ORDIN nr. 1.534 din 7 decembrie 2018privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.468/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1046 din 10 decembrie 2018
  Văzând Referatul de aprobare nr. SP 14.861 din 7.12.2018 al Direcției politica medicamentului și a dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătății,
  având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  ținând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.468/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 989 și 989 bis din 22 noiembrie 2018, se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul sănătății,
  Tiberius-Marius Brădățan,
  secretar de stat

  București, 7 decembrie 2018.
  Nr. 1.534.

  ANEXĂ

  Completări ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.468/2018 pentru aprobarea prețurilor maximale
  ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate
  de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora,
  distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente
  care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate
  și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București,
  cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România,
  a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative
  – După numărul curent 5371 se introduc cinci noi numere curente, numerele curente 5372-5376, cu următorul cuprins:

  Nr. crt.

  cod_cim

  obs

  Denumire produs

  formă

  Concentrație

  Firmă/țară

  DCI

  Ambalaj

  grupa ATC

  statut_frm

  statut_anm

  Preț producător (lei)

  Preț ridicata maximal fără TVA (lei)

  Preț amănuntul maximal cu TVA (lei)

  stare

  Observații

  Valabilitate preț

  „5372

  W64019001

  SULFAT DE MAGNEZIU

  SOL. INJ.

  250 mg/
  ml

  CN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIA

  MAGNESII SULFAS

  Cutie cu
  10 fiole x 5 ml sol. inj. (2 ani)

  B05XA05

  MI

  8,93

  10,18

  13,76

  N

  Cantitate 94.478 cutii

  Prețurile sunt valabile până la data de
  16 mai 2019.

  5373

  W59618001

  PROTAMINE SULPHATE LEO Pharma 1400 UI/ml

  SOL. INJ. ȘI PERF.

  10 mg/
  ml

  CN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIA

  PROTAMINI SULFAS

  Cutii x 50 fiole x 5 ml soluție injectabilă/perf. (3 ani)

  V03AB14

  MI

  891,02

  921,02

  1042,06

  N

  Cantitate 1.300 cutii

  Prețurile sunt valabile până la data de
  29 noiembrie 2019.

  5374

  W65158001

  IMOGAM RAGE 150 UI/ml

  SOL. INJ.

  150 UI/
  ml

  CN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIA

  IMUNOGLOBULINĂ ANTIRABICĂ UMANĂ

  Cutie x
  1 flacon a 2 ml (300 UI) sol. inj. (3 ani)

  J06BB05

  MI

  1500

  1530

  1705,85

  N

  Cantitate 13.442 cutii

  Prețurile sunt valabile până la data de
  19 noiembrie 2019.

  5375

  W54013001

  DISULONE
  100 mg

  COMPR. DIVIZ.

  100 mg

  CN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIA

  DAPSONUM

  Cutie x
  100 compr. divizibile
  (1.525 cutii)
  (5 ani)

  J04BA02

  MI

  35

  39,9

  52,18

  N

  Cantitate 1.600 cutii

  Prețurile sunt valabile până la data de
  29 noiembrie 2019.

  5376

  W54315001

  HYDROCORTISONE ROUSSEL

  COMPR. DIVIZ.

  10 mg

  CN UNIFARM - S.A. - ROMÂNIA

  HYDROCORTISONUM

  Cutie x
  25 compr. divizabile (20.000 cutii)
  (3 ani)

  H02AB09

  MI

  9,5

  10,83

  14,63

  N

  Cant.
  120.000 cutii

  Prețurile sunt valabile până la data de
  19 octombrie 2019.“

  ----