HOTĂRÂRE nr. 326 din 24 august 2005 (*actualizată*)
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii
(actualizată până la data de 24 aprilie 2014*)
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
 • ----------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 24 aprilie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 238 din 23 martie 2006; HOTĂRÂREA nr. 622 din 21 septembrie 2006; HOTĂRÂREA nr. 745 din 16 noiembrie 2006; HOTĂRÂREA nr. 83 din 15 februarie 2007; HOTĂRÂREA nr. 399 din 24 mai 2007; HOTĂRÂREA nr. 433 din 14 iunie 2007; HOTĂRÂREA nr. 564 din 19 iunie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.314 din 27 noiembrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 176 din 24 martie 2011; HOTĂRÂREA nr. 283 din 5 mai 2011; HOTĂRÂREA nr. 267 din 28 aprilie 2011; HOTĂRÂREA nr. 379 din 6 iunie 2011; HOTĂRÂREA nr. 484 din 21 iulie 2011; HOTĂRÂREA nr. 831 din 15 noiembrie 2011; HOTĂRÂREA nr. 74 din 31 ianuarie 2012; HOTĂRÂREA nr. 609 din 10 iulie 2012; HOTĂRÂREA nr. 1.061 din 15 noiembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 1.132 din 13 decembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 891 din 19 septembrie 2013; HOTĂRÂREA nr. 130 din 30 ianuarie 2014; HOTĂRÂREA nr. 510 din 10 aprilie 2014.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, ale art. 24 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, cu modificările şi completările ulterioare,
  având în vedere art. 39 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
  Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 166/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din 30 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 30/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de personal de specialitate juridică, asimilat magistraţilor, din aparatul tehnic administrativ al Consiliului Superior al Magistraturii şi Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 31/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual din aparatul tehnic administrativ al Consiliului Superior al Magistraturii, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 16 februarie 2005, se abrogă.


  Articolul 3

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,
  judecător dr. Dan Lupaşcu
  Bucureşti, 24 august 2005.
  Nr. 326.


  Anexă

  REGULAMENT 24/08/2005