HOTĂRÂRE nr. 430 din 16 aprilie 2008
pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 1 mai 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 87 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Metodologia privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ─────────────────
  Ministrul muncii,
  familiei şi egalităţii
  de şanse,
  Paul Păcuraru
  Preşedintele Autorităţii Naţionale
  pentru Persoanele cu Handicap,
  Silviu George Didilescu
  Ministrul internelor şi reformei
  administrative,
  Cristian David
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 16 aprilie 2008.
  Nr. 430.


  Anexă

  METODOLOGIE 16/04/2008