HOTĂRÂRE nr. 67 din 23 ianuarie 2008
privind indexarea unor venituri ale populaţiei începând cu luna ianuarie 2008
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Începând cu luna ianuarie 2008, se indexează cu 4,5% următoarele venituri ale populaţiei:
  a) pensiile I.O.V.R.;
  b) suma fixă pentru îngrijire acordată, potrivit prevederilor Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare, invalizilor şi accidentaţilor de război, mari mutilaţi şi cei încadraţi în gradul I de invaliditate;
  c) indemnizaţiile lunare acordare potrivit prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
  d) indemnizaţiile şi sporurile ce se acordă potrivit prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 2

  Sumele rezultate în urma aplicării măsurilor de protecţie socială prevăzute la art. 1 se suportă din aceleaşi fonduri ca şi drepturile de bază.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul muncii, familiei
  şi egalităţii de şanse,
  Paul Păcuraru
  Ministrul economiei
  şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 23 ianuarie 2008.
  Nr. 67.
  ---------