ORDIN nr. 3.077 din 6 iunie 2023privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei pentru Soluționarea Contestațiilor în Domeniul Patrimoniului Cultural Imobil
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 22 iunie 2023
  În conformitate cu prevederile art. 34^2 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere prevederile art. II alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 8/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,
  în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) și ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul culturii emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei pentru Soluționarea Contestațiilor în Domeniul Patrimoniului Cultural Imobil, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul culturii,
  Lucian Romașcanu

  București, 6 iunie 2023.
  Nr. 3.077.

  ANEXĂ

  REGULAMENT
  de organizare și funcționare a Comisiei pentru
  Soluționarea Contestațiilor în Domeniul
  Patrimoniului Cultural Imobil