HOTĂRÎREA nr. 704 din 14 decembrie 1993
pentru aprobarea unor măsuri de executare a Legii contabilităţii nr. 82/1991
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 22 decembrie 1993  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Se aprobă aplicarea, începând cu 1 ianuarie 1994, a Regulamentului de aplicare a Legii contabilităţii nr. 82/1991*), a Planului de conturi general*), a modelelor registrelor şi bilanţurilor contabile*), precum şi a normelor metodologice de utilizare a acestora*).


  Articolul 2

  Se aprobă metodologia de transpunere a soldurilor conturilor din balantele contabile la 31 decembrie 1993 în conturile prevăzute în noul Plan de conturi general*).
  Administratorii regiilor autonome şi societăţilor comerciale, precum şi celelalte persoane care au, potrivit legii, obligaţia gestionării patrimoniului, răspund pentru transpunerea corecta a soldurilor conturilor, din balantele de verificare la 31 decembrie 1993, în conturile prevăzute în noul Plan de conturi general, şi pentru întocmirea bilanţului de deschidere a conturilor la 1 ianuarie 1994, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor în acest sens.


  Articolul 3

  Ministerul Finanţelor va actualiza permanent reglementările prevăzute la art. 1, conform prevederilor actelor normative care vor fi adoptate ulterior.


  Articolul 4

  Administratorii, directorii financiar-contabili, contabilii şefi şi orice alte persoane care au obligaţia gestionării patrimoniului, răspund, potrivit legii, pentru pregătirea, însuşirea şi aplicarea corecta a acestor reglementări. De asemenea, aceste persoane răspund pentru adaptarea corespunzătoare a programelor informatice utilizate pentru prelucrarea datelor financiar-contabile.
  Unităţile de informatica, persoanele fizice şi juridice autorizate, care prestează servicii în domeniul contabilităţii, răspund, potrivit legii, de prelucrarea cu exactitate a informaţiilor financiar-contabile din documentele primite de la clienţi, iar aceştia din urma răspund pentru exactitatea şi realitatea datelor pe care le transmit pentru prelucrare, respectiv înregistrare în contabilitate.


  Articolul 5

  În vederea aplicării corecte a reglementărilor prevăzute la art. 1, se recomanda consiliilor de administraţie ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale conducerea, în paralel, a contabilităţii operaţiunilor economico-financiare aferente trimestrului I/1994 potrivit vechiului plan de conturi, precum şi a noului Plan de conturi general.
  Pe baza analizei rezultatelor economico-financiare la sfârşitul lunilor ianuarie sau februarie 1994 şi a concluziilor care oferă certitudinea aplicării corecte a reglementărilor prevăzute la art. 1, consiliile de administraţie pot decide renunţarea la conducerea contabilităţii şi după vechiul plan de conturi, înainte de închiderea trimestrului I/1994.


  Articolul 6

  Comisiile de cenzori, numite potrivit legii, au obligaţia verificării şi certificării transpunerii corecte a soldurilor conturilor din balantele contabile la 31 decembrie 1993, a bilanţului de deschidere pe anul 1994, cît şi a raportarilor periodice efectuate de agenţii economici în cursul anului 1994, înainte de depunerea acestora la direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Notă *) Regulamentul de aplicare a Legii contabilităţii nr. 82/1991, Planul de conturi general, modelele registrelor şi bilanţurilor contabile, normele de utilizare a acestora, precum şi metodologia de transpunere a soldurilor conturilor din balantele contabile la 31 decembrie 1993 în conturile prevăzute în noul Plan de conturi general se publică ulterior.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ------------------
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu
  ----------