LEGE nr. 306 din 13 noiembrie 2007
privind modificarea anexei la Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 19 noiembrie 2007  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Punctele 11 şi 12 din anexa la Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 din 12 decembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "11. Asistent analist treapta I M Coeficientul de multiplicare prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 8/2007, lit. A nr. crt. 5 din anexa nr. 1c 7 ani în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative
  12. Asistent analist treapta II M Coeficientul de multiplicare prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 8/2007, lit. A nr. crt. 6 din anexa nr. 1c 4 ani în funcţii auxiliare juridice, economice sau administrative"

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 13 noiembrie 2007.
  Nr. 306.
  -------