HOTĂRÂRE nr. 5 din 10 ianuarie 2007
privind indexarea nivelului lunar al venitului minim garantat şi al alocaţiei pentru copiii nou-născuţi, prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 12 ianuarie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (3) şi al art. 25 alin. (5) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Începând cu luna ianuarie 2007, nivelul lunar al venitului minim garantat prevăzut la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, este de:
  a) 173 lei pentru familiile formate din 2 persoane;
  b) 241 lei pentru familiile formate din 3 persoane;
  c) 300 lei pentru familiile formate din 4 persoane;
  d) 356 lei pentru familiile formate din 5 persoane;
  e) câte 24 lei pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Începând cu luna ianuarie 2007, nivelul lunar al venitului minim garantat pentru persoana singură, prevăzut la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, este de 96 lei.


  Articolul 2

  Începând cu luna ianuarie 2007, cuantumul alocaţiei pentru copiii nou-născuţi, prevăzut la art. 25 alin. (1) din Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, este de 204 lei.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  -------------
  Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul administraţiei şi internelor,
  Vasile Blaga
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Doina-Elena Dascălu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 10 ianuarie 2007.
  Nr. 5.
  ---------