DECRET nr. 1.142 din 28 decembrie 2020privind eliberarea din funcție a unui judecător
EMITENT
 • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1299 din 28 decembrie 2020
  În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) și ale art. 134 alin. (1) din Constituția României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 40 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.450/2020,
  Președintele României d e c r e t e a z ă:

  ARTICOL UNIC

  La data de 1 ianuarie 2021, domnul Silviu Gabriel Barbu, judecător la Curtea de Apel București, se eliberează din funcție ca urmare a pensionării.

  PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS

  București, 28 decembrie 2020.
  Nr. 1.142.
  ----