ORDIN nr. 25 din 19 martie 2008
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind metodologia de prelevare, prelucrare primară, ambalare şi transport al probelor destinate examenelor de laborator în domeniul sănătăţii animalelor
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 341 din 2 mai 2008  Văzând Referatul de aprobare nr. 18.083 din 26 februarie 2008, întocmit de Serviciul coordonare tehnică a institutelor naţionale de referinţă şi laboratoarelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi Serviciul politici, strategii, programe şi proceduri sanitare veterinare din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
  având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
  preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Norma sanitară veterinară privind metodologia de prelevare, prelucrare primară, ambalare şi transport al probelor destinate examenelor de laborator în domeniul sănătăţii animalelor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Se abilitează Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală pentru stabilirea şi elaborarea modulelor privind documentele de însoţire pentru probele prelevate şi trimise la laborator.


  Articolul 3

  Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală şi laboratoarele sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 4

  Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele
  Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare
  şi pentru Siguranţa Alimentelor,
  Radu Roatiş Cheţan
  Bucureşti, 19 martie 2008.
  Nr. 25.


  Anexă

  NORMA 19/03/2008