HOTĂRÎRE Nr. 547 din 24 iulie 1995
privind transmiterea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a unui imobil situat în localitatea Dealu Floreni, comuna Dorna Candrenilor, judeţul Suceava
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 172 din 3 august 1995  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Se aprobă transmiterea, fără plata, a imobilului "Aeroport Floreni", împreună cu terenul aferent, situat în localitatea Dealu Floreni, comuna Dorna Candrenilor, judeţul Suceava, identificat potrivit anexei nr. 1 şi planului de situaţie, din patrimoniul Societăţii Comerciale "SAGRA" - S.A. Suceava, în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.


  Articolul 2

  Capitalul social al Societăţii Comerciale "SAGRA" - S.A. Suceava se diminuează cu valoarea activelor transferate, reevaluate conform Hotărârii Guvernului nr. 500/1994 fără modificarea capitalului social aferent Fondului Proprietăţii Private II - Moldova, în condiţiile compensării cotei aferente de către Fondul Proprietăţii de Stat.


  Articolul 3

  Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face prin protocol încheiat între cele doua părţi. Transferul proprietăţii asupra terenului se va face în condiţiile legii.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu
  Ministrul apărării naţionale,
  Gheorghe Tinca
  Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,
  Valeriu Tabara


  Anexa
             
    DATE DE IDENTIFICARE  a imobilului situat în localitatea Dealu Floreni, judeţul Suceava, care se transmite, fără plată,  în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
    Locul unde este situat imobilul care se transmitePersoana juridică de la care se transmitePersoana juridică la care se transmiteDenumirea imobilului şi caracteristicile tehniceValoarea de înregistrare din contabilitate la data transmiterii (lei)
    12345
    Comuna Dorna Candrenilor, satul Dealu Floreni, judeţul SuceavaSocietatea Comercială "SAGRA" - S.A. SuceavaMinisterul Apărării NaţionalePistă de decolare- aterizare şi platforme staţionare aeronave, betonate.858.099.670
    - suprafaţa betonată 21.494,69 m2 Pavilion administrativ cu rezervor de apă de 3 m3 (canton pastoral)64.182.807
    - S+P+1 etaj  
    - suprafaţa construită 110,50 m2
    - suprafaţa desfăşurată 221 m2  
    Grajd animale228.240
    - suprafaţa construită 114,12 m2
    - suprafaţa desfăşurată 114,12 m2
    Canal deschis pentru drenaj ape meteorice cu lăţimea de 0,70 m34.387.215
    - suprafaţa construită 841 m2
    Împrejmuire3.108.781
    - lungime 1.800 m
    Suprafaţa totală a terenului10,2552 ha930.923.952
    Valoarea totală pentru transfer (lei )   1.890.930.665

  -------