ORDIN nr. 140 din 25 august 2022pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 1 septembrie 2022
  Văzând Referatul de aprobare nr. 2.279 din 27.05.2022, întocmit de Direcția generală sănătatea și bunăstarea animalelor,
  ținând cont de prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 3 alin. (1) și (3), precum și al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:

  Articolul I

  Capitolul II - Expertiza sanitară veterinară a furajelor din anexa nr. 1 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 și 303 bis din 20 aprilie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

  Capitolul II Expertiza sanitară veterinară a furajelor

  Nr. crt.

  Examen de laborator^1)

  Substanța

  Grupa de furaje/matrici^2)

  Tip supraveghere

  Unități controlate/operatori

  Referențial interpretare rezultate^3)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1.

  Pesticide organoclorurate și PCB

  Pesticide organoclorurate - conform Directivei 2002/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 mai 2002 privind substanțele nedorite din furaje, cu amendamentele ulterioare

  Materii prime furajere vegetale: cereale boabe și subproduse, leguminoase boabe și subproduse, semințe întregi și subproduse oleaginoase

  Control (probă planificată)

  Unități producătoare
  de furaj combinat
  PIF Albița
  PIF Galați
  PIF Sculeni
  PIF Siret

  Directiva 2002/32/CE, cu amendamentele ulterioare
   
   
   
   

  Materii prime furajere obținute prin procesarea peștelui sau viețuitoarelor marine (făină de pește, hidrolizate proteice de pește)

  Control
  (probă
  planificată)

  Unități producătoare
  de furaj combinat
  Unități furnizoare/depozite

  Grăsimi și uleiuri

  Control (probă planificată)

  Unități producătoare
  de furaj combinat

  Furaje combinate pentru păsări, porci, rumegătoare, cabaline, pești de crescătorie și iepuri

  Control (probă planificată)

  Unități producătoare
  de furaj combinat

  PCB neasemănătoare dioxinelor (ICES-6) - conform Directivei 2002/32/CE, cu amendamentele ulterioare

  Materii prime furajere vegetale: cereale boabe și subproduse, leguminoase boabe și subproduse, semințe întregi și subproduse oleaginoase

  Control (probă planificată)

  Unități producătoare
  de furaj combinat
  PIF Albița
  PIF Sculeni

  Directiva 2002/32/CE, cu amendamentele ulterioare
   
   

  Materii prime furajere obținute prin procesarea peștelui sau viețuitoarelor marine (făină de pește, hidrolizate proteice de pește)

  Control (probă planificată)

  Unități producătoare
  de furaj combinat
  Unități furnizoare/depozite

   

   

   

  Materii prime furajere de origine minerală (carbonați, fosfați, oxizi)

  Control (probă planificată)

  Unități producătoare
  de furaj combinat
  PIF Moravița

   
   
   
   
   
   

  Aditivi furajeri: grupe funcționale de oligoelemente, lianți, agenți antiaglomeranți

  Control (probă planificată)

  Unități producătoare
  de furaj combinat

  Grăsimi și uleiuri

  Control (probă planificată)

  Unități producătoare
  de furaj combinat

  Furaje combinate pentru păsări, porci, rumegătoare, cabaline, pești de crescătorie, iepuri

  Control (probă planificată)

  Unități producătoare
  de furaj combinat

  Preamestecuri (premixuri) de aditivi furajeri

  Control (probă planificată)

  Unități producătoare
  de furaj combinat

  2.

  Micotoxine

  Aflatoxina B1

  Materii prime furajere vegetale: cereale boabe și subproduse, leguminoase boabe și subproduse, semințe întregi și subproduse oleaginoase

  Control (probă planificată)

  Unități producătoare
  de furaj combinat

  Directiva 2002/32/CE, cu amendamentele ulterioare
   
   
   
   
   

  Unități furnizoare/depozite/ distribuitori/importatori PIF Albița
  PIF Sculeni
  PIF Constanța Nord
  PIF Galați

  Exploatații comerciale

  Exploatații nonprofesionale

  Furaje combinate pentru păsări, porci, rumegătoare, cabaline, pești de crescătorie, iepuri

  Control (probă planificată)

  Unități producătoare
  de furaj combinat
  PIF Moravița
  PIF Siret

  Deoxinivalenol (DON)

  Cereale boabe și subproduse

  Control (probă planificată)

  Unități producătoare
  de furaj combinat
  PIF Sculeni
  PIF Albița

  Recomandarea (UE) 2016/1.319 a Comisiei de modificare a Recomandării 2006/576/CE în ceea ce privește deoxinivalenolul, zearalenona și ochratoxina A în hrana pentru animale de companie Recomandarea Comisiei 2013/165/UE privind prezența toxinelor T-2 și HT-2 în cereale și în produsele pe bază de cereale
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Furaje combinate pentru porci, rumegătoare, păsări, cabaline, pești de crescătorie, iepuri

  Control (probă planificată)

  Unități producătoare
  de furaj combinat

  Zearalenonă

  Cereale boabe și subproduse

  Control (probă planificată)

  Unități producătoare
  de furaj combinat
  PIF Sculeni
  PIF Galați
  PIF Albița

  Furaje combinate pentru porci, rumegătoare

  Control (probă planificată)

  Unități producătoare
  de furaj combinat

  Ochratoxina A

  Cereale boabe și subproduse

  Control (probă planificată)

  Unități producătoare
  de furaj combinat
  PIF Sculeni

  Furaje combinate pentru porci, păsări

  Control (probă planificată)

  Unități producătoare
  de furaj combinat

  Fumonisinele B1 și B2

  Cereale boabe și subproduse

  Control (probă planificată)

  Unități producătoare
  de furaj combinat
  PIF Sculeni

  Furaje combinate pentru porci, rumegătoare, păsări, cabaline, pești de crescătorie, iepuri

  Control (probă planificată)

  Unități producătoare
  de furaj combinat

  Toxinele T-2 și HT-2

  Cereale boabe și subproduse

  Control (probă planificată)

  Unități producătoare
  de furaj combinat
  PIF Sculeni
  PIF Albița

  Furaje combinate pentru porci, rumegătoare, păsări, cabaline, pești de crescătorie, iepuri

  Control (probă planificată)

  Unități producătoare
  de furaj combinat

  3.

  Metale grele

  Plumb, cadmiu, arsen, mercur

  Materii prime furajere vegetale: cereale boabe și subproduse, leguminoase boabe și subproduse, semințe întregi și subproduse oleaginoase

  Control (probă planificată)

  Unități producătoare de furaj combinat
  PIF Sculeni
  PIF Albița
  PIF Galați
  PIF Siret

  Directiva 2002/32/CE, cu amendamentele ulterioare
   
   
   
   
   
   
   
   

  Materii furajere obținute prin procesarea peștelui sau viețuitoarelor marine (făină de pește, hidrolizate proteice de pește)

  Control (probă planificată)

  Unități producătoare de furaj combinat

  Unități furnizoare/depozite

  Materii prime furajere de origine minerală (carbonați, fosfați, oxizi)

  Control (probă planificată)

  Unități producătoare de furaj combinat
  PIF Albița
  PIF Moravița

  Furaje complete pentru păsări, porci, rumegătoare, cabaline, pești de crescătorie, iepuri

  Control (probă planificată)

  Unități producătoare de furaj combinat

  Plumb, cadmiu, arsen

  Aditivi furajeri: grupe funcționale de oligoelemente, lianți, agenți antiaglomeranți

  Control (probă planificată)

  Unități producătoare de furaj combinat
  PIF Halmeu

  Plumb, cadmiu

  Preamestecuri (premixuri) de aditivi furajeri

  Control (probă planificată)

  Unități producătoare de furaj combinat

  Plumb

  Furaje simple: furaje fibroase și grosiere, murate, verzi

  Control (probă planificată)

  Exploatații comerciale

  4.

  Nitriți

  Nitriți

  Materii prime furajere

  Control (probă planificată)

  Unități producătoare de furaj combinat
  PIF Sculeni

  Directiva 2002/32/CE, cu amendamentele ulterioare
   
   

  Furaje complete pentru porci, rumegătoare, păsări, cabaline, pești de crescătorie, iepuri

  Control (probă planificată)

  Unități producătoare de furaj combinat

  5.

  Impurități botanice: semințe de buruieni, plante toxice
  Semințe
  Plante invazive cu potențial alergen
  Alte substanțe nedorite (dăunători)

  Semințe și coji, fructe de buruieni nemăcinate, nezdrobite și plante cu conținut de alcaloizi, glicozizi și alte substanțe toxice

  Materii prime furajere: cereale boabe, leguminoase boabe, semințe întregi oleaginoase și subproduse (șroturi)

  Control (probă planificată)

  Unități producătoare de furaj combinat

  Directiva 2002/32/CE, cu amendamentele ulterioare
   
   
   
   

  Ambrosia artemisiifolia

  Materii prime furajere vegetale: cereale boabe (mei, sorg, grâu, secară, orz), semințe întregi oleaginoase (soia, floarea-soarelui, rapiță, in)

  Control (probă planificată)

  Unități producătoare de furaj combinat

  Alte semințe și fructe: amestecuri de grăunțe și semințe nemăcinate pentru păsări (inclusiv hrana porumbeilor, a păsărilor de colivie și a păsărilor de expoziție)

  Control (probă planificată)

  Producători/Furnizori/ Distribuitori/Importatori

  Claviceps spp. (Cornul secarei)

  Cereale boabe (grâu, ovăz, orz, secară, triticale)

  Control (probă planificată)

  Unități producătoare de furaj combinat

  6.

  Constituenți de origine animală (interdicția de furajare
  cu PAP - proteine animale procesate)

  Proteine animale procesate/constituenți de origine animală

  Materii furajere obținute prin procesarea peștelui sau viețuitoarelor marine (făină de pește și hidrolizate proteice de pește) și materii furajere obținute prin procesarea insectelor de crescătorie (făină de insecte)

  Control (probă planificată)

  Unități producătoare de furaj combinat

  Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă, cu amendamentele ulterioare
   
   
   
   
   
   

  Unități furnizoare și depozite

  Preamestecuri (premixuri) de aditivi furajeri (cu conținut de proteină brută > 5%)

  Control (probă planificată)

  Unități producătoare de furaj combinat

  Grăsimi animale

  Control (probă planificată)

  Unități producătoare de furaj combinat

  Furaje complete pentru păsări, porci^4)

  Control (probă planificată)

  Unități producătoare de furaj combinat

   

   

   

   

   

  Unități producătoare de furaj combinat pentru mai multe specii

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Mijloace de transport înregistrat^5)

  Exploatații comerciale

  Exploatații nonprofesionale

  Furaje complete pentru rumegătoare^6)

  Control (probă planificată)

  Unități producătoare de furaj combinat

  Unități producătoare de furaj combinat pentru mai multe specii

  Mijloace de transport înregistrate

  Exploatații comerciale

  Exploatații mixte rumegătoare/ nerumegătoare

  Exploatații nonprofesionale

  Amestec unic pentru rumegătoare (amestec de uruieli din materii cerealiere boabe)

  Control (probă planificată)

  Exploatații comerciale

  Control (probă planificată)

  Exploatații nonprofesionale

  Furaje complete pentru acvacultură^7)

  Control (probă planificată)

  Unități producătoare de furaj combinat

  Exploatații acvacultură

  7.

  Melamină

  Melamină

  Hrană pentru animale, cu conținut ridicat de proteină (hrană pentru animale ce conține produse derivate din lapte, înlocuitori din lapte praf, produse din soia sau pe bază de soia, materii obținute prin procesarea peștelui sau viețuitoarelor marine)

  Control (probă planificată)

  Unități producătoare de furaj combinat

  Directiva 2002/32/CE, cu amendamentele ulterioare
   

  8.

  Substanțe interzise ca aditivi furajeri^8)

  Substanțe cu acțiune antimicrobiană, promotori de creștere: dimetridazol, ronidazol, carbadox, olaquindox, tylosin, spiramicină, virginamicină, tetraciclină, oxitertraciclină, clortetraciclină, furazolidonă și nifursol

  Furaje complete pentru păsări (pui de găină, curcani, rațe), porci, rumegătoare (bovine, ovine caprine), iepuri

  Monitorizare (prelevare la suspiciune)

  Unități producătoare de furaj combinat PIF Siret

  Regulamentul (CE) nr. 1.831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din
  22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor, cu amendamentele ulterioare
   
   

  Exploatații comerciale

  9.

  Substanțe coccidiostatice pentru furaje nevizate^9) (non-țintă - transfer inevitabil)

  Substanțe cu acțiune histomonostatică și coccidiostatică - conform Directivei 2002/32/CE, cu amendamentele ulterioare

  Furaje complete pentru: păsări (pui de găină, curcani, rațe, prepelițe, fazani, bibilici, potârnichi), porci, rumegătoare (bovine, ovine caprine), cabaline, iepuri

  Control (probă planificată)

  Unități producătoare de furaj combinat

  Directiva 2002/32/CE, cu amendamentele ulterioare
   
   

  Exploatații comerciale

  10.

  Substanțe coccidiostatice^10) pentru furaje vizate^11) (țintă)

  Substanțe cu acțiune histomonostatică și coccidiostatică: monensin, narasin, salinomicin, nicarbazin, lasalocid, robenidină, diclazuril, maduramicin, decochinat, semiduramicin și halofuginonă

  Furaje complete pentru păsări (pui pentru îngrășat, puicuțe pentru ouat, curcani, prepelițe, fazani, bibilici, potârnichi), iepuri

  Control (probă planificată)

  Unități producătoare de furaj combinat

  Regulamentul (CE) nr. 1.831/2003, cu amendamentele ulterioare Community Register of Feed Additives (categoria 5 coccidiostatice și histomonostatice/coccidiostatice și alte substanțe medicinale)
   
   

  Exploatații comerciale

  11.

  Cupru și zinc total^12)

  Cupru total Zinc total

  Furaje complete pentru porci

  Control (probă planificată)

  Unități producătoare de furaj combinat

  Regulamentul (CE) nr. 1.334/2003 al Comisiei din 25 iulie 2003 de modificare a condițiilor de autorizare a unui număr de aditivi în furaje, care fac parte din grupa de oligoelemente, cu amendamentele ulterioare
   

  12.

  Microorganisme patogene

  Salmonella spp.

  Materii prime pentru furaje reprezentate de boabe de cereale și produsele acestora: tărâțe, făină, turte etc.
  Materii prime pentru furaje reprezentate de semințe de oleaginoase, fructe oleaginoase, produsele acestora și alte materii prime pentru furaje: semințe de leguminoase, tuberculi, rădăcini, semințe și fructe, fibroase și grosiere

  Control (probă planificată)

  Unități producătoare de furaj combinat

  Ordinul președintelui ANSVSA nr. 110/2020 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind limitele maxime prevăzute pentru microorganisme în anumite categorii de furaje
   
   
   

  Preamestecuri de aditivi

  Control (probă planificată)

  Unități producătoare de furaj combinat

  Produse și derivate din lapte, înlocuitori de lapte praf - lapte praf, zer praf, pudră proteică, concentrat proteic

  Control (probă planificată)

  Unități producătoare de furaj combinat

  Materii furajere obținute prin procesarea peștelui sau viețuitoarelor marine (făină de pește, hidrolizate proteice de pește)

  Control (probă planificată)

  Unități producătoare de furaj combinat Unități furnizoare și depozite

  Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE)
  nr. 1.069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere
  în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată, cu amendamentele ulterioare
   

  Furaje complete pentru păsări, porci, rumegătoare

  Control (probă planificată)

  Unități producătoare de furaj combinat

  Ordinul președintelui ANSVSA nr. 110/2020
   

  Enterobacteriaceae

  Materii furajere obținute prin procesarea peștelui sau viețuitoarelor marine (făină de pește, hidrolizate proteice de pește)

  Control (probă planificată)

  Unități producătoare de furaj combinat

  Regulamentul (UE)
  nr. 142/2011, cu amendamentele ulterioare
   
   

  Unități furnizoare/depozite

  Listeria monocytogenes

  Furaje murate: silozuri și semisilozuri

  Monitorizare (prelevare la suspiciune)

  Exploatații comerciale

  Ordinul președintelui ANSVSA nr. 110/2020
   

  13.

  Dioxină și PCB asemănători dioxinelor

  Suma dibenzopara-dioxinelor policlorurate (PCDD) și a dibenzofuranilor policlorurați (PCDF)
  PCB asemănători dioxinelor [suma dintre bifenilii policlorurați (PCB)]

  Uleiuri vegetale și subprodusele acestora

  Control (probă planificată)

  Unități producătoare de furaj combinat

  Directiva 2002/32/CE, cu amendamentele ulterioare
   
   

  ^1) Examene corespunzătoare matricilor indicate.
  ^2) În cererea de analiză se precizează, obligatoriu, tipul furajului combinat (complet sau complementar), conform definițiilor din Regulamentul (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind introducerea pe piață și utilizarea furajelor, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 79/373/CEE a Consiliului, a Directivei 80/511/CEE a Comisiei, a Directivelor 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE și 96/25/CE ale Consiliului și a Deciziei 2004/217/CE a Comisiei, cu amendamentele ulterioare, și se specifică inclusiv datele cu privire la specia, categoria, vârsta animalelor cărora le sunt destinate (în zile, săptămâni, luni, corespunzătoare speciei), acesta fiind criteriul de acceptare a cererii de analiză (de exemplu, bovine - vaci lapte, viței 4 luni; păsări - pui carne 21 de zile, puicuțe ouătoare 16 săptămâni; porci - tineret la îngrășat peste 2 luni, scrofițe reproducție).
  ^3) Cu privire la referențialul pentru interpretarea rezultatelor precizăm că actele normative care reglementează domeniul se pot reactualiza în conformitate cu legislația națională, comunitară și internațională. Fiecare act normativ european poate include alte referințe care să amendeze documentul inițial.
  ^4) Probele de furaje complete pentru porci, păsări de curte și preamestecuri (premixuri) vor fi etichetate, cu privire la conținutul de proteine animale prelucrate și specia de destinație, conform Regulamentului (CE) nr. 999/2001, cu amendamentele ulterioare. În cazul furajelor complete pentru porci, păsări de curte și preamestecuri (premixuri) cu conținut declarat de proteine provenite de la procesarea subproduselor de origine animală (mamifer terestru/pasăre) se va utiliza metoda PCR. În cazul furajelor complete pentru porci, păsări de curte și preamestecuri (premixuri) care nu conțin proteine animale prelucrate se va utiliza metoda microscopică.
  ^5) Pentru mijloacele de transport se recoltează probe din furajele în vrac transportate după un lot de furaj cu conținut de făină proteică (analiza prafului din benă poate constitui un mod de verificare) pentru controlul contaminării încrucișate.
  ^6) În cazul furajelor complete pentru rumegătoare se va utiliza metoda microscopică (detectare proteine animale prelucrate și detectare insecte).
  ^7) Probele de furaje complete pentru acvacultură trebuie transmise către laborator etichetate și însoțite de fișa tehnică. În cazul furajelor cu conținut declarat de proteine provenite de la procesarea subproduselor de origine animală (mamifer terestru/pasăre) se va utiliza metoda PCR.
  ^8) Utilizarea ca aditivi furajeri a acestor substanțe nu este permisă pentru niciuna dintre matricile și unitățile prevăzute.
  ^9) Furajele nevizate reprezintă furajele care nu conțin coccidiostatic. Nu se trimit spre analiză furaje care conțin coccidiostatic cu solicitarea de substanțe coccidiostatice pentru furaje nevizate.
  ^10) Lista combinațiilor de analiți/matrici/specii în acord cu limitele prevăzute de regulamentele specifice conform Registrului comunitar al aditivilor furajeri - Regulamentul (CE) nr. 1.831/2003, cu amendamentele ulterioare.
  ^11) Furajele vizate reprezintă furajele care conțin coccidiostatic. În cererea de analiză se precizează în mod obligatoriu destinația produsului (specie, categorie și vârstă), coccidiostaticul utilizat, denumirea comercială și rata includerii. Solicitarea este strict pentru determinarea coccidiostaticului inclus.
  ^12) Rețetele furajere controlate sunt cele destinate categoriilor de vârstă de peste 12 săptămâni.
  Probă planificată - prelevare planificată (obiectivă) sau prelevare programată în conformitate cu planul cifric al acțiunilor de supraveghere
  Probă selectivă - prelevare selectivă sau prelevare suplimentară, ca urmare a identificării unui risc sau a unor probe cu rezultatul analizelor neconform, ce impune o supraveghere suplimentară, antecedente, studii de distribuție
  Prelevare la suspiciune - prelevare în cazul suspiciunii unor cauze care pot declanșa boli la animale sau la om, contaminare încrucișată
  Probele prelevate trebuie să ajungă în laborator în maximum 5 zile calendaristice de la data prelevării, cu excepția probelor prelevate pentru determinarea microorganismelor patogene, care trebuie să ajungă în laborator în maximum 48 de ore de la prelevare.
  Prelevarea de probe din PIF/PI se realizează de către medicii veterinari oficiali ai PIF/PI, în conformitate cu procedurile stabilite de ANSVSA.
  Transportul probelor de la punctul de prelevare la laborator se realizează de către PIF/PI ale ANSVSA, prin firme specializate de transport care să asigure condițiile specifice pentru furajele în cauză, costurile fiind asigurate din bugetul PIF/PI ale ANSVSA.
  Costurile aferente testării de laborator a probelor de furaje prelevate în posturile de inspecție la frontieră/punctele de intrare în cadrul Planului de monitorizare pentru detectarea reziduurilor/contaminanților sau altor substanțe periculoase pentru om, animale sau mediul înconjurător în furaje sunt suportate de către importator sau reprezentantul legal al acestuia.
  Analizele de laborator ale probelor de furaje prelevate în posturile de inspecție la frontieră/punctele de intrare se efectuează în laboratoare specializate, desemnate de ANSVSA.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  Alexandru Nicolae Bociu

  București, 25 august 2022.
  Nr. 140.
  -----