ORDIN nr. 1.059 din 7 aprilie 2008 (*actualizat*)
privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice
(actualizat până la data de 13 ianuarie 2014*)
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
 • ----------
  În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale pct. 12.2.2, 12.2.3 şi 12.2.5 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007,
  având în vedere prevederile art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 619/2005 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 din 7 iunie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.

  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 7 aprilie 2008.
  Nr. 1.059.

  Anexă

  NORMA 07/04/2008