ORDIN nr. 139 din 13 martie 2003
privind aprobarea listei cuprinzând standardele române care adopta standarde europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune
EMITENT
 • MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 31 martie 2003  Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 752/2002 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a echipamentelor sub presiune,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Resurselor, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul industriei şi resurselor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă lista cuprinzând standardele române care adopta standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul industriei şi resurselor,
  Dan Ioan Popescu
  Bucureşti, 13 martie 2003.
  Nr. 139.


  Anexă


      LISTA
      standardelor române care adopta standarde europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune
         
    Nr. crt.Numărul de referinţăTitlul
    1.SR EN 378-1:2002Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Condiţii de securitate şi de mediu. Partea 1: Condiţii de bază, definiţii, clasificare şi criterii de alegere
    2.SR EN 378-2:2002Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Condiţii de securitate şi de mediu. Partea 2: Proiectare, execuţie, încercări, marcare şi documente
    3.SR EN 378-3:2002Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Condiţii de securitate şi de mediu. Partea 3: Instalaţie în situ şi protecţia persoanelor
    4.SR EN 378-4:2002Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Condiţii de securitate şi de mediu. Partea 4: Funcţionare, întreţinere, reparare şi recuperare
    5.SR EN 1252-1:2002Recipiente criogenice. Materiale. Partea 1: Condiţii de rezistenţă pentru temperaturi mai mici de - 80 grade C
    6.SR EN 1289:2002Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu lichide penetrante a îmbinărilor sudate. Niveluri de acceptare
    7.SR EN 1291:2002Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu pulberi magnetice a îmbinărilor sudate. Niveluri de acceptare
    8.SR EN 1593:2002Examinări nedistructive. Încercarea de etanşeitate. Tehnica prin emisia de bule
    9.SR EN 1626:2002Recipiente criogenice. Robinete pentru uz criogenic
    10.SR EN 1708-1:2002Sudare. Detalii de bază ale îmbinărilor sudate din oţel. Partea 1: Componente supuse la presiune
    11.SR EN 1711:2002Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea prin curenţi turbionari a îmbinărilor sudate prin analiza în plan complex
    12.SR EN 1779:2002Examinări nedistructive. Încercarea de etanşeitate. Criterii de alegere a metodei şi a tehnicii
    13.SR EN 1984:2002Robinetărie industrială. Robinete cu sertar de oţel
    14.SR EN ISO 9605-5:2002Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 5: Titan şi aliaje de titan, zirconiu şi aliaje de zirconiu
    15.*)SR EN 10028-1:2002Produse plate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 1: Condiţii tehnice generale
    16.*)SR EN 10222-2:2002Piese forjate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 2: Oţeluri feritice şi martensitice cu caracteristici specificate la temperatură ridicată
    17.*)SR EN 10222-3:2002Piese forjate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 3: Oţeluri aliate cu nichel cu caracteristici specificate la temperatură scăzută
    18.*)SR EN 10222-4:2002Piese forjate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 4: Oţeluri sudabile cu granulaţie fină cu limita de curgere ridicată
    19.*)SR EN 10222-5:2002Piese forjate din oţel pentru recipiente sub presiune. Partea 5: Oţeluri inoxidabile martensitice, austenitice şi austenito-feritice
    20.*)SR EN 10269:2002Oţeluri şi aliaje de nichel pentru elemente de fixare cu caracteristici specificate la temperatură ridicată şi/sau scăzută
    21.*)SR EN 10272:2002Bare de oţel inoxidabil pentru recipiente sub presiune
    22.SR EN 12263:2002Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Dispozitive - întrerupătoare pentru limitarea presiunii. Condiţii şi încercări
    23.SR EN 12300:2002Recipiente criogenice. Curăţire
    24.*)SR EN 12392:2002Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Produse obţinute prin deformare plastică. Condiţii speciale pentru produsele destinate fabricării echipamentelor sub presiune
    25.*)SR EN 12420:2002Cupru şi aliaje de cupru. Piese forjate
    26.SR EN 12434:2002Vase criogenice. Racorduri flexibile pentru uz criogenic
    27.*)SR EN 12451:2002Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde fără sudură pentru schimbătoare de căldură
    28.SR EN 12452:2002Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi laminate, fără sudură, cu aripioare pentru schimbătoare de căldură
    29.SR EN 12517:2002Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea radiografică a îmbinărilor sudate. Niveluri de acceptare
    30.SR EN 13133:2002Lipire tare. Calificarea operatorilor de lipire tare
    31.SR EN 13134:2002Lipire tare. Calificarea procedurilor de lipire tare


  ----------- Notă *) Pentru prezentul standard de materiale, prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale de securitate se limitează la datele tehnice ale materialelor din standard şi nu presupune faptul ca materialul este adecvat pentru un echipament specific. În consecinţa, datele tehnice cuprinse în standardul de material trebuie evaluate, având în vedere cerinţele de proiectare pentru echipamente specifice, în scopul verificării faptului ca cerinţele esenţiale pentru echipamentele sub presiune sunt satisfacute.
  -------------