HOTĂRÂRE nr. 458 din 15 august 1997 (*actualizată*)
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar
(actualizată până la data de 29 decembrie 2005*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 29 decembrie 2005 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 776 din 29 octombrie 1998; HOTĂRÂREA nr. 522 din 29 iunie 1999; HOTĂRÂREA nr. 119 din 18 februarie 2000; HOTĂRÂREA nr. 746 din 14 mai 2004; HOTĂRÂREA nr. 1.208 din 29 iulie 2004; HOTĂRÂREA nr. 1.334 din 3 noiembrie 2005; HOTĂRÂREA nr. 1.723 din 21 decembrie 2005.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  -----------
  Notă C.T.C.E. Piatra Neamţ:
  A se vedea şi pct. 19 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 522 din 29 iunie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 6 iulie 1999, care prevede: "Instituţia Ministerul Privatizării se înlocuieşte cu instituţia Agenţia Română de Dezvoltare".
  În temeiul art. 7 alin. (1) şi al art. 18 alin. (2) din Legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997
  pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar, elaborate de Banca Naţionala a României, Agenţia Română de Dezvoltare şi Fondul Proprietăţii de Stat, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  ----------
  Art. unic a fost modificat de pct. 19 al art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 522 din 29 iunie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 6 iulie 1999, prin înlocuirea unei sintagme.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  ------------------
  Ministru de stat,
  ministrul reformei,
  Ulm Spineanu
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Mircea Ciumara
  p. Ministrul justiţiei,
  Dinu Ianculescu,
  secretar de stat
  Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
  Mugur Isarescu
  Preşedintele Agenţiei Naţionale
  pentru Privatizare,
  Valentin M. Ionescu
  p. Preşedintele Fondului
  Proprietăţii de Stat,
  Bogdan Baltazar


  Anexă

  NORMA 15/08/1997