LEGE Nr. 1 din 10 ianuarie 1996
privind instituirea Ordinului "Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989"
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 6 din 15 ianuarie 1996  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Pentru cinstirea eroilor-martiri, precum şi a persoanelor care s-au remarcat prin fapte deosebite în lupta pentru victoria Revoluţiei, se instituie Ordinul "Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989".


  Articolul 2

  Ordinul se conferă post-mortem eroilor-martiri şi persoanelor prevăzute în art. 2 din Legea nr. 42/1990, republicată, precum şi altor persoane care s-au remarcat prin fapte deosebite în lupta pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989.
  Ordinul "Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989" are caracter onorific.


  Articolul 3

  Criteriile de atribuire a Ordinului "Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989", precum şi descrierea şi modul de purtare a insemnului ordinului de stabilesc prin regulament întocmit de Guvern şi aprobat prin hotărâre a Parlamentului României.


  Articolul 4

  Conferirea ordinului se atesta prin brevet, al cărui model va fi stabilit prin regulamentul prevăzut la art. 3


  Articolul 5

  Ordinul prevăzut la art. 1 se conferă, potrivit legii, împreună cu brevetul de către Preşedintele României, la propunerea comisiei prevăzute la art. 4 din Legea nr. 42/1990, republicată.


  Articolul 6

  Însemnul Ordinului "Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989" are forma unei stele cu 8 brate egale, care se înscrie într-un cerc cu diametrul de 40 mm, având în mijloc un medalion rotund, cu diametrul de 15 mm, conţinând în centru litera "V", şi este confectionat din tombac (cupru 90% şi zinc 10%), potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta lege.
  Însemnul ordinului se confectioneaza de către Regia Autonomă "Monetaria Statului".


  Articolul 7

  Cheltuielile privind confecţionarea insemnului Ordinului "Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989", a casetei pentru păstrarea acestuia şi a brevetului prin care se atesta conferirea lui se suporta din bugetul Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 21 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  ION RATIU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  ION SOLCANU,


  Anexa 1
  Anexa cuprinde desenul respectivului Ordin "Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989".
  ---------------