RECTIFICARE nr. 55 din 3 octombrie 2012referitoare la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2012
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 30 octombrie 2012
    La Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 12 octombrie 2012, se face următoarea rectificare:– la art. I pct. 19 [cu privire la art. 17 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999], în loc de: "... în termenul prevăzut la alin. (2)." se va citi: "...în termenul prevăzut la alin. (4)."
    ---------