ORDIN nr. 5.603 din 17 noiembrie 2021privind schimbarea sediului unității de învățământ preuniversitar particular Grădinița "Heidi" din municipiul Brașov
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1180 din 14 decembrie 2021
  Având în vedere prevederile art. 24 alin. (3) lit. c) și d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,
  ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,
  luând în considerare Hotărârea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar nr. 9 din 16.07.2021,
  în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare,
  ministrul educației emite prezentul ordin.

  Articolul 1
  (1) Începând cu anul școlar 2022-2023, activitatea de învățământ a Grădiniței „Heidi“ din municipiul Brașov, acreditată la sediul din strada Pictor Ștefan Luchian nr. 19, pentru nivelul de învățământ „preșcolar“, program „prelungit“, limba de predare „română“, se va desfășura în sediul din strada Apullum nr. 1-3, municipiul Brașov, județul Brașov.(2) Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița „Heidi“ din municipiul Brașov are o capacitate maximă de școlarizare de 8 formațiuni de studiu într-un schimb.


  Articolul 2

  Asociația „Pentru Pitici“ din municipiul Brașov, unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița „Heidi“ din municipiul Brașov, Direcția generală management resurse umane și rețea școlară din Ministerul Educației, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar Județean Brașov duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat

  București, 17 noiembrie 2021.
  Nr. 5.603.
  -----