HOTĂRÂRE nr. 641 din 23 august 2018pentru modificarea art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 28 august 2018
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Alineatul (1) al articolului 4 din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 152 din 19 februarie 2018, se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 4
  (1) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice exercită funcțiile autorității de management și îndeplinește atribuțiile aferente acesteia, pentru: Programul operațional regional 2007-2013 și 2014-2020, Programul operațional «Inițiativa pentru IMM-uri», Programul operațional «Dezvoltarea capacității administrative» 2007-2013 și Programul operațional «Capacitate administrativă» 2014-2020.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul fondurilor europene,
  Rovana Plumb
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici

  București, 23 august 2018.
  Nr. 641.
  ----