ORDIN nr. 213 din 24 februarie 2022privind completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.296/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 8 martie 2022
  Având în vedere dispozițiile art. VII din Legea nr. 198/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
  în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii,
  viceprim-ministrul, ministrul transporturilor și infrastructurii, emite următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.296/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 18 septembrie 2017, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:– la capitolul V, după punctul 5.3 se introduce un nou punct, punctul 5.4, cu următorul cuprins:5.4. În cazuri excepționale, pentru drumurile naționale existente și proiectate, cu acordul administratorului rețelei de drumuri, din motive de sporire a siguranței circulației în zona intersecțiilor, a trecerilor de pietoni, pe drumurile existente cu 4 benzi de circulație, în zona punctelor periculoase etc., se poate reduce lățimea benzii de circulație de la 3,50 m până la minimum 3,00 m, inclusiv lățimea marcajelor, prevăzându-se măsuri compensatorii corespunzătoare, după caz.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Viceprim-ministru, ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu

  București, 24 februarie 2022.
  Nr. 213.
  -----