HOTĂRÂRE nr. 1.522 din 25 octombrie 2006 (**republicată**) (*actualizată*)
privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping**1)
(actualizată până la data de 18 martie 2011*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------------
  *) Forma actualizata a acestui act normativ până la data de 18 martie 2011 este realizata de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamt prin includerea tuturor modificarilor şi completarilor aduse de către LEGEA nr. 10 din 1 martie 2011.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  ---------
  **1) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.394/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 27 noiembrie 2009, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 911 din 9 noiembrie 2006 şi ulterior adoptării a mai fost modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.551/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 4 decembrie 2008.

  Articolul 1

  (1) Se aprobă structura organizatorică a Agenţiei Naţionale Anti-Doping, prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) Numărul maxim de posturi al Agenţiei Naţionale Anti-Doping este de 69 de posturi.


  Articolul 2

  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale Anti-Doping, prevăzut în anexa nr. 2.


  Articolul 3

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 4

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.091/2005 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Antidoping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 din 28 septembrie 2005.


  Anexa 1

  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Agenţiei Naţionale Anti-Doping
  Numărul maxim de posturi = 69
             ┌─────────────┐ ┌──────────────┐ ┌────────────────────────────┐
             │ CONSILIUL │ │ │ │CONSILIUL DE PREVENIRE │
             │ DIRECTOR ├────┤ PREŞEDINŢE ├────┤ŞI COMBATERE A TRAFICULUI │
             │ │ │ │ │ILICIT DE SUBSTANŢE DOPANTE │
             └─────────────┘ └──────────┬───┘ │ CU GRAD MARE DE RISC │
                                           │ └────────────────────────────┘
                                           │
                                           │ ┌─────────────┐
                                           │ │ CABINET │
                                           ├──────┤ PREŞEDINTE │
                                           │ └─────────────┘
                                           │
              COMISIA DE APEL ------------┼---------- COMISIA DE ACORDARE A
                                           │ SCUTIRILOR PENTRU
                                           │ UZ TERAPEUTIC
                                           │
   COMISIA DE AUDIERE A SPORTIVILOR │
   ŞI A PERSONALULUI ASISTENT AL ---------┤
   SPORTIVILOR CARE AU ÎNCĂLCAT │
   REGLEMENTĂRILE ANTI-DOPING │
                                           │
                                           │ ┌───────────────┐
                                           │ │ COMPARTIMENTUL│
                                           ├──────┤ AUDIT INTERN*)│
                                           │ └───────────────┘
                                           │
                   ┌───────────────────────┴───────────────────┐
                   v v
          ┌───────────────────┐ ┌────────────────┐
          │ SECRETAR GENERAL │ │ VICEPREŞEDINTE │
          └───────┬───────────┘ └───────┬────────┘
                  │ │
        ┌─────────┼────┬────┐ ┌──────────┼─────────┐
        v v │ v v v v
  ┌────────┐┌────────┐ │ ┌─────────┐ ┌─────────┐┌─────────┐┌─────────┐
  │DIRECŢIA││DIRECŢIA│ │ │DIRECŢIA │ │DIRECŢIA ││DIRECŢIA ││DIRECŢIA │
  │JURIDICĂ││RELAŢII │ │ │ECONOMICĂ│ │TESTARE ││ DE ││CERCETARE│
  │ ŞI ││INTERNA-│ │ │ ŞI │ │ ŞI ││COMBATERE││ ŞI │
  │RESURSE ││ŢIONALE │ │ │ADMINIS- │ │PROGRAME ││A TRAFI- ││LABORATOR│
  │UMANE ││ ŞI │ │ │TRATIV │ │SOCIAL- ││CULUI ││CONTROL │
  └────────┘│RELAŢII │ │ │ │ │EDUCATIVE││ILICIT DE││DOPING │
            │PUBLICE │ │ │ │ │ ││SUBSTANŢE││ │
            └────────┘ │ └─────────┘ └─────────┘│INTERZISE│└─────────┘
                       │ └────┬────┘
                       v v
                   ┌─────────┐ ┌──────────────────────────────┐
                   │SERVICIUL│ │ OFICII ZONALE PENTRU │
                   │ IT │ │ PREVENIREA ŞI COMBATEREA │
                   └─────────┘ │TRAFICULUI ILICIT DE SUBSTANŢE│
                                               │DOPANTE CU GRAD MARE DE RISC │
                                               └──────────────────────────────┘

  ---------
  Compartimentul audit intern se organizează la nivel de birou.
  ----------
  Anexa 1 a fost modificată de art. III din LEGEA nr. 10 din 1 martie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 15 martie 2011, prin înlocuirea unei sintagme.


  Anexa 2

  REGULAMENT 25/10/2006