HOTĂRÎREA nr. 4 din 3 martie 1992
privind Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului
EMITENT
 • PARLAMENT
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 34 din 4 martie 1992  În temeiul art. 62 alin. (1) din Constituţia României,
  Parlamentul României adopta prezenta hotărîre.
  Se aprobă Regulamentul şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului.
  Aceasta hotărîre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţa comuna din 3 martie 1992, cu respectarea prevederilor art. 62 alin. (1) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  MARŢIAN DAN
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI
  OLIVIU GHERMAN
  REGULAMENT 03/03/1992