ORDIN nr. 2.676/588/2022pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 2.676 din 8 septembrie 2022
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 588 din 31 august 2022
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 12 septembrie 2022
  Văzând Referatul de aprobare nr. AR 15.892/2022 al Ministerului Sănătății și nr. DG 2.811 din 31.08.2022 al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  având în vedere:– art. 58 alin. (4) și (5) și art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul dispozițiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 și 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera A) „Subprogramul de tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratamentul postexpunere“, după poziția 586 se introduc trei noi poziții, pozițiile 587-589, cu următorul cuprins:

  587

  W68533002

  J01DH02

  MEROPENEMUM

  MEROPENEM ANTIBIOTICE 1 g

  PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  1 g

  ANTIBIOTICE - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 10 FLAC. STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 20 ML CU DOP CAUCIUC BUTILIC, SIGILAT CU CAPSĂ DIN AL. CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  PR

  10

  39,963600

  48,138000

  40,131000

  588

  W68532002

  J01DH02

  MEROPENEMUM

  MEROPENEM ANTIBIOTICE 500 mg

  PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  500 mg

  ANTIBIOTICE - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 10 FLAC. STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 10 ML CU DOP CAUCIUC BUTILIC, SIGILAT CU CAPSĂ DIN AL. CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  PR

  10

  23,884800

  29,158800

  19,270200

  589

  W61561004

  J01XX08

  LINEZOLIDUM

  LINEZOLID KABI 2 mg/ml

  SOL. PERF.

  2 mg/ml

  FRESENIUS KABI ROMANIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 10 FLAC. DIN PEJD A CÂTE 300 ML SOL. PERF.

  PR

  10

  137,318400

  154,255200

  9,194800
  2. La secțiunea P1 „Programul național de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, după poziția 161 se introduce o nouă poziție, poziția 162, cu următorul cuprins:

  162

  W61561004

  J01XX08

  LINEZOLIDUM

  LINEZOLID KABI 2 mg/ml

  SOL. PERF.

  2 mg/ml

  FRESENIUS KABI ROMANIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 10 FLAC. DIN PEJD A CÂTE 300 ML SOL. PERF.

  PR

  10

  137,318400

  154,255200

  9,194800
  3. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, pozițiile 263, 264, 347, 382, 383, 427, 428, 469-472, 525 și 651 se modifică și vor avea următorul cuprins:

  263

  W63886001

  L01EX02

  SORAFENIBUM**1

  NEXAVAR
  200 mg

  COMPR. FILM.

  200 mg

  BAYER AG

  GERMANIA

  CUTIE CU 4 BLIST. PP/AL X 28 COMPR.FILM.

  PR

  112

  64,793035

  71,033250

  49,521214

  264

  W66958001

  L01EX02

  SORAFENIBUM**1

  SORAFENIB ZENTIVA
  200 mg

  COMPR. FILM.

  200 mg

  ZENTIVA K.S.

  REPUBLICA CEHĂ

  CUTIE CU BLISTERE UNIDOZĂ DIN PVC-PE-PVDC/ AL X 112 COMPRIMATE FILMATE

  PR

  112

  64,793035

  71,033250

  16,282642


  347

  W66237001

  L01FF06

  CEMIPLIMABUM**1 Ω

  LIBTAYO
  350 mg

  CONC. PT. SOL. PERF.

  50 mg/ml

  REGENERON IRELAND DAC

  IRLANDA

  CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ PREVĂZUTĂ CU DOP DIN CAUCIUC CU STRAT FLUROTEC ȘI UN CAPAC ETANȘ CU CAPSĂ DETAȘABILĂ X 7 ML CONC. PT. SOL. PERF.
  (350 MG CEMIPLIMAB)

  PR

  1

  21.796,520000

  23.796,390000

  0,000000


  382

  W54589001

  L01XE10

  EVEROLIMUS**1

  AFINITOR
  10 mg

  COMPR.

  10 mg

  NOVARTIS EUROPHARM LTD.

  MAREA BRITANIE

  CUTIE X 3 BLIST. AL/PA/PVC/AL X 10 COMPR.

  P-RF

  30

  246,108000

  269,784000

  54,783333

  383

  W64505001

  L01XE10

  EVEROLIMUS**1

  AFINITOR
  10 mg

  COMPR.

  10 mg

  NOVARTIS EUROPHARM LTD.

  IRLANDA

  CUTIE CU BLIST. AL/PA/AL/PVC X 30 COMPR.

  PR

  30

  246,108000

  269,784000

  54,783333


  427

  W64450003

  L01EF02

  RIBOCICLIBUM**1 Ω

  KISQALI
  200 mg

  COMPR. FILM.

  200 mg

  NOVARTIS EUROPHARM LTD.

  IRLANDA

  CUTIE CU BLIST. PCTFE/PVC X
  42 COMPR. FILM.

  PR

  42

  141,878095

  155,555714

  0,000000

  428

  W64450001

  L01EF02

  RIBOCICLIBUM**1 Ω

  KISQALI
  200 mg

  COMPR. FILM.

  200 mg

  NOVARTIS EUROPHARM LTD.

  IRLANDA

  CUTIE CU BLIST. PCTFE/PVC X
  63 COMPR. FILM.

  PR

  63

  142,155714

  155,555555

  0,000000


  469

  W64660001

  L01XX46

  OLAPARIBUM**1 Ω

  LYNPARZA
  100 mg

  COMPR. FILM.

  100 mg

  ASTRAZENECA AB

  SUEDIA

  CUTIE CU BLIST. AL/AL X
  56 COMPR. FILM.

  PR

  56

  188,033750

  205,638214

  0,000000

  470

  W64660001

  L01XX46

  OLAPARIBUM**1

  LYNPARZA
  100 mg

  COMPR. FILM.

  100 mg

  ASTRAZENECA AB

  SUEDIA

  CUTIE CU BLIST. AL/AL X
  56 COMPR. FILM.

  PR

  56

  188,033750

  205,638214

  0,000000

  471

  W64661001

  L01XX46

  OLAPARIBUM**1 Ω

  LYNPARZA
  150 mg

  COMPR. FILM.

  150 mg

  ASTRAZENECA AB

  SUEDIA

  CUTIE CU BLIST. AL/AL X
  56 COMPR. FILM.

  PR

  56

  188,033750

  205,638214

  0,000000

  472

  W64661001

  L01XX46

  OLAPARIBUM**1

  LYNPARZA
  150 mg

  COMPR. FILM.

  150 mg

  ASTRAZENECA AB

  SUEDIA

  CUTIE CU BLIST. AL/AL X 56 COMPR. FILM.

  PR

  56

  188,033750

  205,638214

  0,000000


  525

  W65819001

  L02BB05

  APALUTAMIDUM**1 Ω

  ERLEADA 60 mg

  COMPR. FILM.

  60 mg

  JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NV

  BELGIA

  CUTIE CU BLIST. PVC/PCTFE/AL ÎN AMBALAJ TIP PORTOFEL X 120 COMPR. FILM.

  PR

  120

  100,190000

  109,525166

  0,000000


  651

  W68829001

  L01EX02

  SORAFENIBUM**1

  SORAFENIB VIATRIS 200 mg

  COMPR. FILM.

  200 mg

  VIATRIS LIMITED

  IRLANDA

  CUTIE CU BLIST. PVC-PE-PVDC/ AL X 112 COMPR. FILM.

  PR

  112

  64,793035

  71,033250

  16,282642
  4. La secțiunea P3 „Programul național de oncologie“, după poziția 656 se introduc opt noi poziții, pozițiile 657-664, cu următorul cuprins:

  657

  W68966001

  L01AD02

  LOMUSTINUM (4)

  CECENU 40 mg

  CAPS.

  40 mg

  TRIDENT
  PHARMA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE X 20 CAPS.

  PR

  20

  139,309000

  153,754500

  0,000000

  658

  W66563002

  L01BC07

  AZACITIDINUM**1

  AZACITIDINE ACCORD
  25 mg/ml

  PULB. PT. SUSP. INJ.

  25 mg/ml

  ACCORD HEALTHCARE S.L.U.

  SPANIA

  CUTIE CU
  1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CONȚINÂND
  150 MG AZACITIDINĂ

  PR

  1

  653,150000

  750,080000

  0,000000

  659

  W68830003

  L01EX01

  SUNITINIBUM**1

  SUNITINIB VIATRIS
  12,5 mg

  CAPS.

  12,5 mg

  VIATRIS LIMITED

  IRLANDA

  FLAC. DIN PEID, PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT DIN PP X 30 CAPS.

  PR

  30

  88,212400

  97,677333

  0,000000

  660

  W68831003

  L01EX01

  SUNITINIBUM**1

  SUNITINIB VIATRIS 25 mg

  CAPS.

  25 mg

  VIATRIS LIMITED

  IRLANDA

  FLAC. DIN PEID, PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT DIN PP X 30 CAPS.

  PR

  30

  174,969199

  192,242666

  0,000000

  661

  W68833003

  L01EX01

  SUNITINIBUM**1

  SUNITINIB VIATRIS 50 mg

  CAPS.

  50 mg

  VIATRIS LIMITED

  IRLANDA

  FLAC. DIN PEID, PREVĂZUT CU SISTEM DE ÎNCHIDERE SECURIZAT DIN PP X 30 CAPS.

  PR

  30

  348,779599

  381,696333

  0,000000

  662

  W67348005

  L01EX02

  SORAFENIBUM**1

  SORAFENIB SANDOZ
  200 mg

  COMPR. FILM.

  200 mg

  SANDOZ - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU BLISTERE UNIDOZĂ DIN PVC-PE-PVDC/AL CU 112 X
  1 COMPRIMATE FILMATE

  PR

  112

  53,994196

  59,194375

  0,000000

  663

  W66816002

  L01XE10

  EVEROLIMUS**1

  VERIMMUS
  10 mg

  COMPR.

  10 mg

  EGIS PHARMACEUTICALS P.L.C.

  UNGARIA

  CUTIE CU BLIST. OPA-AL-PVC X
  30 COMPR.

  PR

  30

  205,090000

  224,820000

  0,000000

  664

  W68882001

  L02AE02

  LEUPRORELINUM**

  CAMCEVI
  42 mg

  SUSP. INJ. CU ELIB. PREL.

  42 mg

  ACCORD HEALTHCARE S.L.U.

  SPANIA

  AMBALAJ CU
  O SERINGĂ PREUMPLUTĂ, UN AC STERIL
  ȘI UN DISPOZITIV DE PROTECȚIE
  A ACULUI

  PR

  1

  1.307,990000

  1.463,860000

  0,000000
  5. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.1 „Hemofilie și talasemie“, pozițiile 105 și 106 se abrogă.6. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.2 „Epidermoliza buloasă“, după poziția 17 se introduce o nouă poziție, poziția 18, cu următorul cuprins:

  18

  W54309001

  D06BA01

  SULFADIAZINUM

  FLAMMAZINE

  CREMĂ

  1%

  C.N. UNIFARM

  ROMÂNIA

  CUTIE X 500 G CREMĂ

  PRF

  1

  119,900000

  146,370000

  0,000000
  7. La secțiunea P6 „Programul național de diagnostic și tratament pentru boli rare și sepsis sever“ subprogramul P6.22 „Angioedem ereditar“, după poziția 11 se introduce o nouă poziție, poziția 12, cu următorul cuprins:

  12

  W68875001

  B06AC01

  INHIBITOR DE ESTERAZĂ C1, UMANĂ**1

  CINRYZE 500 UI

  PULB. ȘI SOLV. PT. SOL. INJ.

  500 UI

  TAKEDA MANUFACTURING AUSTRIA AG

  AUSTRIA

  CUTIE CU 2 FLAC. CU PULB. PT SOL. INJ. +
  2 FLAC. CU SOLVENT +
  2 DISPOZITIVE DE TRANSFER CU FILTRU +
  2 SERINGI
  DE UNICĂ FOLOSINȚĂ +
  2 SETURI PT. PUNCȚIE VENOASĂ +
  2 MATERIALE ÎMPLETITE CU ROL PROTECTOR

  PR

  2

  2.485,224000

  2.754,672000

  338,403000
  8. La secțiunea P7 „Programul național de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, gușă datorată carenței de iod și proliferării maligne“, după poziția 111 se introduce o nouă poziție, poziția 112, cu următorul cuprins:

  112

  W63265001

  M05BA04

  ACIDUM ALENDRONICUM **

  BINOSTO
  70 mg

  COMPR. EFF.

  70 mg

  GALENICA - S.A.

  GRECIA

  CUTIE CU 2 BENZI DIN HÂRTIE/PE/AL/ZN-IONOMER X 2 COMPR. EFF.

  P6L

  4

  2,838000

  3,834000

  12,761000
  9. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, pozițiile 325 și 326 se abrogă.10. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, pozițiile 7 și 8 se modifică și vor avea următorul cuprins:

  7

  W00187001

  A05AA02

  ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM

  URSOFALK 250 mg

  CAPS.

  250 mg

  DR. FALK PHARMA GMBH

  GERMANIA

  CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X 25 CAPS.

  P-6L

  50

  0,784440

  0,991920

  0,279480

  8

  W00187002

  A05AA02

  ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM

  URSOFALK 250 mg

  CAPS.

  250 mg

  DR. FALK PHARMA GMBH

  GERMANIA

  CUTIE X 4 BLIST. AL/PVC X 25 CAPS.

  P6L

  100

  0,784440

  0,991920

  0,145080
  11. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.1 „Transplant medular“, după poziția 329 se introduc șase noi poziții, pozițiile 330-335, cu următorul cuprins:

  330

  W66895003

  A05AA02

  ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM

  ACID URSODEOXICOLIC POLISANO 250 mg

  CAPS.

  250 mg

  POLISANO PHARMACEUTICALS - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 5 BLIST. PVC-PVDC/AL X 20 CAPS.

  P6L

  100

  0,653700

  0,826600

  0,000000

  331

  W66895001

  A05AA02

  ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM

  ACID URSODEOXICOLIC POLISANO 250 mg

  CAPS.

  250 mg

  POLISANO PHARMACEUTICALS - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 5 BLIST. PVC-PVC/AL X 10 CAPS.

  P6L

  50

  0,665800

  0,870800

  0,000000

  332

  W66895002

  A05AA02

  ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM

  ACID URSODEOXICOLIC POLISANO 250 mg

  CAPS.

  250 mg

  POLISANO PHARMACEUTICALS - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 10 BLIST. PVC-PVDC/AL X 10 CAPS.

  P6L

  100

  0,653700

  0,826600

  0,000000

  333

  W68533002

  J01DH02

  MEROPENEMUM

  MEROPENEM ANTIBIOTICE 1 g

  PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  1 g

  ANTIBIOTICE - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 10 FLAC. STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 20 ML CU DOP CAUCIUC BUTILIC, SIGILAT CU CAPSĂ DIN AL. CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  PR

  10

  39,963600

  48,138000

  40,131000

  334

  W68532002

  J01DH02

  MEROPENEMUM

  MEROPENEM ANTIBIOTICE 500 mg

  PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  500 mg

  ANTIBIOTICE - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 10 FLAC. STICLĂ INCOLORĂ, CU CAPACITATEA DE 10 ML CU DOP CAUCIUC BUTILIC, SIGILAT CU CAPSĂ DIN AL. CU PULB. PT. SOL. INJ./PERF.

  PR

  10

  23,884800

  29,158800

  19,270200

  335

  W61561004

  J01XX08

  LINEZOLIDUM

  LINEZOLID KABI 2 mg/ml

  SOL. PERF.

  2 mg/ml

  FRESENIUS KABI ROMANIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 10 FLAC. DIN PEJD A CÂTE 300 ML SOL. PERF.

  PR

  10

  137,318400

  154,255200

  9,194800
  12. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.2 „Transplant de cord“, după poziția 117 se introduce o nouă poziție, poziția 118, cu următorul cuprins:

  118

  W61561004

  J01XX08

  LINEZOLIDUM

  LINEZOLID KABI 2 mg/ml

  SOL. PERF.

  2 mg/ml

  FRESENIUS KABI ROMANIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 10 FLAC. DIN PEJD A CÂTE 300 ML SOL. PERF.

  PR

  10

  137,318400

  154,255200

  9,194800
  13. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.3 „Transplant hepatic“, pozițiile 1 și 2 se modifică și vor avea următorul cuprins:

  1

  W00187001

  A05AA02

  ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM

  URSOFALK
  250 mg

  CAPS.

  250 mg

  DR. FALK PHARMA GMBH

  GERMANIA

  CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X
  25 CAPS.

  P-6L

  50

  0,784440

  0,991920

  0,279480

  2

  W00187002

  A05AA02

  ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM

  URSOFALK
  250 mg

  CAPS.

  250 mg

  DR. FALK PHARMA GMBH

  GERMANIA

  CUTIE X 4 BLIST. AL/PVC X
  25 CAPS.

  P6L

  100

  0,784440

  0,991920

  0,145080
  14. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.3 „Transplant hepatic“, după poziția 124 se introduc patru noi poziții, pozițiile 125-128, cu următorul cuprins:

  125

  W66895003

  A05AA02

  ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM

  ACID URSODEOXICOLIC POLISANO
  250 mg

  CAPS.

  250 mg

  POLISANO PHARMACEUTICALS - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU
  5 BLIST. PVC-PVDC/AL X
  20 CAPS.

  P6L

  100

  0,653700

  0,826600

  0,000000

  126

  W66895002

  A05AA02

  ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM

  ACID URSODEOXICOLIC POLISANO
  250 mg

  CAPS.

  250 mg

  POLISANO PHARMACEUTICALS - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU
  10 BLIST. PVC-PVDC/AL X
  10 CAPS.

  P6L

  100

  0,653700

  0,826600

  0,000000

  127

  W66895001

  A05AA02

  ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM

  ACID URSODEOXICOLIC POLISANO
  250 mg

  CAPS.

  250 mg

  POLISANO PHARMACEUTICALS - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU
  5 BLIST. PVC-PVC/AL X
  10 CAPS.

  P6L

  50

  0,665800

  0,870800

  0,000000

  128

  W61561004

  J01XX08

  LINEZOLIDUM

  LINEZOLID KABI 2 mg/ml

  SOL. PERF.

  2 mg/ml

  FRESENIUS KABI ROMANIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU
  10 FLAC. DIN PEJD A CÂTE
  300 ML SOL. PERF.

  PR

  10

  137,318400

  154,255200

  9,194800
  15. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas“, pozițiile 1 și 2 se modifică și vor avea următorul cuprins:

  1

  W00187001

  A05AA02

  ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM

  URSOFALK
  250 mg

  CAPS.

  250 mg

  DR. FALK PHARMA GMBH

  GERMANIA

  CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X
  25 CAPS.

  P-6L

  50

  0,784440

  0,991920

  0,279480

  2

  W00187002

  A05AA02

  ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM

  URSOFALK
  250 mg

  CAPS.

  250 mg

  DR. FALK PHARMA GMBH

  GERMANIA

  CUTIE X 4 BLIST. AL/PVC X
  25 CAPS.

  P6L

  100

  0,784440

  0,991920

  0,145080
  16. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.4 „Transplant renal, transplant combinat de rinichi și pancreas“, după poziția 230 se introduc cinci noi poziții, pozițiile 231-235, cu următorul cuprins:

  231

  W66895003

  A05AA02

  ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM

  ACID URSODEOXICOLIC POLISANO 250 mg

  CAPS.

  250 mg

  POLISANO PHARMACEUTICALS - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 5 BLIST. PVC-PVDC/AL X 20 CAPS.

  P6L

  100

  0,653700

  0,826600

  0,000000

  232

  W66895001

  A05AA02

  ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM

  ACID URSODEOXICOLIC POLISANO
  250 mg

  CAPS.

  250 mg

  POLISANO PHARMACEUTICALS - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU
  5 BLIST. PVC-PVC/AL X
  10 CAPS.

  P6L

  50

  0,665800

  0,870800

  0,000000

  233

  W66895002

  A05AA02

  ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM

  ACID URSODEOXICOLIC POLISANO
  250 mg

  CAPS.

  250 mg

  POLISANO PHARMACEUTICALS - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU
  10 BLIST. PVC-PVDC/AL X
  10 CAPS.

  P6L

  100

  0,653700

  0,826600

  0,000000

  234

  W61561004

  J01XX08

  LINEZOLIDUM

  LINEZOLID KABI 2 mg/ml

  SOL. PERF.

  2 mg/ml

  FRESENIUS KABI ROMANIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU
  10 FLAC. DIN PEJD A CÂTE
  300 ML SOL. PERF.

  PR

  10

  137,318400

  154,255200

  9,194800

  235

  W63265001

  M05BA04

  ACIDUM ALENDRONICUM

  BINOSTO
  70 mg

  COMPR. EFF.

  70 mg

  GALENICA - S.A.

  GRECIA

  CUTIE CU
  2 BENZI DIN HÂRTIE/PE/AL/ZN-IONOMER X
  2 COMPR. EFF.

  P6L

  4

  2,838000

  3,834000

  12,761000
  17. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.5 „Transplant de celule pancreatice“, după poziția 42 se introduce o nouă poziție, poziția 43, cu următorul cuprins:

  43

  W61561004

  J01XX08

  LINEZOLIDUM

  LINEZOLID KABI 2 mg/ml

  SOL. PERF.

  2 mg/ml

  FRESENIUS KABI ROMANIA - S.R.L

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 10 FLAC. DIN PEJD A CÂTE 300 ML SOL. PERF.

  PR

  10

  137,318400

  154,255200

  9,194800
  18. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.6 „Transplant pulmonar“, după poziția 146 se introduce o nouă poziție, poziția 147, cu următorul cuprins:

  147

  W61561004

  J01XX08

  LINEZOLIDUM

  LINEZOLID KABI 2 mg/ml

  SOL. PERF.

  2 mg/ml

  FRESENIUS KABI ROMANIA - S.R.L.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU 10 FLAC. DIN PEJD A CÂTE 300 ML SOL. PERF.

  PR

  10

  137,318400

  154,255200

  9,194800
  19. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienților transplantați“, pozițiile 1 și 2 se modifică și vor avea următorul cuprins:

  1

  W00187001

  A05AA02

  ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM

  URSOFALK
  250 mg

  CAPS.

  250 mg

  DR. FALK PHARMA GMBH

  GERMANIA

  CUTIE X 2 BLIST. AL/PVC X
  25 CAPS.

  P-6L

  50

  0,784440

  0,991920

  0,279480

  2

  W00187002

  A05AA02

  ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM

  URSOFALK
  250 mg

  CAPS.

  250 mg

  DR. FALK PHARMA GMBH

  GERMANIA

  CUTIE X 4 BLIST. AL/PVC X
  25 CAPS.

  P6L

  100

  0,784440

  0,991920

  0,145080
  20. La secțiunea P9 „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“ subprogramul P9.7 „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienților transplantați“, după poziția 132 se introduc trei noi poziții, pozițiile 133-135, cu următorul cuprins:

  133

  W66895002

  A05AA02

  ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM

  ACID URSODEOXICOLIC POLISANO
  250 mg

  CAPS.

  250 mg

  POLISANO PHARMACEUTICALS - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU
  10 BLIST. PVC-PVDC/AL X
  10 CAPS.

  P6L

  100

  0,653700

  0,826600

  0,000000

  134

  W66895001

  A05AA02

  ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM

  ACID URSODEOXICOLIC POLISANO
  250 mg

  CAPS.

  250 mg

  POLISANO PHARMACEUTICALS - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU
  5 BLIST. PVC-PVDC/AL X
  10 CAPS.

  P6L

  50

  0,665800

  0,870800

  0,000000

  135

  W66895003

  A05AA02

  ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM

  ACID URSODEOXICOLIC POLISANO
  250 mg

  CAPS.

  250 mg

  POLISANO PHARMACEUTICALS - S.A.

  ROMÂNIA

  CUTIE CU
  5 BLIST. PVC-PVDC/AL X
  20 CAPS.

  P6L

  100

  0,653700

  0,826600

  0,000000


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu luna septembrie 2022.

  p. Ministrul sănătății,
  Romică-Andrei Baciu,
  secretar de stat
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Călin Gheorghe Fechete

  -----