ORDIN nr. 244 din 7 martie 2017
privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 16 martie 2017  Având în vedere:
  - Referatul de aprobare al Direcţiei management şi structuri unităţi sanitare nr. 1.887/2017;
  - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare;
  - art. 11 alin. (2) din capitolul II al anexei nr. III la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 10 noiembrie 2011, se modifică şi completează după cum urmează:
  1. La capitolul II "Asistenţi medicali şi alte categorii de personal sanitar cu pregătire superioară, superioară de scurtă durată, postliceală sanitară sau medie", după poziţia 73 se introduc 3 noi poziţii, poziţiile 73^1, 73^2 şi 73^3, cu următorul cuprins:
  *Font 8*
  "73^1. Autopsier principal (7) - diplomă de bacalaureat sau diplomă - 4 ani vechime în sectorul
                                   de absolvire a liceului sanitar la prosectură
                                   - examen pentru obţinerea gradului
                                   de principal
                                   - certificat de autopsier
                                   - concurs pentru ocuparea postului

   73^2. Autopsier (7) - diplomă de bacalaureat sau diplomă - 6 luni vechime în sectorul
                                   de absolvire a liceului sanitar la prosectură
                                   - concurs pentru ocuparea postului

   73^3. Autopsier debutant (7) - diplomă de bacalaureat sau diplomă
                                   de absolvire a liceului
                                   - concurs pentru ocuparea postului"

  2. La capitolul II, poziţiile 74-76 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  *Font 8*
  "74. Gipsar principal - şcoală generală - 4 ani vechime în sectorul
                                - examen pentru obţinerea gradului sanitar la sala de gipsare
                                de principal
                                - curs de instruire de 3 luni
                                - concurs pentru ocuparea postului

   75. Gipsar - şcoală generală - 6 luni vechime în sectorul
                                - concurs pentru ocuparea postului sanitar la sala de gipsare

   76. Gipsar debutant - şcoală generală
                                - concurs pentru ocuparea postului"

  3. La capitolul II, la note, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul cuprins:
  "7. Actele de studii pe baza cărora persoanele care au ocupat funcţiile de la poziţiile 73^1-73^3, cu respectarea prevederilor legale, până la data intrării în vigoare a prezentelor criterii, sunt şi rămân valabile pentru ocuparea în continuare a funcţiilor respective."
  4. La capitolul III "Personal auxiliar sanitar", poziţiile 83-85 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  *Font 8*
  "83. Ambulanţier - diplomă de bacalaureat (2) - 3 ani vechime ca şofer
                                   sau autosanitară I
                                   - diplomă de absolvire a liceului
                                   - permis de conducere pentru şofer
                                   profesionist valabil pentru autovehicule
                                   din categoriile B şi C
                                   - diplomă de absolvire a cursului de
                                   ambulanţier conform ordinului ministrului
                                   sănătăţii privind înfiinţarea Şcolii de
                                   Ambulanţieri în cadrul Staţiei de
                                   Salvare a Municipiului Bucureşti, actual
                                   Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov,
                                   precum şi în alte servicii judeţene de
                                   ambulanţă acreditate prin ordin al
                                   ministrului sănătăţii
                                   - concurs/examen de promovare
                                   sau
                                   - diplomă de bacalaureat (2) - 3 ani vechime ca motorist,
                                   sau marinar sau conducător de
                                   - diplomă de absolvire a liceului şalupă medicală
                                   - certificat de calificare
                                   - diplomă de absolvire a cursului de
                                   ambulanţier conform ordinului ministrului
                                   sănătăţii privind înfiinţarea Şcolii de
                                   Ambulanţieri în cadrul Staţiei de
                                   Salvare a Municipiului Bucureşti, actual
                                   Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov,
                                   precum şi în alte servicii judeţene de
                                   ambulanţă acreditate prin ordin al
                                   ministrului sănătăţii
                                   - concurs/examen de promovare

  84. Şofer autosanitară I - diplomă de bacalaureat (2) - 6 ani vechime ca şofer
                                   sau (conducător auto)
                                   - diplomă de absolvire a liceului profesionist sau 3 ani ca
                                   - permis de conducere pentru şofer şofer autosanitară II
                                   profesionist valabil pentru autovehicule
                                   din categoriile B şi C
                                   - concurs pentru ocuparea postului

  85. Şofer autosanitară II - diplomă de bacalaureat (2) - 3 ani vechime ca şofer
                                   sau (conducător auto)
                                   - diplomă de absolvire a liceului profesionist"
                                   - permis de conducere pentru şofer
                                   profesionist valabil pentru autovehicule
                                   din categoriile B şi C
                                   - concurs pentru ocuparea postului

  5. La capitolul VI "Personalul din activitatea de secretariat-administrativ, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire" litera b), poziţiile 16-19 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  *Font 8*
  "16. Muncitor calificat I - concurs pentru ocuparea postului - 9 ani vechime în meserie
   17. Muncitor calificat II - concurs pentru ocuparea postului - 6 ani vechime în meserie
   18. Muncitor calificat III - concurs pentru ocuparea postului - 3 ani vechime în meserie
   19. Muncitor calificat V - concurs pentru ocuparea postului"

  6. La capitolul VI litera c), poziţiile 22-24 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "22. Bucătar, cofetar, ospătar,
  agent contractări achiziţii
  lucrător comercial etc. I - concurs pentru ocuparea postului - 6 ani vechime în meserie

  23. Bucătar, cofetar, ospătar,
  agent contractări achiziţii
  lucrător comercial etc. II-III - concurs pentru ocuparea postului - 3 ani vechime în meserie

  24. Bucătar, cofetar, ospătar,
  agent contractări achiziţii
  lucrător comercial etc. IV - concurs pentru ocuparea postului"

  7. La capitolul VIII "Criterii de studii şi vechime pentru funcţii de conducere" litera C "Activitatea administrativă din unităţile sanitare", poziţiile 15-19 şi 21 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  *Font 8*
  "15. Şef serviciu - diplomă de licenţă în specialitatea - 2 ani vechime în
                              serviciului specialitate
                              - concurs pentru ocuparea postului

   16. Şef birou - diplomă de licenţă în specialitatea - 2 ani vechime în
                              biroului specialitate
                              - concurs pentru ocuparea postului

   17. Şef atelier - diplomă de licenţă a învăţământului - 2 ani vechime în
                              tehnic specialitate
                              - concurs pentru ocuparea postului

   18. Şef laborator - diplomă de licenţă în specialitate - 2 ani vechime în
                              - concurs pentru ocuparea postului specialitate

   19. Şef oficiu - diplomă de licenţă în specialitate - 2 ani vechime în
                              - concurs pentru ocuparea postului specialitate

    .....................................................................................

   21. Şef echipă muncitori - concurs pentru ocuparea postului - 3 ani vechime în meserie"

  8. La capitolul VIII "Criterii de studii şi vechime pentru funcţii de conducere", după litera C "Activitatea administrativă din unităţile sanitare" se introduce o nouă literă, litera D "Servicii de ambulanţă", cu următorul cuprins:
  *Font 8*
   "D. Servicii de ambulanţă - diplomă de licenţă în specialitate - acordul scris al sindicatului
   22. Medic coordonator - medic primar/medic specialist/medic reprezentativ reprezentat de
   substaţie Federaţia Naţională Sindicală
   Serviciul de ambulanţă Ambulanţa din România
   Bucureşti-Ilfov/substaţie
   serviciul de ambulanţă
   judeţean

   23. Asistent medical - diplomă de licenţă în domeniul - 5 ani vechime în serviciul de
   coordonator substaţie medical ambulanţă
   Serviciul de ambulanţă sau diplomă de absolvire a - acordul scris al sindicatului
   Bucureşti - Ilfov/substaţie învăţământului superior de scurtă reprezentativ reprezentat de
   serviciul de ambulanţă durată în domeniul medical Federaţia Naţională Sindicală
   judeţean sau diplomă de şcoală sanitară Ambulanţa din România
                                  postliceală

   24. Asistent medical - diplomă de licenţă în domeniul - 5 ani vechime în serviciul de
   responsabil cu stocul 3 de medical ambulanţă
   medicamente (stocul de sau diplomă de absolvire a - acordul scris al sindicatului
   urgenţă din Staţia centrală învăţământului superior de scurtă reprezentativ reprezentat de
   a Serviciului de ambulanţă durată în domeniul medical sau Federaţia Naţională Sindicală
   Bucureşti - Ilfov şi diplomă de şcoală sanitară Ambulanţa din România
   staţiile centrale din postliceală
   serviciile de ambulanţă
   judeţene

   25. Ambulanţier cu atribuţii - diplomă de bacalaureat - 5 ani vechime în serviciul de
   de avizare tehnică substaţie sau ambulanţă
   Serviciul de ambulanţă - diplomă de absolvire a liceului - acordul scris al sindicatului
   Bucureşti-Ilfov/substaţie - permis de conducere pentru şofer reprezentativ reprezentat de
   serviciul de ambulanţă profesionist valabil pentru Federaţia Naţională Sindicală
   judeţean autovehicule din categoriile B şi C Ambulanţa din România"
                                  sau certificate de calificare
                                  - diplomă de absolvire a cursului
                                  de ambulanţier conform ordinului
                                  ministrului sănătăţii privind
                                  înfiinţarea şcolii de ambulanţieri
                                  în cadrul Staţiei de Salvare a
                                  Municipiului Bucureşti, actual
                                  Serviciul de ambulanţă Bucureşti-Ilfov,
                                  precum şi în alte servicii judeţene
                                  de ambulanţă acreditate prin ordin
                                  al ministrului sănătăţii


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Ministrul sănătăţii,

  Florian-Dorel Bodog

  Bucureşti, 7 martie 2017.
  Nr. 244.
  ------