HOTĂRÂRE nr. 296 din 15 aprilie 1999
cu privire la stabilirea salariului de baza minim brut pe ţara
EMITENT
 • Guvern
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 19 aprilie 1999  În temeiul prevederilor art. 5 din Legea salarizarii nr. 14/1991,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Începând cu data de 1 mai 1999 salariul de baza minim brut pe ţara se stabileşte la 450.000 lei lunar pentru un program complet de lucru de 172 de ore în medie pe luna în anul 1999, reprezentând 2.616,30 lei/ora.


  Articolul 2

  Pentru personalul din sectorul bugetar şi din regiile autonome cu specific deosebit, la care compensaţia acordată potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 860/1996 şi compensaţia suplimentară acordată potrivit Hotărârii Guvernului nr. 26/1997 nu au fost incluse în salariul de baza, nivelul salariului de baza prevăzut în contractul individual de muncă, la care se adauga aceste compensaţii, nu poate fi inferior nivelului salariului de baza minim brut pe ţara prevăzut la art. 1.


  Articolul 3

  În unităţile în care grilele de salarizare din contractele colective de muncă sunt stabilite în funcţie de nivelul salariului de baza minim brut pe ţara, nivelul salariului minim stabilit potrivit art. 1 nu modifica nivelul salariilor stabilite pe baza grilelor de salarizare.


  Articolul 4

  (1) Stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă, de salarii de baza sub nivelul celui prevăzut la art. 1 constituie contravenţie, dacă fapta nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.
  (2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi al direcţiilor generale de muncă şi protecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti, împuternicit prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale.
  (3) Prevederile prezentului articol se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  -----------------
  p. Ministrul muncii şi
  protecţiei sociale,
  Norica Nicolai,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  -------------