HOTĂRÂRE nr. 868 din 30 august 2011
privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 8 septembrie 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (3) din Legea nr. 148/2011 privind desfiinţarea unor instanţe judecătoreşti şi a parchetelor de pe lângă acestea şi al art. 38 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 6 august 1993, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  Judeţul Alba
  Comuna Mihalţ din circumscripţia Judecătoriei Alba Iulia trece în circumscripţia Judecătoriei Blaj.
  Judeţul Caraş-Severin
  Comunele Bănia, Bozovici, Dalboşeţ, Eftimie Murgu, Lăpuşnicel, Lăpuşnicu Mare, Prigor şi Şopotu Nou din circumscripţia Judecătoriei Bozovici trec în circumscripţia Judecătoriei Oraviţa.
  Comuna Naidăş din circumscripţia Judecătoriei Oraviţa trece în circumscripţia Judecătoriei Moldova Nouă.
  Judeţul Constanţa
  Oraşul Băneasa şi comunele Adamclisi, Aliman, Deleni, Dobromir, Ion Corvin, Lipniţa, Oltina şi Ostrov din circumscripţia Judecătoriei Băneasa trec în circumscripţia Judecătoriei Medgidia.
  Judeţul Dolj
  Oraşele Bechet şi Dăbuleni şi comunele Amărăştii de Sus, Amărăştii de Jos, Călăraşi, Dobroteşti, Ostroveni, Sadova, Daneţi, Mârşani, Celaru şi Dobreşti din circumscripţia Judecătoriei Bechet trec în circumscripţia Judecătoriei Craiova.
  Judeţul Hunedoara
  Comuna Boşorod din circumscripţia Judecătoriei Hunedoara şi comuna Băniţa din circumscripţia Judecătoriei Petroşani trec în circumscripţia Judecătoriei Haţeg.
  Judeţul Maramureş
  Oraşul Şomcuta Mare şi comunele Boiu Mare, Mireşu Mare, Remetea Chioarului, Satulung şi Valea Chioarului din circumscripţia Judecătoriei Şomcuta Mare trec în circumscripţia Judecătoriei Baia Mare.
  Judeţul Mureş
  Oraşele Sângeorgiu de Pădure şi Sovata şi comunele Bălăuşeri, Chibed, Fântânele, Ghindari şi Neaua din circumscripţia judecătoriei Sângeorgiu de Pădure trec în circumscripţia Judecătoriei Sighişoara.
  Judeţul Olt
  Oraşele Scorniceşti şi Potcoava şi comunele Bărăşti, Coloneşti, Corbu, Cungrea, Făgeţelu, Icoana, Leleasca, Oporelu, Optaşi-Măgura, Poboru, Spineni, Tătuleşti, Topana şi Tufeni din circumscripţia Judecătoriei Scorniceşti trec în circumscripţia Judecătoriei Slatina.
  Judeţul Tulcea
  Oraşul Isaccea şi comuna Hamcearca din circumscripţia Judecătoriei Tulcea trec în circumscripţia Judecătoriei Măcin.
  Judeţul Vaslui
  Oraşul Murgeni şi comunele Blăgeşti, Epureni, Fălciu, Măluşteni şi Şuletea din circumscripţia Judecătoriei Murgeni trec în circumscripţia Judecătoriei Bârlad.
  Comunele Berezeni şi Găgeşti din circumscripţia Judecătoriei Murgeni trec în circumscripţia Judecătoriei Huşi.


  Articolul II

  Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 1 noiembrie 2011.


  Articolul III

  Hotărârea Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 6 august 1993, cu modificările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul justiţiei,
  Cătălin Marian Predoiu
  Bucureşti, 30 august 2011.
  Nr. 868.
  -------