HOTĂRÂRE nr. 552 din 5 august 1991 (*actualizată*)
privind normele de organizare în ţara a acţiunilor de protocol
(actualizată pînă la data de 17 noiembrie 1993*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 29 august 1991. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ pînă la data de 17 noiembrie 1993, cu modificările şi completările aduse de: PRECIZĂRILE nr. 181681 din 30 iunie 1992; PRECIZĂRILE nr. 183375 din 21 decembrie 1992; PRECIZĂRILE nr. 76732 din 28 mai 1993; PRECIZĂRILE nr. 77479 din 10 august 1993; PRECIZĂRILE nr. 78636 din 10 noiembrie 1993.
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Normele privind organizarea în ţara a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific, precum şi plafoanele de cheltuieli ocazionate de acestea, la instituţiile publice, sînt cele prevăzute în anexa la prezenta hotărîre.


  Articolul 2

  În funcţie de evoluţia preţurilor produselor alimentare, Ministerul Economiei şi Finanţelor va actualiza, în termen de 30 de zile, plafoanele maxime stabilite prin prezenta hotărîre.


  Articolul 3

  Cheltuielile de protocol stabilite ca urmare a aplicării prezentei hotărîri se vor încadra în creditele bugetare aprobate fiecărei instituţii publice.


  Articolul 4

  Prevederile prezentei hotărîri se aplică începînd cu data 1 august 1991.
  Pe aceeaşi dată se abroga anexa nr. 1 la Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1573/1971 privind organizarea în ţara a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific, Nota aprobată de primul-ministru al Guvernului cu nr. 219/10.02.1990 şi orice alte prevederi contrare.
  PRIM-MINISTRU
  PETRE ROMAN


  Anexă

  NORMA 05/08/1991