ORDIN nr. 595 din 2 decembrie 2002
pentru aprobarea Reglementărilor tehnice cu privire la recipiente pulverizatoare de aerosoli, RT 75/324
EMITENT
 • MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 12 decembrie 2002  În conformitate cu prevederile art. 6 şi ale art. 9 pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Resurselor, cu modificările ulterioare,
  ministrul industriei şi resurselor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  (1) Se aprobă Reglementările tehnice cu privire la recipiente pulverizatoare de aerosoli, RT 75/324, prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  (2) Reglementările tehnice prevăzute în anexa se modifica ori de câte ori este nevoie pentru adaptarea la progresul tehnic.


  Articolul 2

  Organismul de control care verifica respectarea prevederilor reglementărilor tehnice menţionate la art. 1 este departamentul ISCIR - SP din cadrul Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, organ de specialitate care funcţionează în subordinea Ministerului Industriei şi Resurselor.


  Articolul 3

  Prezentul ordin intră în vigoare la 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul industriei şi resurselor,
  Mihai Berinde,
  secretar de stat
  Bucureşti, 2 decembrie 2002.
  Nr. 595.


  Anexă

  REGLEMENTARI 02/12/2002