ORDIN nr. 902 din 20 decembrie 2005
privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
 • Nr. 902 din 20 decembrie 2005
 • INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ
 • Nr. 1.211 din 21 decembrie 2005
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 46 din 18 ianuarie 2006  Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepţia generală a informatizării în România şi ale Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 270/273/2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupaţiilor din România,
  ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi preşedintele Institutului Naţional de Statistică emit următorul ordin:

  Articolul UNIC

  Se aprobă completarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.), aprobată prin Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale, şi al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Statistică nr. 138/1.949/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 23 noiembrie 1995, cu completările ulterioare, cu noile ocupaţii din economie prevăzute în anexa la prezentul ordin.
  Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
  Gheorghe Barbu
  Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,
  Vergil Voineagu


  Anexa
  Lista ocupaţiilor ce completează
  Clasificarea Ocupaţiilor din România
         
        cod
    1.Analist bancar se va înlocui cu analist bancar/societate leasing241507
    2.Administrator bancar se va înlocui cu administrator bancar/produs leasing241509
    3.Antrenor de fitness347519
    4.Agricultor pentru culturi de câmp ecologice611105
    5.Agent cumpărări341604
    6.Administrator bunuri agricole321309
    7.Agent de navă342911
    8.Asistent producţie film245532
    9.Contabil şef/director financiar bancă se va înlocui cu contabil şef/director financiar/bancă/societate leasing121112
    10.Conducător activitate de transport rutier122675
    11.Curăţitor-sablator va fi exclus de la codul 721101 şi va fi inclus la722429
    12.Conductor vagon de dormit şi cuşetă511204
    13.Coordonator producţie film245531
    14.Crescător bovine612105
    15.Consultant tehnic în producţia de cereale plante tehnice şi furaje221327
    16.Crescător de melci612901
    17.Consultant afaceri în agricultură241935
    18.Conservator bunuri culturale414119
    19.Crescător porcine612106
    20.Director general/director general adjunct bancă se va înlocui cu director general/director general adjunct/bancă/societate leasing121103
    21.Debitator semifabricate722428
    22.Director producţie film245530
    23.Director/director adjunct divizie/direcţie leasing121114
    24.Director de societate comercială agricolă121028
    25.Evaluator de risc de incendiu315102
    26.Fermier în producţia vegetală131102
    27.Fermier în horticultură131103
    28.Fermier în producţia animală131104
    29.Fizician medical222910
    30.Ghid de turism ecvestru511313
    31.Instructor de fitness347518
    32.Instructor în poligonul de tir347516
    33.Instalator reţele exterioare apă se înlocuieşte cu ocupaţia de instalator reţele de distribuţie/transport fluide713605
    34.Îmbuteliator gaz petrol lichefiat se exclude de la 933009 şi se va include815506
    35.Liftier - va fi exclus de la 514203 şi va fi inclus la833310
    36.Laminator812213
    37.Linolist713206
    38.Lucrător în gospodăria agroturistică512114
    39.Lucrător prin arte combinate513905
    40.Manager relaţii cu clienţii băncii se va înlocui cu manager relaţii/cu clienţii băncii/societate leasing241505
    41.Manager securitate instalaţii industria extractivă şi prelucrătoare122231
    42.Manager în activitatea de turism122503
    43.Montator/reglor/depanator de aparataj electric724110
    44.Muncitor piscicol921303
    45.Mecanic de exploatare în cultura mare833104
    46.Mecanic de exploatare în zootehnie833105
    47.Manager securitate la incendiu123906
    48.Operator procesare texte, imagini411305
    49.Operator control nedistructiv cu radiaţii penetrante315212
    50.Operator control nedistructiv cu ultrasunete315213
    51.Operator control nedistructiv cu lichide penetrante315214
    52.Operator control nedistructiv cu particule magnetice315215
    53.Operator control nedistructiv cu curenţi turbionari315216
    54.Operator control nedistructiv pentru verificarea etanşeităţii315217
    55.Operator la maşini unelte cu comandă numerică în prelucrarea lemnului824025
    56.Părinte social513104
    57.Parchetar713204
    58.Referent bancar se va înlocui cu referent bancar/societate leasing241514
    59.Reflexoterapeut322605
    60.Şef serviciu/şef birou bancă se va înlocui cu şef serviciu/şef birou/bancă/societate leasing121107
    61.Şef/şef adjunct staţie electrică122228
    62.Şef/şef adjunct centru exploatare reţele electrice122229
    63.Şef dispecer energetic central (DEC)122230
    64.Şef dispecer energetic teritorial (DET)122232
    65.Şef/şef adjunct tură staţie electrică214319
    66.Şef tură dispecer energetic214320
    67.Şef/şef adjunct tură staţie electrică (studii medii)311310
    68.Supraveghetor în poligonul de tir347517
    69.Şlefuitor metale cu plumb industria de armament722427
    70.Şlefuitor diamante naturale731310
    71.Salvator minier711105
    72.Şef tură comandă vagon de dormit-cuşetă511205
    73.Salvator minier711105
    74.Tehnician acustician-audioprotezist323002
    75.Fochist la cazane de abur de joasă presiune se va înlocui cu fochist la cazane de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune781106

  Grupa de bază 5113 Ghizi, se va completa cu următorul text:"...organizează şi însoţeşte persoanele sau grupurile de persoane în plimbări călare sau cu atelaje"
  Grupa de bază 3429 Agenţi comerciali şi de afaceri, se va completa cu următorul text:"...reprezentare în baza unui contract de mandat a intereselor navelor româneşti şi străine în faţa autorităţilor portuare şi agenţilor economici"
  Grupa de bază 5131 Îngrijitori de copii, se va completa cu următorul text:"... îşi asumă pentru o perioadă variabilă de timp responsabilităţi de îngrijire şi educare a unor copii aflaţi în dificultate care nu pot beneficia de acestea în cadrul familiei biologice".
  Grupa de bază 7313 Giuvaergii şi alţi lucrători de precizie în metal şi alte materiale, se va completa cu următorul text:"... şlefuiesc pietre preţioase naturale sau sintetice".
  Grupa de bază 3230 Tehnicieni protezişti-ortezişti, se va completa cu următorul text:"...acusticianul-audioprotezist evaluează auzul, amprentează urechea, recomandă tipul de proteză auditivă, o reglează, confecţionează olive şi asigură service-ul protezei."
  Grupa de bază 5113 Mineri şi lucrători în carieră, se va completa cu următorul text:"...salvatorii minieri întreprind acţiuni de salvare sau de asigurare a securităţii minerilor prinşi în subteran, protejează patrimoniul unităţii miniere de avariile produse de incendii, surpări, reinstaurează condiţiile de siguranţă pentru o bună funcţionare a minei."
  Grupa de bază 2455 Actori şi regizori de film, teatru şi alte spectacole, se va completa cu următorul text:"...coordonează activitatea de producţie a filmelor artistice de lung şi scurt metraj, seriale TV, coordonează echipa de filmare în vederea realizării filmelor".
  Grupa de bază 1311 Conducători de întreprinderi mici din agricultură, silvicultură, vânătoare, piscicultura şi pescuit, se va completa cu următorul text:"... conducători de întreprinderi mici din agricultură, silvicultură, vânătoare, piscicultura şi pescuit organizează activităţile de cultivare a pământului în scopul obţinerii de cereale, plante tehnice, legume fructe şi furaje şi creşterea diferitelor specii şi categorii de animale".
  Grupa de bază 8331 Tractorişti şi alţi conducători de maşini agricole şi forestiere, se va completa cu următorul text:"...asigură funcţionarea corectă a utilajelor din dotare pentru executarea lucrărilor de producere a plantelor de câmp sau asigurarea funcţionării corecte a instalaţiilor din zootehnie corespunzătoare activităţii desfăşurate".
  Grupa de bază 5121 Administratori, se va completa cu următorul text:"...realizarea de activităţi de obţinere a unor produse agricole pentru realizarea preparatelor naturale, tradiţionale cât şi de întreţinere a spaţiilor de cazare şi a amenajărilor, de servire corespunzătoare a turiştilor".
  Grupa de bază 9213 Muncitori necalificaţi în pescuit şi vânătoare, se va completa cu următorul text:"...executarea lucrărilor de îngrijire a unei populaţii de peşti, întreţinerea corectă a bazinelor şi distribuirea hranei".
  Grupa de bază 2212 Ingineri agronomi, zootehnişti şi silvici, se va completa cu următorul text:"...acordă consultanţă în domeniul culturii de cereale, plante tehnice şi furaje pentru realizarea producţiilor performante şi folosirea profitabilă a pământului".
  Grupa de bază 1239 Conducători în alte activităţi şi servicii nelucrative, se va completa cu următorul text:"...managerul de securitate la incendiu asigură păstrarea permanentă a eficienţei şi performanţele necesare a sistemului de protecţie la incendiu dintr-o unitate".
  Grupa de bază 2229 Medici şi asimilaţi, se va completa cu următorul text:"...asigură securitatea radiaţiei şi contribuie la îmbunătăţirea tehnicilor terapeutice, colaborează cu radioterapeuţii pentru întocmirea planului de tratament şi monitorizează echipamentul şi procedurile".
  Se va introduce Grupa de bază 6129 "Crescători de animale destinate vânzării neclasificaţi în grupele de bază anterioare", grupă nou creată, cu următorul cuprins:
  "În această grupă sunt clasificaţi crescătorii care sunt implicaţi în creşterea şi îngrijirea de mamifere şi păsări sălbatice, şerpi, melci şi de alte reptile şi diferite insecte şi animale destinate testelor de laborator, vânzare sau livrare regulată către cumpărătorii en-gros, grădini zoologice, circuri sau pieţe.
  Pot fi de asemenea clasificaţi îngrijitorii sau dresorii de animale din rezervaţii, grajduri, grădini zoologice, circuri, instituţii de cercetare adăposturi pentru animale şi instituţii similare.
  În aceste cazuri sarcinile vor include: cumpărarea şi organizarea spaţiilor şi echipamentelor, cumpărarea animalelor, creşterea, hrănirea şi îngrijirea lor, păstrarea rasei, protejarea animalelor mai ales cele din rezervaţie, dresarea animalelor pentru curse, circ sau similar".
  Se modifică denumirea Grupei de bază 6154 din "Paznici de vânătoare" în "Vânători" şi va avea următorul cuprins "Vânătorii se ocupă cu capturarea şi vânarea animalelor sălbatice şi păsărilor, în principal, pentru carne, piele, pene şi alte produse; supravegherea şi paza zonelor de vânătoare".
  Grupa de bază 3475 Sportivi, antrenori şi asimilaţi, se va completa cu următorul text:"...organizează şi desfăşoară activităţile pentru pregătirea şi executarea tragerilor cu diferite categorii de arme".
  Grupa de bază 7111 Mineri şi lucrători în carieră, se va completa cu următorul text:".,.salvatorii minieri întreprind acţiuni de salvare sau de asigurare a securităţii minerilor prinşi în subteran, protejează patrimoniul unităţii miniere de avariile produse de incendii, surpări, reinstaurează condiţiile de siguranţă pentru o bună funcţionare a minei.
  Grupa de bază 3416 Agenţi contractări şi achiziţii, se va completa cu următorul text:"...întreţin baza de date a furnizorilor potenţiali, întocmesc documentele administrative pentru cumpărări, analizează cererile de cumpărare şi propun oferta cea mai bună, urmăresc performanţele furnizorilor pentru a atinge obiectivele de calitate, costuri, termene."
  --------