă răsturnată: 1) pe purpuriu, două topoare încrucişate în săritoare, suprapuse de o cască de pompier aşezată din profil, dedesubt o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta şi stânga ramuri de stejar, totul de argint; 2) pe argint, o turtă portocalie, încărcată cu un triunghi albastru, alezat; 3) pe albastru, o ancoră de aur.
  În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: AUDACIA ET DEVOTIO (CURAJ ŞI DEVOTAMENT).
  În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de aur, pe fond purpuriu: * INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ * "GENERAL EREMIA GRIGORESCU" AL JUDEŢULUI GALAŢI.
  Semnificaţia elementelor însumate
  a) casca şi topoarele - sunt preluate din însemnele pompierilor militari folosite din a doua jumătate a secolului al XIX-lea;
  b) grenada explodând - aminteşte de participarea pompierilor militari la Războiul pentru cucerirea Independenţei de Stat a României;
  c) ramurile de stejar - forţa, puterea; autoritate veche;
  d) turta portocalie cu triunghiul albastru, alezat - protecţia civilă;
  e) ancora - element preluat de la stema judeţului Galaţi, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.


  Anexa 5

  (Anexa nr. 181 la Ordinul nr. 490/2008)
  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
  "Oltul" al Judeţului Harghita
  Însemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Oltul" al Judeţului Harghita din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond purpuriu, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
  Pe pieptul acvilei, un scut tăiat în furcă răsturnată: 1) pe purpuriu, două topoare încrucişate în săritoare, suprapuse de o cască de pompier aşezată din profil, dedesubt o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta şi stânga ramuri de stejar, totul de argint; 2) pe argint, o turtă portocalie, încărcată cu un triunghi albastru, alezat; 3) pe aur, 4 munţi verzi, pe vârful cărora sunt 4 brazi de aceeaşi culoare.
  În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: AUDACIA ET DEVOTIO (CURAJ ŞI DEVOTAMENT).
  În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de aur, pe fond purpuriu: * INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ * "OLTUL" AL JUDEŢULUI HARGHITA.
  Semnificaţia elementelor însumate
  a) casca şi topoarele - sunt preluate din însemnele pompierilor militari folosite din a doua jumătate a secolului al XIX-lea;
  b) grenada explodând - aminteşte de participarea pompierilor militari la Războiul pentru cucerirea Independenţei de Stat a României;
  c) ramurile de stejar - forţa, puterea; autoritate veche;
  d) turta portocalie cu triunghiul albastru, alezat - protecţia civilă;
  e) munţii şi brazii - elemente preluate de la vechea stemă a fostului judeţ Ciuc, ce se întindea pe actuala arie a judeţului Harghita, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.


  Anexa 6

  (Anexa nr. 182 la Ordinul nr. 490/2008)
  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
  "Gheorghe Pop de Băseşti" al Judeţului Maramureş
  Însemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Gheorghe Pop de Băseşti" al Judeţului Maramureş din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond purpuriu, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
  Pe pieptul acvilei, un scut tăiat în furcă răsturnată: 1) pe purpuriu, două topoare încrucişate în săritoare, suprapuse de o cască de pompier aşezată din profil, dedesubt o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta şi stânga ramuri de stejar, totul de argint; 2) pe albastru, un munte de argint, având la bază o intrare de mină, arcuită şi ajurată negru, flancată de doi brazi verzi şi pe vârful căruia stă o capră neagră; 3) pe argint, o turtă portocalie, încărcată cu un triunghi albastru, alezat.
  În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: AUDACIA ET DEVOTIO (CURAJ ŞI DEVOTAMENT).
  În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de aur, pe fond purpuriu: * INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ * "GHEORGHE POP DE BĂSEŞTI" AL JUDEŢULUI MARAMUREŞ.
  Semnificaţia elementelor însumate
  a) casca şi topoarele - sunt preluate din însemnele pompierilor militari folosite din a doua jumătate a secolului al XIX-lea;
  b) grenada explodând - aminteşte de participarea pompierilor militari la Războiul pentru cucerirea Independenţei de Stat a României;
  c) ramurile de stejar - forţa, puterea; autoritate veche;
  d) turta portocalie cu triunghiul albastru, alezat - protecţia civilă;
  e) muntele cu intrarea în mină, brazii şi capra neagră - elemente preluate de la vechea stemă a judeţului Maramureş, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.


  Anexa 7

  (Anexa nr. 183 la Ordinul nr. 490/2008)
  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Horea"
  al Judeţului Mureş
  Însemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Horea" al Judeţului Mureş din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond purpuriu, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
  Pe pieptul acvilei, un scut scartelat: 1) pe purpuriu, două topoare încrucişate în săritoare, suprapuse de o cască de pompier aşezată din profil, dedesubt o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta şi stânga ramuri de stejar, totul de argint; 2) pe argint, o turtă portocalie, încărcată cu un triunghi albastru, alezat; 3) pe albastru, trei brâuri undate, de argint; 4) pe purpuriu, un caduceu de argint.
  În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: AUDACIA ET DEVOTIO (CURAJ ŞI DEVOTAMENT).
  În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de aur, pe fond purpuriu: * INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ * "HOREA" AL JUDEŢULUI MUREŞ.
  Semnificaţia elementelor însumate
  a) casca şi topoarele - sunt preluate din însemnele pompierilor militari folosite din a doua jumătate a secolului al XIX-lea;
  b) grenada explodând - aminteşte de participarea pompierilor militari la Războiul pentru cucerirea Independenţei de Stat a României;
  c) ramurile de stejar - forţa, puterea; autoritate veche;
  d) turta portocalie cu triunghiul albastru, alezat - protecţia civilă;
  e) brâurile undate - elemente preluate de la stema judeţului Mureş, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea;
  f) caduceul de argint: reputaţia de virtuţi reale; bagheta - puterea; şerpii - prudenţa; aripile - capacitatea unităţii de a da primul ajutor unui accidentat, unui bolnav.


  Anexa 8

  (Anexa nr. 184 la Ordinul nr. 490/2008)
  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Someş"
  al Judeţului Satu Mare
  Însemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Someş" al Judeţului Satu Mare din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond purpuriu, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
  Pe pieptul acvilei, un scut scartelat: 1) pe purpuriu, două topoare încrucişate în săritoare, suprapuse de o cască de pompier aşezată din profil, dedesubt o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta şi stânga ramuri de stejar, totul de argint; 2) pe argint, o turtă portocalie, încărcată cu un triunghi albastru, alezat; 3) pe albastru, un ciorchine de strugure de aur, broşând, cu jumătatea superioară, pe o frunză de viţă-de-vie aşezată în fascie, cu codiţa orientată spre senestra; 4) pe roşu, un turn de argint, rostuit negru, cu poarta ajurată, de asemenea, negru.
  În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: AUDACIA ET DEVOTIO (CURAJ ŞI DEVOTAMENT).
  În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de aur, pe fond purpuriu: * INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ * "SOMEŞ" AL JUDEŢULUI SATU MARE.
  Semnificaţia elementelor însumate
  a) casca şi topoarele - sunt preluate din însemnele pompierilor militari folosite din a doua jumătate a secolului al XIX-lea;
  b) grenada explodând - aminteşte de participarea pompierilor militari la Războiul pentru cucerirea Independenţei de Stat a României;
  c) ramurile de stejar - forţa, puterea; autoritate veche;
  d) turta portocalie cu triunghiul albastru, alezat - protecţia civilă;
  e) ciorchinele de strugure şi turnul - elemente preluate de la stema judeţului Satu Mare, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.


  Anexa 9

  (Anexa nr. 185 la Ordinul nr. 490/2008)
  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Porolissum"
  al Judeţului Sălaj
  Însemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Porolissum" al Judeţului Sălaj din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne, după cum urmează: pe fond purpuriu, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
  Pe pieptul acvilei, un scut tăiat în furcă răsturnată: 1) pe purpuriu, două topoare încrucişate în săritoare, suprapuse de o cască de pompier aşezată din profil, dedesubt o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta şi stânga ramuri de stejar, totul de argint; 2) pe argint, o turtă portocalie, încărcată cu un triunghi albastru, alezat; 3) pe albastru, în partea de jos, trei brâuri subţiri, undate, de aur, deasupra cărora se află PORTA PRETORIA, poarta castrului roman de la Porolissum, argintie.
  În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: AUDACIA ET DEVOTIO (CURAJ ŞI DEVOTAMENT).
  În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de aur, pe fond purpuriu: * INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ * "POROLISSUM" AL JUDEŢULUI SĂLAJ.
  Semnificaţia elementelor însumate
  a) casca şi topoarele - sunt preluate din însemnele pompierilor militari folosite din a doua jumătate a secolului al XIX-lea;
  b) grenada explodând - aminteşte de participarea pompierilor militari la Războiul pentru cucerirea Independenţei de Stat a României;
  c) ramurile de stejar - forţa, puterea; autoritate veche;
  d) turta portocalie cu triunghiul albastru, alezat - protecţia civilă;
  e) brâurile undate şi PORTA PRETORIA - elemente preluate de la stema judeţului Sălaj, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.

  ------