HOTĂRÂRE nr. 666 din 4 iulie 2012
privind actualizarea numărului posturilor de judecător din fondul de rezervă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 13 iulie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 134^1 alin. (4) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă următoarea hotărâre:

  Articolul UNIC

  Numărul posturilor de judecător din fondul de rezervă prevăzut la art. 134^1 alin. (4) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este 75.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul justiţiei,
  Titus Corlăţean
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Florin Georgescu
  Bucureşti, 4 iulie 2012.
  Nr. 666.
  ______