DECRET nr. 32 din 8 ianuarie 1990
privind structura şi efectivele Ministerului de Interne
EMITENT
 • C.F.S.N
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 5 din 9 ianuarie 1990  Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:

  Articolul 1

  Ministerul de Interne are în conducerea sa un ministru, un prim-adjunct al ministrului şi şef al Inspectoratului general al poliţiei, un adjunct al ministrului şi şef al Statului Major şi un adjunct al ministrului şi şef al Comandamentului serviciilor şi inzestrarii.


  Articolul 2

  Ministerul de Interne are în structura sa organizatorică Inspectoratul general al poliţiei, direcţii generale, comandamente de arma, direcţii şi unităţi asimilate acestora, servicii, inspectorate de poliţie judeţene şi al municipiului Bucureşti, potrivit anexei nr. 1*).


  Articolul 3

  Personalul Ministerului de Interne se compune din militari şi personal civil.
  Numărul posturilor de ofiţeri, maiştri militari şi subofiteri, militari în termen şi personal civil, la pace şi mobilizare, al Ministerului de Interne este cel prevăzut în anexa nr. 2*).


  Articolul 4

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul decret.
  ---------------- Notă *) Anexa se comunică instituţiilor interesate.
  PREŞEDINTELE
  CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
  ION ILIESCU
  ---------------