HOTĂRÂRE nr. 922 din 20 august 2008
pentru modificarea anexelor nr. 1-4 la Hotărârea Guvernului nr. 635/2008 privind structurile instituţiilor de învăţământ superior şi specializările/programele de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 2 septembrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Anexele nr. 1-4 la Hotărârea Guvernului nr. 635/2008 privind structurile instituţiilor de învăţământ superior şi specializările/programele de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 467 din 24 iunie 2008, se modifică după cum urmează:
  1. La anexa nr. 1, la litera A "Lista domeniilor pentru studii universitare de licenţă", poziţia "Drept" va avea următorul cuprins:
  Drept
  "Ştiinţe juridice Drept Drept comunitar
  180 Ordine şi siguranţă publică"

  2. La anexa nr. 1, la litera A "Lista domeniilor pentru studii universitare de licenţă", poziţia "Arte" va avea următorul cuprins:

   ┌──────────────────┬──────────────────┬────────┬─────────────────────────────┐
   │ │ │ │Artele spectacolului*6) │
   │ │ │ ├─────────────────────────────┤
   │ │Teatru │ 180 │Teatrologie*7) │
   │ │ │ ├─────────────────────────────┤
   │ │ │ │Scenografie │
   │ ├──────────────────┼────────┼─────────────────────────────┤
   │ │Cinematografie şi │ │Cinematografie, fotografie, │
   │ │media │ │media*8) │
   │ │ │ 180 ├─────────────────────────────┤
   │ │ │ │Filmologie │
   │ ├──────────────────┼────────┼─────────────────────────────┤
   │ │ │ │Pedagogie muzicală │
   │ │ │ 180 ├─────────────────────────────┤
   │ │ │ │Muzică religioasă │
   │ │ ├────────┼─────────────────────────────┤
   │ │ │ │Muzicologie │
   │ │Muzică │ ├─────────────────────────────┤
   │ │ │ │Interpretare muzicală - canto│
   │ │ │ ├─────────────────────────────┤
   │ │ │ 240 │Interpretare muzicală - │
   │ │ │ │instrumente │
   │ │ │ ├─────────────────────────────┤
   │ │ │ │Compoziţie muzicală │
   │ │ │ ├─────────────────────────────┤
   │ │ │ │Dirijat │
   │ │ │ ├─────────────────────────────┤
   │ │ │ │Artele spectacolului muzical │
   │"Arte ├──────────────────┼────────┼─────────────────────────────┤
   │ │ │ │Arte plastice*9) │
   │ │ │ ├─────────────────────────────┤
   │ │ │ │Arte decorative │
   │ │ │ ├─────────────────────────────┤
   │ │ │ │Design │
   │ │ │ ├─────────────────────────────┤
   │ │ │ │Conservare şi restaurare │
   │ │ │ ├─────────────────────────────┤
   │ │ │ │Artă murală │
   │ │ │ ├─────────────────────────────┤
   │ │ │ │Pedagogia artelor plastice şi│
   │ │ │ │decorative │
   │ │ │ ├─────────────────────────────┤
   │ │Arte plastice, │ 180 │Istoria şi teoria artei │
   │ │decorative şi │ ├─────────────────────────────┤
   │ │design │ │Ceramică - sticlă - metal │
   │ │ │ ├─────────────────────────────┤
   │ │ │ │Arte textile - design textil │
   │ │ │ ├─────────────────────────────┤
   │ │ │ │Modă - design vestimentar │
   │ │ │ ├─────────────────────────────┤
   │ │ │ │Scenografie şi eveniment │
   │ │ │ │artistic │
   │ │ │ ├─────────────────────────────┤
   │ │ │ │Design ambiental │
   │ │ │ ├─────────────────────────────┤
   │ │ │ │Artă monumentală │
   └──────────────────┴──────────────────┴────────┴─────────────────────────────┘

  _________
  *6) Se adaugă, după caz: Actorie, Regie, Păpuşi-Marionete, Coregrafie.
  *7) Se adaugă, după caz: Management cultural, Jurnalism teatral.
  *8) Se adaugă, după caz: Regie de film şi TV, Imagine de film şi TV, Multimedia: sunet-montaj, Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie.
  *9) Se adaugă, după caz: Pictură, Sculptură, Grafică, Fotografie - videoprocesarea computerizată a imaginii."
  3. La anexa nr. 1, la litera A "Lista domeniilor pentru studii universitare de licenţă", poziţia "Ştiinţe inginereşti", domeniul de studii universitare de licenţă "Ingineria autovehiculelor" va avea următorul cuprins:
  Construcţii de autovehicule
  "Ingineria autovehiculelor 240 Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule
  Autovehicule rutiere
  Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru autovehicule
  Blindate, automobile şi tractoare"

  4. La anexa nr. 1, la litera A "Lista domeniilor pentru studii universitare de licenţă", poziţia "Ştiinţe militare şi informaţii" va avea următorul cuprins:
  Conducere interarme - forţe terestre
  Conducere interarme - forţe navale
  Conducere interarme - forţe aeriene
  Conducere logistică
  Managementul organizaţiei
  "Ştiinţe militare Ştiinţe militare şi informaţii 180 Comunicare şi relaţii publice - informaţii
  Psihologie - informaţii
  Management economico-financiar
  Securitate şi apărare
  Conducere militară
  Comunicare publică şi interculturală în domeniul securităţii şi apărării"

  5. La anexa nr. 2, la punctul 4 "Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti", numărul curent 8 "Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală din Slatina" va avea următorul cuprins:
  "8 Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală - Filiala Slatina Inginerie şi management Inginerie economică în agricultură AP Zi 240"

  6. La anexa nr. 2, la punctul 4 "Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti", numărul curent 9 "Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală din Călăraşi" va avea următorul cuprins:
  "9 Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală - Filiala Călăraşi Inginerie şi management Inginerie economică în agricultură A Zi 240"

  7. La anexa nr. 2, la punctul 5 "Universitatea din Bucureşti", numărul curent 1 "Facultatea de Administraţie şi Afaceri" va avea următorul cuprins:
  "1 Facultatea de Administraţie şi Afaceri Ştiinţe administrative Administraţie publică A/ AP/ AP Zi/FR/ID 180
  Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor AP Zi 180"

  8. La anexa nr. 2, la punctul 7 "Academia de Studii Economice din Bucureşti", numărul curent 5 "Facultatea de Management" va avea următorul cuprins:
  "5 Facultatea de Management Ştiinţe administrative Administraţie publică A/A Zi/ID 180
  Management Management A/A Zi/ID 180"

  9. La anexa nr. 2, la punctul 7 "Academia de Studii Economice din Bucureşti", numărul curent 8 "Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori" va avea următorul cuprins:
  "8 Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori Finanţe Finanţe şi bănci A/A Zi/ID 180"

  10. La anexa nr. 2, la punctul 10 "Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I. L. Caragiale" din Bucureşti", numărul curent 1 "Facultatea de Teatru" va avea următorul cuprins:

   ┌───┬────────────────┬──────────────┬─────────────────────┬────┬────────┬────┐
   │ │ │ │Artele spectacolului │ A │ Zi │180 │
   │ │ │ │(actorie, regie, │ │ │ │
   │ │ │ │păpuşi-marionete, │ │ │ │
   │"1 │ Facultatea de │ Teatru │coregrafie) │ │ │ │
   │ │ Teatru │ ├─────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Scenografie │ A │ Zi │180 │
   │ │ │ ├─────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Teatrologie │ A │ Zi │180"│
   └───┴────────────────┴──────────────┴─────────────────────┴────┴────────┴────┘

  11. La anexa nr. 2, la punctul 10 "Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L. Caragiale" din Bucureşti", numărul curent 2 "Facultatea de Film" va avea următorul cuprins:
  "2 Facultatea de Film Cinematografie şi media Cinematografie, foto- grafie, media (regie de film şi TV, ima- gine de film şi TV, multimedia: sunet- montaj, comunicare audiovizuală: scena- ristică, publicitate media, filmologie) A Zi 180
  Filmologie A Zi 180"

  12. La anexa nr. 2, la punctul 15 "Universitatea din Bacău", numărul curent 3 "Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii" va avea următorul cuprins:

   ┌───┬────────────────┬──────────────┬─────────────────────┬────┬────────┬────┐
   │ │ │ │Educaţie fizică şi │ A/ │ Zi/FR │180 │
   │ │ │ │sportivă │ AP │ │ │
   │ │ │ ├─────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ Facultatea de │ │Sport şi performanţă │ AP │ Zi │180 │
   │ │ Ştiinţe ale │Educaţie │motrică │ │ │ │
   │"3 │ Mişcării, │fizică şi ├─────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ Sportului şi │sport │Educaţie fizică şi │ AP │ Zi │180 │
   │ │ Sănătăţii │ │sportivă │ │ │ │
   │ │ │ │(la Piatra-Neamţ) │ │ │ │
   │ │ │ ├─────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Kinetoterapie şi │ A/ │ Zi/FR │180"│
   │ │ │ │motricitate specială │ AP │ │ │
   └───┴────────────────┴──────────────┴─────────────────────┴────┴────────┴────┘

  13. La anexa nr. 2, la punctul 15 "Universitatea din Bacău", numărul curent 4 "Facultatea de Ştiinţe" va avea următorul cuprins:

   ┌───┬────────────────┬─────────────┬──────────────────────┬────┬────────┬────┐
   │ │ │ Biologie │Biologie │ A │ Zi │180 │
   │ │ ├─────────────┼──────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Matematică │ A │ Zi │180 │
   │ │ │ Matematică ├──────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │"4 │ Facultatea de │ │Matematică-informatică│ AP │ Zi │180 │
   │ │ Ştiinţe ├─────────────┼──────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ Informatică │Informatică │ AP/│ Zi/FR │180 │
   │ │ │ │ │ AP │ │ │
   │ │ ├─────────────┼──────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Ştiinţa │Ecologia şi protecţia │ AP │ Zi │180"│
   │ │ │mediului │mediului │ │ │ │
   └───┴────────────────┴─────────────┴──────────────────────┴────┴────────┴────┘

  14. La anexa nr. 2, la punctul 15 "Universitatea din Bacău", numărul curent 5 "Facultatea de Ştiinţe Economice" va avea următorul cuprins:

   ┌───┬───────────────┬─────────────┬───────────────────────┬────┬────────┬────┐
   │ │ │Contabilitate│Contabilitate şi │ A/ │ Zi/FR │180 │
   │"5 │ Facultatea de │ │informatică de gestiune│ AP │ │ │
   │ │ Ştiinţe ├─────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ Economice │ Marketing │Marketing │A/A │ Zi/ID │180"│
   └───┴───────────────┴─────────────┴───────────────────────┴────┴────────┴────┘

  15. La anexa nr. 2, la punctul 16 "Universitatea de Nord din Baia Mare", numărul curent 3 "Facultatea de Litere" va avea următorul cuprins:

   ┌───┬───────────────┬──────────────┬───────────────────────┬────┬────────┬────┐
   │ │ │ │Limba şi literatura │ AP │ Zi │180 │
   │ │ │ │română │ │ │ │
   │ │ │Limbă şi ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │literatură │Limba şi literatura │ A │ Zi │180 │
   │ │ │ │română - O limbă şi │ │ │ │
   │ │ │ │literatură modernă │ │ │ │
   │ │ │ │(engleză, franceză) │ │ │ │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Limbi moderne │Limbi moderne aplicate │ A │ Zi │180 │
   │ │ │aplicate │ │ │ │ │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Studii │Etnologie │ A │ Zi │180 │
   │ │ │culturale │ │ │ │ │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Filosofie │Filosofie │ A │ Zi │180 │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Jurnalism │ A │ Zi │180 │
   │ │ │Ştiinţe ale ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │"3 │ Facultatea de │comunicării │Comunicare şi relaţii │ AP │ Zi │180 │
   │ │ Litere │ │publice │ │ │ │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Asistenţă │Asistenţă socială │ A │ Zi │180 │
   │ │ │socială │ │ │ │ │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Teologie ortodoxă │ A │ Zi │180 │
   │ │ │ │didactică │ │ │ │
   │ │ │ ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Teologie ortodoxă │ A │ Zi │240 │
   │ │ │ │pastorală │ │ │ │
   │ │ │Teologie ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Teologie greco-catolică│ A │ Zi │180 │
   │ │ │ │didactică │ │ │ │
   │ │ │ ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Teologie greco-catolică│ AP │ Zi │240 │
   │ │ │ │pastorală │ │ │ │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Arte plastice,│Arte plastice (pictură)│ │ │ │
   │ │ │decorative şi │ │ A │ Zi │180"│
   │ │ │design │ │ │ │ │
   └───┴───────────────┴──────────────┴───────────────────────┴────┴────────┴────┘

  16. La anexa nr. 2, la punctul 17 "Universitatea "Transilvania" din Braşov", numărul curent 8 "Facultatea de Alimentaţie şi Turism" va avea următorul cuprins:

   ┌───┬───────────────┬──────────────┬───────────────────────┬────┬────────┬────┐
   │ │ │ │Ingineria produselor │ AP │ Zi │240 │
   │ │ │Ingineria │alimentare │ │ │ │
   │ │ │produselor ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │alimentare │Controlul şi expertiza │ AP │ Zi │240 │
   │ │ │ │produselor alimentare │ │ │ │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Inginerie şi management│ AP │ Zi │240 │
   │"8 │ Facultatea │ │în alimentaţia publică │ │ │ │
   │ │de Alimentaţie │Inginerie şi │şi agroturism │ │ │ │
   │ │ şi Turism │management ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Inginerie şi management│ AP │ Zi │240 │
   │ │ │ │în industria turismului│ │ │ │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Maşini şi instalaţii │ A │ Zi │240 │
   │ │ │ │pentru agricultură şi │ │ │ │
   │ │ │Inginerie │industrie alimentară │ │ │ │
   │ │ │mecanică ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Echipamente pentru │ A │ Zi │240"│
   │ │ │ │procese industriale │ │ │ │
   └───┴───────────────┴──────────────┴───────────────────────┴────┴────────┴────┘

  17. La anexa nr. 2, la punctul 17 "Universitatea "Transilvania" din Braşov", numărul curent 15 "Facultatea de Litere" va avea următorul cuprins:

   ┌───┬───────────────┬──────────────┬───────────────────────┬────┬────────┬────┐
   │ │ │Studii │Studii americane │ AP │ Zi │180 │
   │ │ │culturale │ │ │ │ │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Limba şi literatura - │A/A │ Zi/ID │180 │
   │ │ │ │română - O Limbă şi │ │ │ │
   │ │ │ │literatură modernă │ │ │ │
   │"15│ Facultatea de │ │(engleză, franceză, │ │ │ │
   │ │ Litere │Limbă şi │germană, maghiară) │ │ │ │
   │ │ │literatură ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Limba şi literatura - │ A │ Zi │180 │
   │ │ │ │engleză - O Limbă şi │ │ │ │
   │ │ │ │literatură modernă │ │ │ │
   │ │ │ │(franceză, germană, │ │ │ │
   │ │ │ │ maghiară)/Limba şi │ │ │ │
   │ │ │ │literatură română │ │ │ │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Limbi moderne │Limbi moderne aplicate │ A │ Zi │180 │
   │ │ │aplicate │(câte două limbi │ │ │ │
   │ │ │ │dintre: franceză, │ │ │ │
   │ │ │ │engleză, germană) │ │ │ │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Ştiinţe ale │Biblioteconomie şi │ AP/│ Zi/ID │180"│
   │ │ │comunicării │ştiinţa informării │ AP │ │ │
   └───┴───────────────┴──────────────┴───────────────────────┴────┴────────┴────┘

  18. La anexa nr. 2, la punctul 19 "Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca", numărul curent 4 "Facultatea de Medicină Veterinară" va avea următorul cuprins:

   ┌───┬───────────────┬──────────────┬───────────────────────┬────┬────────┬────┐
   │ │ │Biotehnologii │Biotehnologii medical- │ AP │ Zi │240 │
   │ │ │ │veterinare │ │ │ │
   │"4 │ Facultatea de ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ Medicină │ │Medicină veterinară │ A │ Zi │360 │
   │ │ Veterinară │Medicină ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │veterinară │Medicină veterinară │ AP │ Zi │360"│
   │ │ │ │(în limba engleză) │ │ │ │
   └───┴───────────────┴──────────────┴───────────────────────┴────┴────────┴────┘

  19. La anexa nr. 2, la punctul 20 "Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca", numărul curent 1 "Facultatea de Matematică şi Informatică" va avea următorul cuprins:

   ┌───┬───────────────┬──────────────┬───────────────────────┬────┬────────┬────┐
   │ │ │ │Matematică │ A │ Zi │180 │
   │ │ │ ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Matematică │Matematică-informatică │ A │ Zi │180 │
   │ │ │ ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Matematici aplicate │ AP │ Zi │180 │
   │"1 │ Facultatea de ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ Matematică şi │ │Informatică │ A │ Zi │180 │
   │ │ Informatică │Informatică ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Informatică │ AP │ Zi │180 │
   │ │ │ │(la Miercurea-Ciuc) │ │ │ │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Calculatoare │Ingineria informaţiei │ AP │ Zi │240"│
   │ │ │şi tehnologia │ │ │ │ │
   │ │ │informaţiei │ │ │ │ │
   └───┴───────────────┴──────────────┴───────────────────────┴────┴────────┴────┘

  20. La anexa nr. 2, la punctul 20 "Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca", numărul curent 2 "Facultatea de Fizică" va avea următorul cuprins:

   ┌───┬───────────────┬──────────────┬───────────────────────┬────┬────────┬────┐
   │ │ │ │Fizică │ A │ Zi │180 │
   │ │ │ ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Matematică │Fizică medicală │ A │ Zi │180 │
   │ │ │ ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Fizică medicală │ AP │ Zi │180 │
   │ │ │ │(la Zalău) │ │ │ │
   │"2 │ Facultatea de ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ Fizică │Ştiinţa │Fizica mediului(la Dej)│ AP │ Zi │180 │
   │ │ │mediului │ │ │ │ │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Fizică │Fizică informatică │ AP │ Zi │180 │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Ştiinţe │Fizică tehnologică │ A │ Zi │240 │
   │ │ │inginereşti ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │aplicate │Inginerie medicală │ AP │ Zi │240 │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Ingineria │Ştiinţa │ AP │ Zi │240"│
   │ │ │materialelor │materialelor │ │ │ │
   └───┴───────────────┴──────────────┴───────────────────────┴────┴────────┴────┘

  21. La anexa nr. 2, la punctul 20 "Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca", numărul curent 8 "Facultatea de Litere" va avea următorul cuprins:

   ┌───┬───────────────┬──────────────┬───────────────────────┬────┬────────┬────┐
   │ │ │ │Limba şi literatura │ A │ Zi │180 │
   │ │ │ │română - Limba şi │ │ │ │
   │ │ │ │literatura maghiară/ │ │ │ │
   │ │ │ │modernă (engleză, │ │ │ │
   │ │ │ │germană, franceză,rusă,│ │ │ │
   │ │ │ │italiană, spaniolă) │ │ │ │
   │ │ │ ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Limba şi literatura │ A │ Zi │180 │
   │ │ │ │maghiară/modernă │ │ │ │
   │ │ │ │(engleză, germană, │ │ │ │
   │ │ │ │franceză,rusă,italiană,│ │ │ │
   │ │ │ │spaniolă) - Limba şi │ │ │ │
   │ │ │ │literatura română/ │ │ │ │
   │ │ │ │modernă (engleză, │ │ │ │
   │ │ │ │germană,franceză,rusă, │ │ │ │
   │ │ │ │italiană, spaniolă) │ │ │ │
   │ │ │ ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Limba şi literatura │ AP │ ID │180 │
   │ │ │ │maghiară/Limba şi │ │ │ │
   │ │ │ │literatura română sau │ │ │ │
   │ │ │ │franceză │ │ │ │
   │"8 │ Facultatea de │Limbă şi ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ Litere │literatură │Limba şi literatura │ AP │ ID │180 │
   │ │ │ │franceză/Limba şi │ │ │ │
   │ │ │ │literatura română sau │ │ │ │
   │ │ │ │maghiară │ │ │ │
   │ │ │ ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Limba şi literatura │ AP │ Zi │180 │
   │ │ │ │ucraineană - Limba şi │ │ │ │
   │ │ │ │literatura română/ │ │ │ │
   │ │ │ │maghiară/modernă │ │ │ │
   │ │ │ │(engleză, germană, │ │ │ │
   │ │ │ │franceză,rusă, │ │ │ │
   │ │ │ │italiană, spaniolă, │ │ │ │
   │ │ │ │ebraică, norvegiană, │ │ │ │
   │ │ │ │finlandeză, japoneză) │ │ │ │
   │ │ │ ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │O limbă şi literatura │ AP │ Zi │180 │
   │ │ │ │română/maghiară/modernă│ │ │ │
   │ │ │ │(engleză, germană, │ │ │ │
   │ │ │ │franceză,rusă,italiană,│ │ │ │
   │ │ │ │spaniolă) - O limbă şi │ │ │ │
   │ │ │ │literatură modernă │ │ │ │
   │ │ │ │(ucraineană, ebraică, │ │ │ │
   │ │ │ │norvegiană, finlandeză,│ │ │ │
   │ │ │ │japoneză) │ │ │ │
   │ │ │ ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Limba şi literatura │ AP │ ID │180 │
   │ │ │ │română/Limba şi │ │ │ │
   │ │ │ │literatura franceză sau│ │ │ │
   │ │ │ │Limba şi literatura │ │ │ │
   │ │ │ │maghiară │ │ │ │
   │ │ │ ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Limba şi literatura │ AP │ Zi │180 │
   │ │ │ │chineză - Limba şi │ │ │ │
   │ │ │ │literatura română/ │ │ │ │
   │ │ │ │maghiară/o limbă │ │ │ │
   │ │ │ │modernă sau clasică │ │ │ │
   │ │ │ ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Limba şi literatura │ AP │ Zi │180 │
   │ │ │ │japoneză - Limba şi │ │ │ │
   │ │ │ │literatura română/ │ │ │ │
   │ │ │ │maghiară/o limbă │ │ │ │
   │ │ │ │modernă sau clasică │ │ │ │
   │ │ │ ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Limba şi literatura │ AP │ Zi │180 │
   │ │ │ │coreeană - Limba şi │ │ │ │
   │ │ │ │literatura română/ │ │ │ │
   │ │ │ │maghiară/o limbă │ │ │ │
   │ │ │ │modernă sau clasică │ │ │ │
   │ │ │ ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Filologie clasică │ A │ Zi │180 │
   │ │ │ ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Literatură universală │ AP │ Zi │180 │
   │ │ │ │şi comparată │ │ │ │
   │ │ │ ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Limba şi literatura │ AP │ Zi │180 │
   │ │ │ │norvegiană - limbă şi │ │ │ │
   │ │ │ │literatură română/ │ │ │ │
   │ │ │ │maghiară sau o limbă │ │ │ │
   │ │ │ │modernă ori clasică │ │ │ │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Limbi moderne │Limbi moderne aplicate │ A │ Zi │180 │
   │ │ │aplicate │ │ │ │ │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Etnologie (în limba │ AP │ ID │180 │
   │ │ │ │română şi în limba │ │ │ │
   │ │ │Studii │maghiară) │ │ │ │
   │ │ │culturale ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Etnologie │ A │ Zi │180"│
   └───┴───────────────┴──────────────┴───────────────────────┴────┴────────┴────┘

  22. La anexa nr. 2, la punctul 20 "Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca", numărul curent 14 "Facultatea de Business" va avea următorul cuprins:

   ┌───┬──────────────┬──────────────┬────────────────────────┬────┬────────┬────┐
   │ │ │ │Administrarea afacerilor│ AP │ Zi │180 │
   │ │ │ │în servicii de │ │ │ │
   │"14│ Facultatea de│Administrarea │ospitalitate │ │ │ │
   │ │ Business │afacerilor ├────────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Administrarea afacerilor│ A/ │ Zi/ID │180"│
   │ │ │ │ │ AP │ │ │
   └───┴──────────────┴──────────────┴────────────────────────┴────┴────────┴────┘

  23. La anexa nr. 2, la punctul 20 "Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca", numărul curent 21 "Facultatea de Teatru şi Televiziune" va avea următorul cuprins:

   ┌───┬──────────────┬──────────────┬────────────────────────┬────┬────────┬────┐
   │ │ │ │Artele spectacolului │ A │ Zi │180 │
   │ │ │ │(actorie, regie) │ │ │ │
   │"21│Facultatea de │ Teatru ├────────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ Teatru şi │ │Teatrologie │ A │ Zi │180 │
   │ │ Televiziune ├──────────────┼────────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Cinematografie│Cinematografie, │ AP │ Zi │180"│
   │ │ │şi media │fotografie, media │ │ │ │
   └───┴──────────────┴──────────────┴────────────────────────┴────┴────────┴────┘

  24. La anexa nr. 2, la punctul 22 "Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca", numărul curent 1 "Facultatea de Interpretare Muzicală" va avea următorul cuprins:
  "1 Facultatea de Interpretare Muzicală Muzică Interpretare muzicală - instrumente A/ AP Zi/ID 240"

  25. La anexa nr. 2, la punctul 22 "Academia de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca", numărul curent 2 "Facultatea de Artă Scenică" va avea următorul cuprins:

   ┌───┬──────────────┬──────────────┬────────────────────────┬────┬────────┬────┐
   │ │ │ │Artele spectacolului │ A/ │ Zi/ID │240 │
   │ │ │ │muzical │ AP │ │ │
   │"2 │Facultatea de │ Muzică ├────────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ Artă Scenică │ │Interpretare muzicală - │ A/ │ Zi/ID │240"│
   │ │ │ │canto │ AP │ │ │
   └───┴──────────────┴──────────────┴────────────────────────┴────┴────────┴────┘

  26. La anexa nr. 2, la punctul 24 "Universitatea "Ovidius" din Constanţa", numărul curent 15 "Facultatea de Arte" va avea următorul cuprins:

   ┌───┬──────────────┬──────────────┬────────────────────────┬────┬────────┬────┐
   │ │ │ │Pedagogie muzicală │ A │ Zi │180 │
   │ │ │ Muzică ├────────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Interpretare muzicală - │ A │ Zi │240 │
   │ │ │ │canto │ │ │ │
   │"15│Facultatea de ├──────────────┼────────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ Arte │ │Artele spectacolului │ A │ Zi │180 │
   │ │ │ │(actorie) │ │ │ │
   │ │ │ Teatru ├────────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Artele spectacolului │ AP │ Zi │180 │
   │ │ │ │(coregrafie) │ │ │ │
   │ │ ├──────────────┼────────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Arte plastice,│Pedagogia artelor │ AP │ Zi │180"│
   │ │ │decorative şi │plastice şi decorative │ │ │ │
   │ │ │design │ │ │ │ │
   └───┴──────────────┴──────────────┴────────────────────────┴────┴────────┴────┘

  27. La anexa nr. 2, la punctul 26 "Universitatea din Craiova", numărul curent 6 "Facultatea de Istorie-Filosofie-geografie" va avea următorul cuprins:

   ┌───┬──────────────┬──────────────┬────────────────────────┬────┬────────┬────┐
   │ │ │ Istorie │Istorie │ A/ │ Zi/FR │180 │
   │ │ │ │ │ AP │ │ │
   │ │ ├──────────────┼────────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ Sociologie │Sociologie │ A/ │ Zi/ID │180 │
   │ │ │ │ │ AP │ │ │
   │ │ ├──────────────┼────────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ Filosofie │Filosofie │ A/ │ Zi/ID │180 │
   │"6 │Facultatea de │ │ │ AP │ │ │
   │ │Ştiinţe Socio-├──────────────┼────────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ Umane │Ştiinţe │Ştiinţe politice │ A │ Zi │180 │
   │ │ │politice │ │ │ │ │
   │ │ ├──────────────┼────────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Ştiinţe ale │Jurnalism │ AP │ Zi │180 │
   │ │ │comunicării │ │ │ │ │
   │ │ ├──────────────┼────────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Geografie │Geografie │ A/ │ Zi/ID │180 │
   │ │ │ │ │ AP │ │ │
   │ │ ├──────────────┼────────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Relaţii │Relaţii internaţionale │ AP │ Zi │180"│
   │ │ │internaţionale│şi studii europene │ │ │ │
   │ │ │şi studii │ │ │ │ │
   │ │ │europene │ │ │ │ │
   └───┴──────────────┴──────────────┴────────────────────────┴────┴────────┴────┘

  28. La anexa nr. 2, la punctul 26 "Universitatea din Craiova", numărul curent 7 "Facultatea de Teologie" va avea următorul cuprins:

   ┌───┬──────────────┬──────────────┬────────────────────────┬────┬────────┬────┐
   │ │ │ │Teologie ortodoxă │ A/ │ Zi/Fr │240 │
   │ │ │ │pastorală │ AP │ │ │
   │ │ │ ├────────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Teologie ortodoxă │ A │ Zi │180 │
   │ │ │ Teologie │didactică │ │ │ │
   │"7 │Facultatea de │ ├────────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ Teologie │ │Teologie ortodoxă │ A │ Zi │180 │
   │ │ │ │socială │ │ │ │
   │ │ ├──────────────┼────────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Asistenţă │Asistenţă socială │ AP │ Zi │180"│
   │ │ │socială │ │ │ │ │
   └───┴──────────────┴──────────────┴────────────────────────┴────┴────────┴────┘

  29. La anexa nr. 2, la punctul 28 "Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi", numărul curent 8 "Facultatea de Medicină şi Farmacie" va avea următorul cuprins:

   ┌───┬──────────────┬──────────────┬────────────────────────┬────┬────────┬────┐
   │ │ │ │Medicină │ AP │ Zi │360 │
   │ │ │ ├────────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Farmacie │ AP │ Zi │300 │
   │"8 │Facultatea de │ Sănătate ├────────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ Medicină şi │ │Medicină dentară │ AP │ Zi │360 │
   │ │ Farmacie │ ├────────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Asistenţă medicală │ AP │ Zi │240"│
   │ │ │ │generală │ │ │ │
   └───┴──────────────┴──────────────┴────────────────────────┴────┴────────┴────┘

  30. La anexa nr. 2, la punctul 28 "Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi", numărul curent 10 "Facultatea de Litere" va avea următorul cuprins:
  Limba şi literatura română A AP Zi/ID 180
  "10 Facultatea de Litere Limbă şi literatură Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză) A/ AP/ AP ZI/ID/FR 180
  O limbă şi literatură modernă A (engleză, franceză) - O limbă şi literatură modernă B (franceză, engleză) A/ AP Zi/ID 180
  Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate AP Zi 180
  Ştiinţe ale comunicării Jurnalism A Zi 180"

  31. La anexa nr. 2, la punctul 31 "Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi", numărul curent 5 "Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport" va avea următorul cuprins:

   ┌───┬───────────────┬──────────────┬───────────────────────┬────┬────────┬────┐
   │ │ │ │Educaţie fizică şi │ A/ │ Zi/FR │180 │
   │ │ Facultatea de │Educaţie │sportivă │ AP │ │ │
   │"5 │Educaţie Fizică│fizică şi ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ şi Sport │sport │Kinetoterapie şi │ A │ ZI │180"│
   │ │ │ │motricitate specială │ │ │ │
   └───┴───────────────┴──────────────┴───────────────────────┴────┴────────┴────┘

  32. La anexa nr. 2, la punctul 32 "Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" din Iaşi", numărul curent 1 "Facultatea de Medicină" va avea următorul cuprins:

   ┌───┬───────────────┬──────────────┬───────────────────────┬────┬────────┬────┐
   │ │ │ │Medicină │ A │ Zi │360 │
   │ │ │ ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Asistenţă medicală │ AP │ Zi │240 │
   │ │ │ │generală │ │ │ │
   │ │ │ ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Asistenţă medicală │ AP │ Zi │240 │
   │ │ │ │generală (la Botoşani) │ │ │ │
   │ │ │ ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Moaşe │ A │ Zi │240 │
   │"1 │ Facultatea de │ Sănătate ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ Medicină │ │Radiologie şi │ AP │ Zi │180 │
   │ │ │ │imagistică │ │ │ │
   │ │ │ ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Radiologie şi │ AP │ Zi │180 │
   │ │ │ │imagistică │ │ │ │
   │ │ │ ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Laborator clinic │ AP │ Zi │180 │
   │ │ │ ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Audiologie şi protezare│ AP │ Zi │180 │
   │ │ │ │auditivă │ │ │ │
   │ │ │ ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Nutriţie şi dietetică │ AP │ Zi │180"│
   └───┴───────────────┴──────────────┴───────────────────────┴────┴────────┴────┘

  33. La anexa nr. 2, la punctul 34 "Universitatea din Oradea", numărul curent 11 "Facultatea de Protecţia Mediului" va avea următorul cuprins:

   ┌───┬───────────────┬──────────────┬───────────────────────┬────┬────────┬────┐
   │ │ │Agronomie │Agricultură │ A │ Zi │240 │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Horticultură │ A │ Zi │240 │
   │ │ │Horticultură ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Peisagistică │ AP │ Zi │240 │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Ingineria │Ingineria sistemelor │ A │ Zi │240 │
   │ │ │mediului │biotehnice şi ecologice│ │ │ │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Inginerie │Ingineria prelucrării │ AP │ Zi │240 │
   │ │ │forestieră │lemnului │ │ │ │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Tehnologia prelucrării │ AP │ Zi │240 │
   │"11│ Facultatea de │Ingineria │produselor agricole │ │ │ │
   │ │ Protecţia │produselor ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ Mediului │alimentare │Controlul şi expertiza │ AP │ Zi │240 │
   │ │ │ │produselor alimentare │ │ │ │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Inginerie şi │Inginerie şi management│ AP │ Zi │240 │
   │ │ │management │în alimentaţia publică │ │ │ │
   │ │ │ │şi agroturism │ │ │ │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Exploatări forestiere │ AP │ Zi │240 │
   │ │ │Silvicultură ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Silvicultură │ A │ Zi │240 │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Zootehnie │Zootehnie │ AP │ Zi │240"│
   └───┴───────────────┴──────────────┴───────────────────────┴────┴────────┴────┘

  34. La anexa nr. 2, la punctul 35 "Universitatea din Petroşani", numărul curent 1 "Facultatea de Mine" va avea următorul cuprins:

   ┌───┬───────────────┬──────────────┬───────────────────────┬────┬────────┬────┐
   │ │ │Inginerie │Geologia resurselor │ A │ Zi │240 │
   │ │ │geologică │miniere │ │ │ │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Inginerie minieră │ A │ Zi │240 │
   │ │ │Mine, petrol ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │şi gaze │Topografie minieră │ A │ Zi │240 │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Inginerie │Construcţii miniere │ A │ Zi │240 │
   │"1 │ Facultatea de │civilă │ │ │ │ │
   │ │ Mine ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Ingineria şi protecţia │ A │ Zi │240 │
   │ │ │Ingineria │mediului în industrie │ │ │ │
   │ │ │mediului ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Ingineria valorificării│ AP │ Zi │240 │
   │ │ │ │deşeurilor │ │ │ │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Inginerie │Ingineria şi │ AP │ Zi │240 │
   │ │ │industrială │managementul calităţii │ │ │ │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Inginerie şi │Inginerie economică în │ A │ Zi │240"│
   │ │ │management │domeniul mecanic │ │ │ │
   └───┴───────────────┴──────────────┴───────────────────────┴────┴────────┴────┘

  35. La anexa nr. 2, la punctul 35 "Universitatea din Petroşani",numărul curent 3 "Facultatea de Ştiinţe" va avea următorul cuprins:
  Informatică Informatică AP Zi 180
  Sociologie Sociologie A Zi 180
  Asistenţă socială Asistenţă socială AP Zi 180
  Ştiinţe administrative Administraţie publică AP Zi 180
  Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor AP Zi 180
  "3 Facultatea de Ştiinţe Finanţe Finanţe şi bănci A/ AP Zi/ID 180
  Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune A/ AP Zi/ID 180
  Management Management A/ AP Zi/ID 180
  Matematică Matematică A Zi 180
  Fizică Fizică A Zi 180"

  36. La anexa nr. 2, la punctul 36 "Universitatea din Piteşti", numărul curent 2 "Facultatea de Litere" va avea următorul cuprins:
  "2 Facultatea de Litere Limbă şi literatură Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză) A Zi 180
  Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura spaniolă AP Zi 180
  Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză A Zi 180
  Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză (la Râmnicu Vâlcea) AP Zi 180
  Limbi moderne aplicate Limbi moderne aplicate AP Zi 180
  Traducere şi interpretare AP Zi 180"

  37. La anexa nr. 2, la punctul 36 "Universitatea din Piteşti", numărul curent 10 "Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane" va avea următorul cuprins:

   ┌───┬───────────────┬──────────────┬───────────────────────┬────┬────────┬────┐
   │ │ │ │Istorie │ A │ Zi │180 │
   │ │ │Istorie ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Istorie │ AP │ Zi │180 │
   │ │ │ │(la Râmnicu Vâlcea) │ │ │ │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Filosofie │Filosofie │ AP │ Zi │180 │
   │"10│ Facultatea de ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │Ştiinţe Socio- │Relaţii │Relaţii internaţionale │ AP │ Zi │180 │
   │ │ Umane │internaţionale│şi studii europene │ │ │ │
   │ │ │şi studii │ │ │ │ │
   │ │ │europene │ │ │ │ │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Psihologie │Psihologie │ AP │ Zi │180 │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Ştiinţe │Poliţie │ AP │ Zi │180 │
   │ │ │administrative│comunitară │ │ │ │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Ştiinţe ale │Jurnalism │ AP │ Zi │180"│
   │ │ │comunicării │ │ │ │ │
   └───┴───────────────┴──────────────┴───────────────────────┴────┴────────┴────┘

  38. La anexa nr. 2, la punctul 39 "Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu", numărul curent 9 "Facultatea de Ştiinţe Economice" va avea următorul cuprins:

   ┌───┬───────────────┬──────────────┬───────────────────────┬────┬────────┬────┐
   │ │ │Administrarea │Economia comerţului, │ A/ │ Zi/ID │180 │
   │ │ │afacerilor │turismului şi │ AP │ │ │
   │ │ │ │serviciilor │ │ │ │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Economie │Economie generală │ AP │ Zi │180 │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Finanţe │Finanţe şi bănci │ A/ │ Zi/ID │180 │
   │ │ │ │ │ AP │ │ │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │"9 │ Facultatea │Contabilitate │Contabilitate şi │ A/ │ Zi/ID │180 │
   │ │ de Ştiinţe │ │informatică de gestiune│ AP │ │ │
   │ │ Economice ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Management │Management │ A/ │ Zi/ID │180 │
   │ │ │ │ │ AP │ │ │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Economie şi │Afaceri internaţionale │ AP │ Zi │180 │
   │ │ │afaceri │ │ │ │ │
   │ │ │internaţionale│ │ │ │ │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Marketing │Marketing │ AP │ Zi │180 │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Cibernetică, │Informatică economică │ A/ │ Zi/ID │180"│
   │ │ │statistică şi │ │ AP │ │ │
   │ │ │informatică │ │ │ │ │
   │ │ │economică │ │ │ │ │
   └───┴───────────────┴──────────────┴───────────────────────┴────┴────────┴────┘

  39. La anexa nr. 2, la punctul 40 "Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava", numărul curent 8 "Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică" va avea următorul cuprins:

   ┌───┬───────────────┬──────────────┬───────────────────────┬────┬────────┬────┐
   │ │ │Ştiinţe │Administraţie publică │A/AP│ Zi/ID │180 │
   │ │ │administrative├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Asistenţă managerială │A/AP│ Zi/ID │180 │
   │ │ │ │şi secretariat │ │ │ │
   │"8 │ Facultatea de ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ Ştiinţe │Finanţe │Finanţe şi bănci │ A │ Zi │180 │
   │ │ Economice şi ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ Administraţie │Management │Management │ AP │ Zi │180 │
   │ │ Publică ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Economie şi │Afaceri │ │ │ │
   │ │ │afaceri │internaţionale │ AP │ Zi │180 │
   │ │ │internaţionale│ │ │ │ │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Cibernetică, │Cibernetică economică │ AP │ Zi │180 │
   │ │ │statistică şi ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │informatică │Informatică economică │ AP │ Zi │180 │
   │ │ │economică │ │ │ │ │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Contabilitate │Contabilitate şi infor-│A/AP│ Zi/ID │180 │
   │ │ │ │matică de gestiune │ │ │ │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Administrarea │Economia comerţului, │ │ │ │
   │ │ │afacerilor │turismului şi servicii-│A/AP│ Zi/ID │180 │
   │ │ │ │lor │ │ │ │
   │ │ │ ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Administrarea │A/AP│ Zi/ID │180 │
   │ │ │ │afacerilor │ │ │ │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Drept │Drept │ AP │ Zi │240"│
   └───┴───────────────┴──────────────┴───────────────────────┴────┴────────┴────┘

  40. La anexa nr. 2, la punctul 41 "Universitatea "Valahia" din Târgovişte", numărul curent 3 "Facultatea de Ştiinţe Umaniste" va avea următorul cuprins:

   ┌───┬───────────────┬──────────────┬───────────────────────┬────┬────────┬────┐
   │"3 │Facultatea de │Istorie │Istorie │A/AP│ Zi/ID │180 │
   │ │Ştiinţe │ ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │Umaniste │ │Arheologie │ A │ Zi │180 │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Geografie │Geografie │A/AP│ Zi/ID │180 │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Educaţie │Educaţie fizică şi │ A │ Zi │180 │
   │ │ │fizică şi │sportivă │ │ │ │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Limbă şi │Limba şi literatura │ │ │ │
   │ │ │literatură │română - Limba şi │ A │ Zi │180"│
   │ │ │ │literatura engleză/ │ │ │ │
   │ │ │ │franceză │ │ │ │
   └───┴───────────────┴──────────────┴───────────────────────┴────┴────────┴────┘

  41. La anexa nr. 2, la punctul 41 "Universitatea "Valahia" din Târgovişte", numărul curent 5 "Facultatea de Ştiinţe şi Arte" va avea următorul cuprins:

   ┌───┬───────────────┬──────────────┬───────────────────────┬────┬────────┬────┐
   │"5 │ Facultatea de │Informatică │Informatică │ AP │ Zi │180 │
   │ │Ştiinţe şi Arte├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Matematică │Matematică │ AP │ Zi │180 │
   │ │ │ ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Matematică-informatică │ A │ Zi │180 │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Chimie │Chimie │ A │ Zi │180 │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Fizică │Fizică │ A │ Zi │180 │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Muzică │Pedagogie muzicală │ A │ Zi │180 │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Arte plastice,│Conservare şi │ │ │ │
   │ │ │decorative │restaurare │ A │ Zi │180"│
   │ │ │şi design │ │ │ │ │
   └───┴───────────────┴──────────────┴───────────────────────┴────┴────────┴────┘

  42. La anexa nr. 2, la punctul 42 "Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu", numărul curent 1 "Facultatea de Inginerie" va avea următorul cuprins:

   ┌───┬───────────────┬──────────────┬───────────────────────┬────┬────────┬────┐
   │"1 │Facultatea de │Inginerie │Tehnologia construc- │ │ │ │
   │ │ Inginerie │industrială │ţiilor de maşini │ A │ Zi │240 │
   │ │ │ ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Maşini-unelte şi │ │ │ │
   │ │ │ │sisteme de producţie │ A │ Zi │240 │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Inginerie şi │Inginerie economică │ │ │ │
   │ │ │management │în domeniul mecanic │ A │ Zi │240 │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Inginerie │Termoenergetică │ A │ Zi │240 │
   │ │ │energetică ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Managementul energiei │ AP │ Zi │240 │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Ingineria │Ingineria şi protecţia │ │ │ │
   │ │ │mediului │mediului în industrie │ A │ Zi │240 │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Ingineria │Automatică şi informa- │ │ │ │
   │ │ │sistemelor │tică aplicată │ A │ Zi │240 │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Ştiinţe │Informatică aplicată în│ │ │ │
   │ │ │inginereşti │inginerie electrică │ AP │ Zi │240 │
   │ │ │aplicate │ │ │ │ │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Mecatronică şi│Mecatronică │ AP │ Zi │240"│
   │ │ │robotică │ │ │ │ │
   └───┴───────────────┴──────────────┴───────────────────────┴────┴────────┴────┘

  43. La anexa nr. 2, la punctul 47 "Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara", numărul curent 2 "Facultatea de Horticultură şi Silvicultură" va avea următorul cuprins:

   ┌───┬───────────────┬──────────────┬───────────────────────┬────┬────────┬────┐
   │"2 │Facultatea de │ │Horticultură │A/AP│ Zi/ID │240 │
   │ │Horticultură şi│Horticultură ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │Silvicultură │ │Peisagistică │ A │ Zi │240 │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Silvicultură │Silvicultură │ AP │ Zi │240 │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Biotehnologii │Inginerie genetică │ A │ Zi │240"│
   └───┴───────────────┴──────────────┴───────────────────────┴────┴────────┴────┘

  44. La anexa nr. 2, la punctul 48 "Universitatea de Vest din Timişoara", numărul curent 5 "Facultatea de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării" va avea următorul cuprins:

   ┌───┬───────────────┬──────────────┬───────────────────────┬────┬────────┬────┐
   │"5 │Facultatea de │Filosofie │Filosofie │ A │ Zi │180 │
   │ │Ştiinţe ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │Politice, │Ştiinţe │Ştiinţe politice │ A │ Zi │180 │
   │ │Filosofie şi │politice │ │ │ │ │
   │ │Ştiinţe ale ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │Comunicării │Relaţii │Relaţii internaţionale │ A │ Zi │180 │
   │ │ │internaţionale│şi studii europene │ │ │ │
   │ │ │şi studii ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │europene │Relaţii internaţionale │ │ │ │
   │ │ │ │şi studii europene │ AP │ Zi │180 │
   │ │ │ │(în limba germană) │ │ │ │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Ştiinţe ale │Comunicare şi relaţii │ AP │ Zi │180 │
   │ │ │comunicării │publice │ │ │ │
   │ │ │ ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Jurnalism │ A │ Zi │180"│
   └───┴───────────────┴──────────────┴───────────────────────┴────┴────────┴────┘

  45. La anexa nr. 2, la punctul 48 "Universitatea de Vest din Timişoara", numărul curent 6 "Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative" va avea următorul cuprins:

   ┌───┬───────────────┬──────────────┬───────────────────────┬────┬────────┬────┐
   │"6 │ Facultatea de │Drept │Drept │ A/ │ │ │
   │ │ Drept şi │ │ │ AP/│ Zi/ID/ │240 │
   │ │ Ştiinţe │ │ │ AP │ FR │ │
   │ │Administrative ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Ştiinţe │Administraţie publică │ AP │ Zi │180 │
   │ │ │administrative├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Poliţie comunitară │ AP │ Zi │180"│
   └───┴───────────────┴──────────────┴───────────────────────┴────┴────────┴────┘

  46. La anexa nr. 2, la punctul 49 "Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş" din Timişoara", numărul curent 1 "Facultatea de Medicină" va avea următorul cuprins:

   ┌───┬───────────────┬──────────────┬───────────────────────┬────┬────────┬────┐
   │"1 │Facultatea de │ │Medicină │ A │ Zi │360 │
   │ │ Medicină │ Sănătate ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Moaşe │ AP │ Zi │240 │
   │ │ │ ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Asistenţă medicală │ │ │ │
   │ │ │ │generală │ AP │ Zi │240 │
   │ │ │ ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Balneofiziokinetote- │ │ │ │
   │ │ │ │rapie şi recuperare │ AP │ Zi │180 │
   │ │ │ ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Laborator clinic │ A │ Zi │180 │
   │ │ │ ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Radiologie şi │ │ │ │
   │ │ │ │imagistică │ AP │ Zi │180 │
   │ │ │ ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Nutriţie şi dietetică │ AP │ Zi │180"│
   └───┴───────────────┴──────────────┴───────────────────────┴────┴────────┴────┘

  47. La anexa nr. 2, la punctul 51 "Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" din Bucureşti", numărul curent 1 "Facultatea de Comandă şi Stat Major" va avea următorul cuprins:

   ┌───┬───────────────┬──────────────┬───────────────────────┬────┬────────┬────┐
   │"1 │ Facultatea de │ │Conducere interarme - │ │ │ │
   │ │ Comandă şi │Ştiinţe │forţe terestre │ A │ Zi │180 │
   │ │ Stat Major │militare şi ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │informaţii │Conducere interarme - │ │ │ │
   │ │ │ │forţe aeriene │ A │ Zi │180 │
   │ │ │ ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Conducere interarme - │ │ │ │
   │ │ │ │forţe navale │ A │ Zi │180 │
   │ │ │ ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Conducere logistică │ A │ Zi │180 │
   │ │ │ ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Management economico- │ │ │ │
   │ │ │ │financiar │ A │ Zi │180 │
   │ │ │ ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Securitate şi apărare │ AP │ Zi │180 │
   │ │ │ ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Conducere militară │ AP │ Zi │180 │
   │ │ │ ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Sisteme informaţionale │ AP │ Zi │180 │
   │ │ │ ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Comunicare publică şi │ │ │ │
   │ │ │ │interculturală în │ │ │ │
   │ │ │ │domeniul securităţii şi│ AP │ Zi │180"│
   │ │ │ │apărării │ │ │ │
   └───┴───────────────┴──────────────┴───────────────────────┴────┴────────┴────┘

  48. La anexa nr. 2, la punctul 53 "Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucureşti", numărul curent 1 "Facultatea de Poliţie" va avea următorul cuprins:

   ┌───┬───────────────┬──────────────┬───────────────────────┬────┬────────┬────┐
   │"1 │Facultatea de │ │Drept │ A │ Zi │240 │
   │ │ Poliţie │ Drept ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Ordine şi siguranţă │ AP/│ │ │
   │ │ │ │publică │ AP │ Zi/FR │180"│
   └───┴───────────────┴──────────────┴───────────────────────┴────┴────────┴────┘

  49. La anexa nr. 3, la punctul 3 "Universitatea "Nicolae Titulescu" din Bucureşti", numărul curent 3 "Facultatea de Ştiinţe Sociale şi Administrative" va avea următorul cuprins:

   ┌───┬───────────────┬──────────────┬───────────────────────┬────┬────────┬────┐
   │"3 │ Facultatea de │Sociologie │Sociologie │ AP │ Zi │180 │
   │ │Ştiinţe Sociale├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ şi Administra-│Relaţii │Relaţii internaţionale │ │ │ │
   │ │ tive │internaţionale│şi studii europene │ AP │ Zi │180 │
   │ │ │şi studii │ │ │ │ │
   │ │ │europene │ │ │ │ │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Ştiinţe │Administraţie publică │A/AP│ Zi/ID │180"│
   │ │ │administrative│ │ │ │ │
   └───┴───────────────┴──────────────┴───────────────────────┴────┴────────┴────┘

  50. La anexa nr. 3, la punctul 5 "Universitatea "Hyperion" din Bucureşti", numărul curent 1 "Facultatea de Matematică-Informatică" va avea următorul cuprins:

   ┌───┬───────────────┬──────────────┬───────────────────────┬────┬────────┬────┐
   │"1 │ Facultatea │Matematică │Matematică │ AP │ Zi │180 │
   │ │de Matematică- ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │Informatică │Informatică │Informatică │ A │ Zi │180"│
   └───┴───────────────┴──────────────┴───────────────────────┴────┴────────┴────┘

  51. La anexa nr. 3, la punctul 5 "Universitatea "Hyperion" din Bucureşti", numărul curent 10 "Facultatea de Arte" va avea următorul cuprins:
  "10 Facultatea de Arte Teatru Artele spectacolului (Actorie) A Zi 180
  Cinematografie şi media Cinematografie, fotog- rafie, media (Regie de film şi TV, Imagine de film şi TV) A Zi 180"

  52. La anexa nr. 3, la punctul 6 "Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti", numărul curent 3 "Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport" va avea următorul cuprins:

   ┌───┬───────────────┬──────────────┬───────────────────────┬────┬────────┬────┐
   │"3.│ Facultatea de │Educaţie │Educaţie fizică şi │ │ │ │
   │ │Educaţie Fizică│fizică şi │sportivă │ A │ Zi │180 │
   │ │şi Sport │sport ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Kinetoterapie şi │ │ │ │
   │ │ │ │motricitate specială │ A │ Zi │180"│
   └───┴───────────────┴──────────────┴───────────────────────┴────┴────────┴────┘

  53. La anexa nr. 3, la punctul 6 "Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti", numărul curent 26 "Facultatea de Drept şi Administraţie Publică din Râmnicu Vâlcea" va avea următorul cuprins:
  "26 Facultatea de Drept şi Administraţie Publică din Râmnicu Vâlcea Drept Drept A Zi 240"

  54. La anexa nr. 3, la punctul 14 "Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad", numărul curent 9 "Facultatea de Inginerie" va avea următorul cuprins:

   ┌───┬───────────────┬──────────────┬───────────────────────┬────┬────────┬────┐
   │"9.│ Facultatea de │Silvicultură │Silvicultură │A/AP│ Zi/FR │240 │
   │ │ Inginerie ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Inginerie şi │Inginerie şi management│ │ │ │
   │ │ │management │în alimentaţie publică │ AP/│ │ │
   │ │ │ │şi agroturism │ AP │ Zi/FR │240 │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Arhitectură │Conservare şi restau- │ │ │ │
   │ │ │ │rare de arhitectură │ AP │ Zi │180 │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Horticultură │Peisagistică │ AP │ Zi │240"│
   └───┴───────────────┴──────────────┴───────────────────────┴────┴────────┴────┘

  55. La anexa nr. 3, la punctul 19 "Universitatea "Danubius" din Galaţi", numărul curent 2 "Facultatea de Ştiinţe Economice" va avea următorul cuprins:

   ┌───┬───────────────┬──────────────┬───────────────────────┬────┬────────┬────┐
   │"2.│ Facultatea de │Finanţe │Finanţe şi bănci │A/AP│ Zi/ID │180 │
   │ │ Ştiinţe ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ Economice │Administrarea │Economia comerţului,tu-│ AP/│ │ │
   │ │ │afacerilor │rismului şi serviciilor│ AP │ Zi/ID │180 │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Contabilitate │Contabilitate şi │ │ │ │
   │ │ │ │informatică de gestiune│ AP │ Zi │180 │
   │ │ ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │Cibernetică, │ │ │ │ │
   │ │ │statistică şi │Informatică economică │ AP │ Zi │180"│
   │ │ │informatică │ │ │ │ │
   │ │ │economică │ │ │ │ │
   └───┴───────────────┴──────────────┴───────────────────────┴────┴────────┴────┘

  56. La anexa nr. 3, la punctul 27 "Universitatea "Tibiscus" din Timişoara", numărul curent 2 "Facultatea de Jurnalistică, Comunicare şi Limbi Moderne" va avea următorul cuprins:

   ┌───┬───────────────┬──────────────┬───────────────────────┬────┬────────┬────┐
   │"2.│ Facultatea de │Limbi moderne │Limbi moderne aplicate │ A │ Zi │180 │
   │ │ Jurnalism, │aplicate │ │ │ │ │
   │ │Comunicare şi ├──────────────┼───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │Limbi Moderne │Ştiinţe ale │Comunicare şi relaţii │ │ │ │
   │ │ │comunicării │publice │ AP │ Zi │180 │
   │ │ │ ├───────────────────────┼────┼────────┼────┤
   │ │ │ │Jurnalism │ A │ Zi │180"│
   └───┴───────────────┴──────────────┴───────────────────────┴────┴────────┴────┘

  57. La anexa nr. 4, punctul 2 "Fundaţia "Pro-Universitate Media" din Bucureşti", va avea următorul cuprins:
  "2. FUNDAŢIA "PRO-UNIVERSITATE MEDIA" DIN BUCUREŞTI
  Domeniul de licenţă Specializări/Programe de studii autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) Forma de învăţă- mânt (Zi) Număr de credite
  Ştiinţe ale comunicării Jurnalism Zi 180
  Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor Zi 180
  Cinematorgrafie şi media Cinematografie, fotografie, media (Regie de film şi TV, Imagine de film şi TV) Zi 180"

  58. La anexa nr. 4, punctul 3 "Institutul Teologic Adventist din Cernica - Ilfov" va avea următorul cuprins:
  "3. INSTITUTUL TEOLOGIC ADVENTIST DIN CERNICA - ILFOV
  Domeniul de licenţă Specializări/Programe de studii autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) Forma de învăţă- mânt (Zi) Număr de credite
  Teologie Teologie adventistă pastorală Zi 240
  Teologie adventistă didactică Zi 180
  Limbi şi literaturi Limba şi literatura română Zi 180
  Asistenţă socială Asistenţă socială*) Zi 180
  Limbi şi literaturi Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză Zi 180
  Ştiinţe ale educaţiei Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Zi 180

  ------- Notă *) Propunere de acreditare din partea ARACIS."
  59. La anexa nr. 4, punctul 5 "Fundaţia "Sapienţia" - Universitatea "Sapienţia" din Cluj-Napoca" va avea următorul cuprins:
  "5. FUNDAŢIA "SAPIENŢIA" - UNIVERSITATEA "SAPIENŢIA" DIN CLUJ-NAPOCA
  Domeniul de licenţă Specializări/Programe de studii autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) Forma de învăţă- mânt (Zi) Număr de credite
  Ştiinţa mediului Geografia mediului Zi 180
  Relaţii internaţio- nale şi studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene Zi 180
  Cinematografie şi media Cinematografie, fotografie, media (Regie de film şi TV, Imagine de film şi TV, Multimedia: sunet-montaj) Zi 180
  Sociologie Sociologie (la Miercurea-Ciuc)*) Zi 180
  Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune (la Miercurea-Ciuc)*) Zi 180
  Economie Economie agroalimentară (la Miercurea-Ciuc) Zi 180
  Limbă şi literatură Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză (la Miercurea- Ciuc)*) Zi 180
  Limbi moderne aplicate Traducere şi interpretare (Târgu Mureş) Zi 180
  Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în industrie (la Miercurea-Ciuc) Zi 240
  Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare (la Miercurea-Ciuc) Zi 240
  Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice (la Miercurea-Ciuc) Zi 180
  Economie Economie generală (la Miercurea-Ciuc) Zi 180
  Informatică Informatică (la Târgu Mureş)*) Zi 180
  Ştiinţe ale educaţiei Pedagogie (la Târgu Mureş) Zi 180
  Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice (la Târgu Mureş) Zi 180
  Mecatronică şi robotică Mecatronică (la Târgu Mureş) Zi 240
  Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată (la Târgu Mureş) Zi 240
  Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare (la Târgu Mureş) Zi 240
  Horticultură Horticultură (la Târgu Mureş) Zi 240
  Economie Economia mediului (la Miercurea-Ciuc) Zi 180

  ------- Notă *) Propunere de acreditare din partea ARACIS."
  60. La anexa nr. 4, punctul 10 "Fundaţia "Agora" - Universitatea "Agora" din Oradea" va avea următorul cuprins:
  "10. FUNDAŢIA "AGORA" - UNIVERSITATEA "AGORA" DIN ORADEA
  Domeniul de licenţă Specializări/Programe de studii autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) Forma de învăţă- mânt (Zi) Număr de credite
  Drept Drept *) Zi 240
  Statistică, cibernetică şi informatică economică Informatică economică Zi 180
  Management Management*) Zi 180
  Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune*) Zi 180

  -------- Notă *) Propunere de acreditare din partea ARACIS."


  Articolul II

  Hotărârea Guvernului nr. 635/2008 privind structurile instituţiilor de învăţământ superior şi specializările/programele de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 467 din 24 iunie 2008, cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului,
  Cristian Mihai Adomniţei
  Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,
  Paul Păcuraru
  Ministrul apărării,
  Teodor Viorel Meleşcanu
  Bucureşti, 20 august 2008.
  Nr. 922.
  ------