ORDIN nr. 64 din 23 decembrie 2004
pentru aprobarea Regulamentului nr. 12/2004 privind serviciile de investiţii financiare
EMITENT
 • COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.271 din 29 decembrie 2004  În conformitate cu prevederile art. 1, 2, ale art. 7 alin. (3) şi (15) şi ale art. 8 din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr. 514/2002, modificat şi completat prin Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital,
  având în vedere prevederile art. 290 alin. (2) din Legea nr. 297/2004,
  în baza hotărârii adoptate în şedinţa Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare din data de 23 decembrie 2004,
  preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul nr. 12/2004 privind serviciile de investiţii financiare.


  Articolul 2

  Regulamentul menţionat la art. 1 va intra în vigoare la data de 1 iulie 2005 şi va fi publicat în Buletinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro) în data de 31 martie 2005.


  Articolul 3

  Direcţia generală autorizare-reglementare, Secretariatul general şi directorul general executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentului ordin.
  Preşedintele Comisiei Naţionale
  a Valorilor Mobiliare,
  Gabriela Anghelache
  Bucureşti, 23 decembrie 2004.
  Nr. 64.
  -------------