LEGE nr. 66 din 13 aprilie 2017privind abrogarea art. 29^1 din Legea audiovizualului nr. 504/2002
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 19 aprilie 2017
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  ARTICOL UNIC

  Articolul 29^1 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  NICOLAE-LIVIU DRAGNEA
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  NICULAE BĂDĂLĂU


  Bucureşti, 13 aprilie 2017.
  Nr. 66.
  ----