HOTĂRÂRE nr. 494 din 23 mai 2007
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 5 iunie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 24 octombrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
  "Art. 13. - Trecerea la noua uniformă se face eşalonat, menţinându-se criteriul de tranziţie până la data de 31 decembrie 2008."
  2. Anexa nr. 1 "Descrierea însemnelor pentru gradele profesionale, a însemnului de identificare şi a culorilor pentru articolele din compunerea uniformelor pentru efectivele din Poliţia Română, Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă, Academia de Poliţie, Poliţia de Frontieră, Oficiul Naţional pentru Refugiaţi, Direcţia generală de paşapoarte, Autoritatea pentru străini, Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor, Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, servicii comunitare" se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  3. Anexa nr. 1A "Descrierea însemnelor pentru gradele profesionale, a însemnului de identificare şi a culorilor pentru articolele din compunerea uniformelor pentru aparatul central şi structurile subordonate acestuia, Agenţia Naţională Antidrog, Arhivele Naţionale, liceele M.A.I., Grupul special de Protecţie şi Intervenţie «ACVILA», Direcţia economico-administrativă, Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor, Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională, cluburile sportive «Dinamo»" se înlocuieşte cu anexa nr. 1A, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ───────────────
  p. Ministrul internelor
  şi reformei administrative,
  Anghel Andreescu,
  secretar de stat
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 23 mai 2007.
  Nr. 494.


  Anexa 1
  DESCRIEREA
  însemnelor pentru gradele profesionale, a însemnului de identificare şi a culorilor din compunerea uniformelor pentru Poliţia Română, Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă, Academia de Poliţie, Poliţia de Frontieră, Oficiul Naţional pentru Refugiaţi, Direcţia Generală de Paşapoarte, Autoritatea pentru străini, Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare Vehicule, Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor, Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, servicii comunitare
  Gradele profesionale ale poliţiştilor sunt reprezentate prin stele de diferite mărimi pentru corpul ofiţerilor şi barete de formă dreptunghiulară pentru corpul agenţilor, brodate pe un suport care se aplică pe umăr, precum şi prin garnituri de benzi brodate, aplicate pe mânecile sacoului şi ale scurtei din stofă.
  Însemnul de grad profesional se brodează pe suport textil, de formă dreptunghiulară, având marginile bordurate cu o linie de contur de culoare alb-argintie pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei Române, ale Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă şi ale Academiei de Poliţie şi de culoare gri-fer pentru celelalte structuri.
  Stelele sau baretele sunt de culoare alb-argintie pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei Române, ale Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă şi ale Academiei de Poliţie şi de culoare galben-aurie pentru celelalte structuri.
  Suportul de grad pentru mânecă, pentru ofiţerii de poliţie, este reprezentat prin 1-3 benzi de diferite dimensiuni, brodate pe suport textil. Broderia este de culoare alb-argintie pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei Române, ale Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă şi ale Academiei de Poliţie şi de culoare gri-fer pentru celelalte structuri.
  Agenţii de poliţie au aplicată pe mâneca sacoului o bandă brodată, de culoare alb-argintie pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei Române, ale Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă şi ale Academiei de Poliţie şi de culoare gri-fer pentru celelalte structuri.
  Petliţele sunt realizate prin brodare pe suport textil şi reprezintă ramuri cu frunze stilizate, dispuse în arc de cerc.
  Se aplică pe gulerul sacoului. Broderia este de culoare alb-argintie pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei Române, ale Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă şi ale Academiei de Poliţie şi de culoare gri-fer pentru celelalte structuri.
  Uniforma de ceremonie
  Stelele sunt brodate pe suport textil, de culoare neagră sau albă pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei Române, ale Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă şi ale Academiei de Poliţie şi bleumarin-indigo sau albă pentru celelalte structuri. Suportul textil este bordurat cu un contur în formă de semicerc.
  Pentru corpul chestorilor de poliţie, pe suportul textil sunt brodate ramuri cu frunze stilizate, care formează o cunună ce încadrează centrul unei stele, de culoare alb-argintie pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei Române, ale Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă şi ale Academiei de Poliţie şi de culoare gri-fer pentru celelalte structuri.
  Stelele care definesc gradul profesional sunt de dimensiuni şi linii de contur diferite, astfel:
  - pentru corpul chestorilor sunt brodate 1-4 stele, cu linie de contur de culoare roşie şi cu diametrul de 3 cm, după cum urmează:
  a) pentru chestor de poliţie - o stea;
  b) pentru chestor principal de poliţie - două stele;
  c) pentru chestor şef de poliţie - 3 stele;
  d) pentru chestor general de poliţie - 4 stele;
  - pentru corpul comisarilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare albastră şi cu diametrul de 2,5 cm, după cum urmează:
  a) pentru subcomisar de poliţie - o stea;
  b) pentru comisar de poliţie - două stele;
  c) pentru comisar şef de poliţie - 3 stele;
  - pentru corpul inspectorilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare galbenă şi cu diametrul de 2 cm, după cum urmează:
  a) pentru subinspector de poliţie - o stea;
  b) pentru inspector de poliţie - două stele;
  c) pentru inspector principal de poliţie - 3 stele.
  Suportul de grad pentru mânecă este reprezentat de 1-3 benzi brodate pe suport textil, de culoare neagră sau albă pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei Române, ale Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă şi ale Academiei de Poliţie şi de culoare bleumarin-indigo sau albă pentru celelalte structuri.
  Dimensiunile benzilor sunt diferite, în funcţie de categoriile de ofiţeri, după cum urmează:
  a) pentru corpul chestorilor - 3 benzi, cu lăţimea de 3 cm, 2,5 cm şi 2 cm;
  b) pentru corpul comisarilor - două benzi, cu lăţimea de 2,5 cm şi 2 cm;
  c) pentru corpul inspectorilor - o bandă cu lăţimea de 2 cm.
  Petliţele sunt reprezentate prin ramuri cu frunze stilizate, dispuse în arc de cerc, brodate pe suport textil, de culoare neagră sau albă pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei Române, ale Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă şi ale Academiei de Poliţie şi de culoare bleumarin-indigo sau albă pentru celelalte structuri.
  Numărul ramurilor cu frunze stilizate este diferit, în funcţie de categoriile de ofiţeri, astfel:
  a) pentru corpul chestorilor - 5 ramuri;
  b) pentru corpul comisarilor - 4 ramuri;
  c) pentru corpul inspectorilor - 3 ramuri.
  Uniforma de reprezentare şi serviciu
  Stelele şi baretele sunt brodate pe suport textil, de culoare bleumarin-indigo, de formă dreptunghiulară, bordurat cu linie de contur.
  Pentru corpul chestorilor de poliţie sunt brodate pe suport textil ramuri cu frunze stilizate, care formează o cunună ce încadrează centrul unei stele de culoare alb-argintie pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei Române, ale Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă şi ale Academiei de Poliţie şi de culoare gri-fer pentru celelalte structuri. Suportul textil este bordurat cu un contur în formă de semicerc.
  Stelele care definesc gradul profesional sunt de dimensiuni şi linii de contur diferite, astfel:
  - pentru corpul chestorilor sunt brodate 1-4 stele, cu linie de contur de culoare roşie şi cu diametrul de 3 cm, după cum urmează:
  a) pentru chestor de poliţie - o stea;
  b) pentru chestor principal de poliţie - două stele;
  c) pentru chestor şef de poliţie - 3 stele;
  d) pentru chestor general de poliţie - 4 stele;
  - pentru corpul comisarilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare albastră şi cu diametrul de 2,5 cm, după cum urmează:
  a) pentru subcomisar de poliţie - o stea;
  b) pentru comisar de poliţie - două stele;
  c) pentru comisar şef de poliţie - 3 stele;
  - pentru corpul inspectorilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare galbenă şi cu diametrul de 2 cm, după cum urmează:
  a) pentru subinspector de poliţie - o stea;
  b) pentru inspector de poliţie - două stele;
  c) pentru inspector principal de poliţie - 3 stele;
  - pentru corpul agenţilor sunt brodate 1-5 barete, după cum urmează:
  a) agent de poliţie - o baretă;
  b) agent principal de poliţie - două barete;
  c) agent şef adjunct de poliţie - 3 barete;
  d) agent şef de poliţie - 4 barete;
  e) agent şef principal - 5 barete.
  Suportul de grad pentru mânecă este reprezentat de 1-3 benzi brodate pe suport textil de culoare bleumarin-indigo, de dimensiuni diferite, în funcţie de categoriile de ofiţeri, după cum urmează:
  a) pentru corpul chestorilor - 3 benzi, cu lăţimea de 3 cm, 2,5 cm şi 2 cm;
  b) pentru corpul comisarilor - două benzi, cu lăţimea de 2,5 cm şi 2 cm;
  c) pentru corpul inspectorilor - o bandă cu lăţimea de 2 cm.
  Agenţii de poliţie au aplicată pe mâneca sacoului o bandă realizată prin brodare, cu lăţimea de 0,5 cm.
  Petliţele sunt reprezentate prin ramuri cu frunze stilizate, dispuse în arc de cerc, brodate pe suport textil de culoare bleumarin-indigo.
  Numărul ramurilor cu frunze stilizate este diferit, în funcţie de categoriile de ofiţeri, astfel:
  a) pentru corpul chestorilor - 5 ramuri;
  b) pentru corpul comisarilor - 4 ramuri;
  c) pentru corpul inspectorilor - 3 ramuri;
  d) pentru corpul agenţilor de poliţie - două ramuri.
  Însemnul de identificare
  Însemnul de identificare individuală este insigna specifică fiecărei structuri, de formă ovală, reprezentând însemnele heraldice, sub care este înscris numărul individual.
  Insigna se aplică în partea superioară, dreaptă, a pieptului şi se poartă atât la uniforma de reprezentare, cât şi la uniforma de serviciu.
  TABEL
  ──────
  la anexa nr. 1
  ──────────────
  TABELUL Nr. 1
  cuprinzând culorile principalelor articole de echipament

  ┌─────────┬─┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ ARMA │T│ ARTICOLE DE ECHIPAMENT │
  │ ŞI │I├───┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┬───┬─┬─────┬─────┬───┬─────┤
  │SPECIA- │N│ │ │Scur-│ │ │ │ │ │ │Scur-│ │ │ │
  │LITATEA │U│Sap│Sacou│ta │Pan-│Pulo-│Cama-│Cama-│Cra│F│ta │Pan- │Cen│Acce-│
  │ │T│ca,│ │exte-│ta- │ver │sa │sa │va-│u│ │tofi │tu │sorii│
  │ │A│ │ │rioa-│lon │ │ │blu- │ta │l│imper│ghe- │ra │ │
  │ │ │sep│ │ra, │ │ │ │za, │ │a│mea │te │ │ │
  │ │ │cu-│ │blu- │ │ │ │tri- │ │r│bil │cu │cu │ │
  │ │ │ta │ │zon │ │ │ │cou │ │ │ │siret│rea│ │
  │ │ │ │ │(mo │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │dul) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │bluza│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │matla│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │sata,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┴─┴───┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴───┴─┴─────┴─────┴───┴─────┤
  │ Chestori, comisari, inspectori, agenti │
  ├─────────┬─┬───┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┬───┬─┬─────┬─────┬───┬─────┤
  │POLITIA │C│Ne-│Negru│ - │Ne- │ - │Alb │ - │Ne-│G│Negru│Alb, │Ne │ │
  │ROMÂNĂ, │e│gru│alb │ │gru,│ │ │ │gru│r│ │negru│gru│Alb │
  │DIRECTIA │r│ │ │ │alb │ │ │ │cu │i│ │ │ │ │
  │GENERALĂ │e│alb│ │ │ │ │ │ │du │-│ │ │alb│ │
  │DE INFOR-│m│ │ │ │ │ │ │ │ngi│b│ │ │ │ │
  │MATII ŞI │o│ │ │ │ │ │ │ │al-│l│ │ │ │ │
  │PROTECTIE│n│ │ │ │ │ │ │ │be │e│ │ │ │ │
  │INTERNA, │i│ │ │ │ │ │ │ │ │u│ │ │ │ │
  │ACADEMIA │e│ │ │ │ │ │ │ │ │-│ │ │ │ │
  │DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │a│ │ │ │ │
  │POLITIE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │l│ │ │ │ │
  │PERSONA- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │b│ │ │ │ │
  │LUL ├─┼───┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼───┼─┼─────┼─────┼───┼─────┤
  │EXAMINA- │S│Ble│ - │Bleu-│Bleu│Bleu-│Gri- │Gri- │Ble│G│ - │Negru│Ne-│Alb │
  │TOR DIN │e│uma│ │marin│ma- │marin│bleu │bleu │uma│r│ │ │gru│ │
  │CADRUL │r│rin│ │- │rin │- │ │cu │rin│i│ │ │ │ │
  │DIRECTIEI│v│- │ │indi-│- │indi-│ │bleu-│cu │-│ │ │ │ │
  │REGIM │i│în-│ │go cu│indi│go │ │marin│dun│b│ │ │ │ │
  │PERMISE │c│di-│ │gri │go │ │ │gri- │gi │l│ │ │ │ │
  │CONDUCERE│i│go │ │pe- │ │ │ │bleu │gri│e│ │ │ │ │
  │ŞI INMA- │u│ │ │trol │ │ │ │cu │b │u│ │ │ │ │
  │TRICULARE│ │ │ │ │ │ │ │alb │l │ │ │ │ │ │
  │VEHICULE │ │ │ │ │ │ │ │şi │e │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │bleu-│u │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │marin│ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├─┼───┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼───┼─┼─────┼─────┼───┼─────┤
  │ │R│Ble│Bleu-│ │Ble-│Bleu-│Gri- │Gri- │Ble│G│Bleu-│Negru│Ne-│Alb │
  │ │e│u- │marin│ - │ma- │marin│bleu │bleu │uma│r│marin│ │gru│ │
  │ │p│ma-│- │ │rin │- │alb │cu │rin│i│indi-│ │ │ │
  │ │r│rin│indi-│ │- │indi-│ │bleu-│cu │-│go │ │ │ │
  │ │e│- │go │ │indi│go │ │marin│dun│b│cu │ │ │ │
  │ │z│în │ │ │go │ │ │ │gi │l│gri │ │ │ │
  │ │e│di │ │ │ │ │ │ │gri│e│pe- │ │ │ │
  │ │n│go │ │ │ │ │ │ │b │u│trol │ │ │ │
  │ │t│ │ │ │ │ │ │ │l │ │ │ │ │ │
  │ │a│ │ │ │ │ │ │ │e │ │ │ │ │ │
  │ │r│ │ │ │ │ │ │ │u │ │ │ │ │ │
  │ │e│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┴─┴───┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴───┴─┴─────┴─────┴───┴─────┤
  ├─────────┬─┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ ARMA │T│ ARTICOLE DE ECHIPAMENT │
  │ ŞI │I├───┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┬───┬─┬─────┬─────┬───┬─────┤
  │SPECIA- │N│ │ │Scur-│ │ │ │ │ │ │Scur-│ │ │ │
  │LITATEA │U│Sap│Sacou│ta │Pan-│Pulo-│Cama-│Cama-│Cra│F│ta, │Pan- │Cen│Acce-│
  │ │T│ca,│ │exte-│ta- │ver │sa │sa │va-│u│imper│tofi │tu │sorii│
  │ │A│ │ │rioa-│lon │ │ │blu- │ta │l│mea- │ghe- │ra │ │
  │ │ │ │ │ra, │ │ │ │za │ │a│bil │te │ │ │
  │ │ │ │ │blu- │ │ │ │ │ │r│ │cu │cu │ │
  │ │ │ │ │zon │ │ │ │ │ │ │ │siret│rea│ │
  │ │ │sep│ │(mo │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │cu-│ │dul) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ta │ │bluza│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │matla│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │sata,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┴─┴───┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴───┴─┴─────┴─────┴───┴─────┤
  │ Chestori, comisari, inspectori, agenti │
  ├─────────┬─┬───┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┬───┬─┬─────┬─────┬───┬─────┤
  │POLITIA │C│Ble│Bleu-│ - │Bleu│ - │Alb │ - │Ble│G│Bleu-│Negru│Ne │Gal- │
  │DE │e│u- │marin│ │ma- │ │ │ │uma│r│marin│alb │gru│ben │
  │FRONTIERA│r│ma-│- │ │rin │ │ │ │rin│i│- │ │ │şi │
  │OFICIUL │e│rin│indi-│ │- │ │ │ │ │-│indi │ │alb│gri- │
  │NAŢIONAL,│m│- │go │ │indi│ │ │ │ │a│go │ │ │fer │
  │PENTRU │o│în │alb │ │go, │ │ │ │ │l│ │ │ │ │
  │REFUGIATI│n│di │ │ │alb │ │ │ │ │b│ │ │ │ │
  │DIRECTIA │i│go,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │GENERALĂ │e│alb│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │DE PASA- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │POARTE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │AUTORITA-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │TEA PTR. ├─┼───┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼───┼─┼─────┼─────┼───┼─────┤
  │STRAINI, │S│Ble│ - │Bleu-│Gri-│Bleu-│Gri │Gri │Ble│G│ - │Negru│Ne-│Gal- │
  │DIRECTIA │e│uma│ │marin│fer │marin│ │ │uma│r│ │ │gru│bene │
  │REGIM │r│rin│ │- │ │- │ │ │rin│i│ │ │ │şi │
  │PERMISE │v│- │ │indi-│ │indi-│ │ │ │ │ │ │ │gri- │
  │DE CONDU-│i│în-│ │go cu│ │go │ │ │ │ │ │ │ │fer │
  │CERE ŞI │c│di-│ │gri- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │INMATRI- │i│go │ │fer │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │CULARE A │u│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │VEHICULE-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │LOR, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │CENTRUL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │NAŢIONAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │DE ADMI- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │NISTRARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │A BAZELOR│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │DE DATE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │PRIVIND ├─┼───┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼───┼─┼─────┼─────┼───┼─────┤
  │EVIDENTA │R│Ble│Bleu-│ │Gri-│Bleu-│Gri- │Gri │Ble│G│Bleu-│Negru│Ne-│Galbe│
  │PERSOANE-│e│u- │marin│ - │fer │marin│alb │ │uma│r│marin│ │gru│ne │
  │LOR, │p│ma-│- │ │ │- │ │ │rin│i│indi-│ │ │şi │
  │INSPECTO-│r│rin│indi-│ │ │indi-│ │ │ │ │go │ │ │gri- │
  │RATUL │e│- │go │ │ │go │ │ │ │ │cu │ │ │fer │
  │NAŢIONAL │z│în │ │ │ │ │ │ │ │ │gri- │ │ │ │
  │PENTRU │e│di │ │ │ │ │ │ │ │ │fer │ │ │ │
  │EVIDENTA │n│go │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │PERSOANE-│t│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │LOR, │a│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │SERVICII │r│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │COMUNI- │e│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │TARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┴─┴───┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴───┴─┴─────┴─────┴───┴─────┤
  ├─────────┬─┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ ARMA │T│ ARTICOLE DE ECHIPAMENT │
  │ ŞI │I├───┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┬───┬─┬─────┬─────┬───┬─────┤
  │SPECIA- │N│ │ │Scur-│ │ │ │ │ │ │Scur-│ │ │ │
  │LITATEA │U│Sap│Sacou│ta │Pan-│Pulo-│Cama-│Cama-│Cra│F│ta, │Pan- │Cen│Acce-│
  │ │T│ca,│ │exte-│ta- │ver │sa │sa │va-│u│imper│tofi │tu │sorii│
  │ │A│ │ │rioa-│lon │ │ │blu- │ta │l│mea- │ghe- │ra │ │
  │ │ │ │ │ra, │ │ │ │za │ │a│bil │te │ │ │
  │ │ │ │ │blu- │ │ │ │ │ │r│ │cu │cu │ │
  │ │ │ │ │zon │ │ │ │ │ │ │ │siret│rea│ │
  │ │ │sep│ │(mo │ │ │ │ │ │ │ │şi │ │ │
  │ │ │cu-│ │dul) │ │ │ │ │ │ │ │ca- │ │ │
  │ │ │ta │ │bluza│ │ │ │ │ │ │ │ramb │ │ │
  │ │ │ │ │matla│ │ │ │ │ │ │ │înalt│ │ │
  │ │ │ │ │sata,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │blu- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │zon │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┴─┴───┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴───┴─┴─────┴─────┴───┴─────┤
  │ Studenti şi elevi │
  ├─────────┬────┬──────┬─────┬────┬─────┬─┬─┬─┬─────┬─────┬─┬─────┬─┬─┬─────────┤
  │Academia │Oras│Poli- │Bleu-│Bleu│ - │B│B│G│Gri- │Bleu │G│Blue │N│N│Portoca- │
  │de │ │tie │marin│ma- │ │l│l│r│bleu,│marin│r│marin│e│e│liu, alb │
  │Politie │ │DGIPJ │- │rin │ │e│e│i│gri- │ cu │i│- │g│g│ │
  │ │ │ │indi │- │ │u│u│-│bleu │dungi│-│indi-│r│r│ │
  │ │ │ │go │indi│ │m│m│b│ şi │gri- │b│go │u│u│ │
  │ │ │ │ │go │ │a│a│l│alb │bleu │l│ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │r│r│e│ │ │e│ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │i│i│u│ │ │u│ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │n│n│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │-│-│a│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │i│i│l│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │n│n│b│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │d│d│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │i│i│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │g│g│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │o│o│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────┼─────┼────┼─────┼─┼─┼─┼─────┼─────┼─┼─────┼─┼─┼─────────┤
  │ │ │PF │Bleu-│Bleu│ - │G│B│A│Gri │Bleu-│G│Bleu-│N│N│Galben şi│
  │ │ │ │marin│ma- │ │r│l│l│ │marin│r│marin│e│e│portoca- │
  │ │ │ │- │rin │ │i│e│b│ │ │i│- │g│g│liu │
  │ │ │ │indi-│- │ │-│u│,│ │ │ │indi-│r│r│ │
  │ │ │ │go │indi│ │f│m│g│ │ │ │go │u│u│ │
  │ │ │ │ │go │ │e│a│r│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │r│r│i│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │i│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │n│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │-│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │i│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │n│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │d│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │i│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │g│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │o│ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┴────┴──────┴─────┴────┴─────┴─┴─┴─┴─────┴─────┴─┴─────┴─┴─┴─────────┤
  ├─────────┬─┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ ARMA │T│ ARTICOLE DE ECHIPAMENT │
  │ ŞI │I├───┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┬───┬─┬─────┬─────┬───┬─────┤
  │SPECIA- │N│ │ │Scur-│ │ │ │ │ │ │Scur-│ │ │ │
  │LITATEA │U│Sap│Sacou│ta │Pan-│Pulo-│Cama-│Cama-│Cra│F│ta, │Pan- │Cen│Acce-│
  │ │T│ca,│ │exte-│ta- │ver │sa │sa │va-│u│imper│tofi │tu │sorii│
  │ │A│ │ │rioa-│lon │ │ │blu- │ta │l│mea- │ghe- │ra │ │
  │ │ │ │ │ra, │ │ │ │za │ │a│bil │te │ │ │
  │ │ │ │ │blu- │ │ │ │ │ │r│ │cu │cu │ │
  │ │ │ │ │zon │ │ │ │ │ │ │ │siret│rea│ │
  │ │ │sep│ │(mo │ │ │ │ │ │ │ │şi │ │ │
  │ │ │cu-│ │dul) │ │ │ │ │ │ │ │ca- │ │ │
  │ │ │ta │ │bluza│ │ │ │ │ │ │ │ramb │ │ │
  │ │ │ │ │matla│ │ │ │ │ │ │ │înalt│ │ │
  │ │ │ │ │sata,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │blu- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │zon │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┼─┴──┬┴─────┼─────┼────┼─────┼─┬─┬─┼─────┼───┴─┼─┬───┴─┬─┬─┼───┴─────┤
  │Academia │Cla-│Toate │Bleu-│Bleu│Bleu-│B│B│G│Bleu-│Bleu-│-│ - │N│N│Portoca- │
  │de │sa │specia│marin│ma- │marin│l│l│r│marin│marin│ │ │e│e│liu, alb,│
  │Politie │ │litati│- │rin │- │e│e│i│cu │ │ │ │g│g│galben │
  │ │ │le │indi-│- │indi │u│u│-│gri │ │ │ │r│r│ │
  │ │ │ │go │indi│go │m│m│b│ │ │ │ │u│u│ │
  │ │ │ │ │go │ │a│a│l│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │r│r│e│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │i│i│u│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │n│n│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │-│-│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │i│i│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │n│n│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │d│d│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │i│i│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │g│g│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │o│o│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├────┼──────┼─────┼────┼─────┼─┼─┼─┼─────┼─────┼─┼─────┼─┼─┼─────────┤
  │ │În- │Toate │Bleu-│ │Bleu-│B│b│G│Bleu-│ - │-│Bleu-│N│N│Portoca- │
  │ │stru│specia│marin│ - │marin│l│l│r│marin│ │ │marin│e│e│liu, alb,│
  │ │ire │litati│- │ │- │e│e│i│cu │ │ │- │g│g│galben │
  │ │ │le │indi │ │indi │u│u│-│gri │ │ │indi │r│r│ │
  │ │ │ │go │ │go │m│m│b│ │ │ │go │u│u│ │
  │ │ │ │ │ │ │a│a│l│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │r│r│e│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │i│i│u│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │n│n│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │-│-│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │i│i│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │n│n│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │d│d│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │i│i│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │g│g│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │o│o│ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┼────┼──────┼─────┼────┼─────┼─┼─┼─┼─────┼─────┼─┼─────┼─┼─┼─────────┤
  │Scoli │Oras│Poli- │Bleu-│Bleu│ - │B│B│A│Gri- │Bleu │G│Blue │N│N│Portoca- │
  │pentru │ │tie │marin│ma- │ │l│l│l│bleu,│marin│r│marin│e│e│liu, │
  │formarea │ │ │- │rin │ │e│e│b│ │ cu │i│- │g│g│alb │
  │politisti│ │ │indi │- │ │u│u│-│ │dungi│-│indi │r│r│ │
  │lor │ │ │go │indi│ │m│m│g│ │gri- │b│go │u│u│ │
  │ │ │ │ │go │ │a│a│r│ │bleu │l│ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │r│r│i│ │ │e│ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │i│i│ │ │ │u│ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │n│n│b│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │-│-│l│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │i│i│e│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │n│n│u│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │d│d│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │i│i│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │g│g│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │o│o│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────┼─────┼────┼─────┼─┼─┼─┼─────┼─────┼─┼─────┼─┼─┼─────────┤
  │ │ │PF │Bleu-│Bleu│ - │G│B│A│Gri │Bleu-│G│Bleu-│N│N│Galben şi│
  │ │ │ │marin│ma- │ │r│l│l│ │marin│r│marin│e│e│portoca- │
  │ │ │ │- │rin │ │i│e│b│ │ │i│- │g│g│liu │
  │ │ │ │indi │- │ │-│u│ │ │ │ │indi │r│r│ │
  │ │ │ │go │indi│ │f│m│g│ │ │ │go │u│u│ │
  │ │ │ │ │go │ │e│a│r│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │r│r│i│ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │i│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │n│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │-│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │i│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │n│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │d│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │i│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │g│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │o│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ ├────┼──────┼─────┼────┼─────┼─┼─┼─┼─────┼─────┼─┼─────┼─┼─┼─────────┤
  │ │În- │Poli- │Bleu-│ - │Bleu-│B│B│G│Gri- │Bleu-│G│Bleu-│N│N│Porto- │
  │ │stru│tie │marin│ │marin│l│l│r│bleu │marin│r│marin│e│e│caliu, │
  │ │ire │ │- │ │- │e│e│i│ │cu │i│- │g│g│alb │
  │ │ │ │indi │ │indi │u│u│-│ │dungi│-│indi │r│r│ │
  │ │ │ │go │ │go │m│m│b│ │gri- │b│go │u│u│ │
  │ │ │ │ │ │ │a│a│l│ │bleu │l│ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │r│r│e│ │ │e│ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │i│i│u│ │ │u│ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │n│n│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │-│-│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │i│i│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │n│n│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │d│d│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │i│i│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │g│g│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │o│o│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ ├──────┼─────┼────┼─────┼─┼─┼─┼─────┼─────┼─┼─────┼─┼─┼─────────┤
  │ │ │PF │Bleu-│ - │Bleu-│G│B│G│Gri │Bleu │G│Bleu-│N│N│Portoca- │
  │ │ │ │marin│ │marin│r│l│r│ │marin│r│marin│e│e│liu, │
  │ │ │ │- │ │- │i│e│i│ │ │i│- │g│g│galben │
  │ │ │ │indi │ │indi │-│u│ │ │ │ │indi │r│r│ │
  │ │ │ │go │ │go │f│m│ │ │ │ │go │u│u│ │
  │ │ │ │ │ │ │e│a│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │r│r│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │i│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │n│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │-│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │i│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │n│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │d│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │i│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │g│ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │o│ │ │ │ │ │ │ │ │
  └─────────┴────┴──────┴─────┴────┴─────┴─┴─┴─┴─────┴─────┴─┴─────┴─┴─┴─────────┘


  Anexa 1A
  DESCRIEREA
  însemnelor pentru gradele profesionale, a însemnului de identificare şi a culorilor din compunerea uniformelor pentru aparatul central şi structurile subordonate acestuia, Agenţia Naţională Antidrog, Arhivele Naţionale, liceele M.I.R.A., Grupul special de Protecţie şi Intervenţie "Acvila", Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor, Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională, Clubul Sportiv "Dinamo" Bucureşti
  Gradele profesionale ale poliţiştilor sunt reprezentate prin stele de diferite mărimi pentru corpul ofiţerilor şi barete de formă dreptunghiulară pentru corpul agenţilor, brodate pe un suport aplicat pe umăr, precum şi prin garnituri de benzi brodate, aplicate pe mânecile sacoului şi ale scurtei din stofă.
  Însemnele de grad profesional se brodează pe suport textil, de formă dreptunghiulară, cu marginile bordurate cu o linie de contur.
  Suportul de grad pentru mânecă, pentru ofiţerii de poliţie, este reprezentat prin 1-3 benzi de diferite dimensiuni, brodate pe suport textil.
  Agenţii de poliţie au aplicată pe mâneca sacoului o bandă brodată.
  Petliţele sunt realizate prin brodare pe suport textil şi reprezintă ramuri cu frunze stilizate, aşezate în arc de cerc. Se aplică pe gulerul sacoului.
  Toate elementele de broderie sunt de culoare alb-argintie.
  Uniforma de ceremonie
  Stelele sunt brodate pe suport textil, de formă dreptunghiulară, de culoare bleumarin sau albă, bordurat cu un contur în formă de semicerc.
  Pentru corpul chestorilor de poliţie, pe suportul textil sunt brodate şi ramuri cu frunze stilizate, care formează o cunună ce încadrează centrul unei stele.
  Stelele care definesc gradul profesional sunt de dimensiuni şi linii de contur diferite, astfel:
  - pentru corpul chestorilor sunt brodate 1-4 stele, cu linie de contur de culoare roşie şi cu diametrul de 3 cm, după cum urmează:
  a) pentru chestor de poliţie - o stea;
  b) pentru chestor principal de poliţie - două stele;
  c) pentru chestor şef de poliţie - 3 stele;
  d) pentru chestor general de poliţie - 4 stele;
  - pentru corpul comisarilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare albastră şi cu diametrul de 2,5 cm, după cum urmează:
  a) pentru subcomisar de poliţie - o stea;
  b) pentru comisar de poliţie - două stele;
  c) pentru comisar şef de poliţie - 3 stele;
  - pentru corpul inspectorilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare galbenă şi cu diametrul de 2 cm, după cum urmează:
  a) pentru subinspector de poliţie - o stea;
  b) pentru inspector de poliţie - două stele;
  c) pentru inspector principal de poliţie - 3 stele.
  Suportul de grad pentru mânecă este reprezentat de 1-3 benzi brodate pe suport textil de culoare bleumarin sau albă, de dimensiuni diferite, în funcţie de categoriile de ofiţeri, după cum urmează:
  a) pentru corpul chestorilor - 3 benzi, cu lăţimea de 3 cm, 2,5 cm şi 2 cm;
  b) pentru corpul comisarilor - două benzi, cu lăţimea de 2,5 cm şi 2 cm;
  c) pentru corpul inspectorilor - o bandă cu lăţimea de 2 cm.
  Petliţele sunt realizate prin brodare pe suport textil de culoare bleumarin sau albă şi reprezintă ramuri cu frunze stilizate, aşezate în arc de cerc, având numărul diferit, în funcţie de categoriile de poliţişti, astfel:
  a) pentru corpul chestorilor - 5 ramuri;
  b) pentru corpul comisarilor - 4 ramuri;
  c) pentru corpul inspectorilor - 3 ramuri.
  Uniforma de reprezentare şi serviciu
  Stelele şi baretele sunt brodate pe suport textil, de formă dreptunghiulară de culoare bleumarin, bordurat cu linie de contur.
  Pentru corpul chestorilor de poliţie, pe suportul textil sunt brodate şi ramuri cu frunze stilizate, care formează o cunună ce încadrează centrul unei stele. Suportul textil este bordurat cu un contur în formă de semicerc.
  Stelele care definesc gradul profesional sunt de dimensiuni şi linii de contur diferite, astfel:
  - Pentru corpul chestorilor sunt brodate 1-4 stele, cu linie de contur de culoare roşie şi cu diametrul de 3 cm, după cum urmează:
  a) pentru chestor de poliţie - o stea;
  b) pentru chestor principal de poliţie - două stele;
  c) pentru chestor şef de poliţie - 3 stele;
  d) pentru chestor general de poliţie - 4 stele.
  - Pentru corpul comisarilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare albastră şi cu diametrul de 2,5 cm, după cum urmează:
  a) pentru subcomisar de poliţie - o stea;
  b) pentru comisar de poliţie - două stele;
  c) pentru comisar şef de poliţie - 3 stele.
  - Pentru corpul inspectorilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare galbenă şi cu diametrul de 2 cm, după cum urmează:
  a) pentru subinspector de poliţie - o stea;
  b) pentru inspector de poliţie - două stele;
  c) pentru inspector principal de poliţie - 3 stele.
  - Pentru corpul agenţilor sunt brodate 1-5 barete, după cum urmează:
  a) agent de poliţie - o baretă;
  b) agent principal de poliţie - două barete;
  c) agent şef adjunct de poliţie - 3 barete;
  d) agent şef de poliţie - 4 barete;
  e) agent şef principal - 5 barete.
  Suportul de grad pentru mânecă este reprezentat de 1-3 benzi brodate pe suport textil de culoare bleumarin, de dimensiuni diferite, în funcţie de categoriile de ofiţeri, după cum urmează:
  a) pentru corpul chestorilor - 3 benzi, cu lăţimea de 3 cm, 2,5 cm şi 2 cm;
  b) pentru corpul comisarilor - două benzi, cu lăţimea de 2,5 cm şi 2 cm;
  c) pentru corpul inspectorilor - o bandă cu lăţimea de 2 cm.
  Agenţii de poliţie au aplicată pe mâneca sacoului o bandă realizată prin brodare, cu lăţimea de 0,5 cm.
  Petliţele sunt realizate prin brodare pe suport textil de culoare bleumarin şi reprezintă ramuri cu frunze stilizate, aşezate în arc de cerc, având numărul diferit, în funcţie de categoriile de poliţişti, astfel:
  a) pentru corpul chestorilor - 5 ramuri;
  b) pentru corpul comisarilor - 4 ramuri;
  c) pentru corpul inspectorilor - 3 ramuri;
  d) pentru corpul agenţilor de poliţie - două ramuri.
  Însemnul de identificare
  Însemnul de identificare individuală este insigna specifică, de formă ovală, reprezentând însemnele heraldice, sub care este înscris numărul individual.
  Insigna se aplică în partea superioară, dreaptă, a pieptului şi se poartă atât la uniforma de reprezentare, cât şi la uniforma de serviciu.
  TABEL
  ──────
  la anexa nr. 1A
  ───────────────
  TABEL Nr. 2
  cuprinzând culorile principalelor articole de echipament

  ┌─────────┬─┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ ARMA │T│ ARTICOLE DE ECHIPAMENT │
  │ ŞI │I├───┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┬───┬─┬─────┬─────┬───┬─────┤
  │SPECIA- │N│ │ │Scur-│ │ │ │ │ │ │Scur-│ │ │ │
  │LITATEA │U│Sap│Sacou│ta │Pan-│Pulo-│Cama-│Cama-│Cra│F│ta │Pan- │Cen│Acce-│
  │ │T│ca,│ │exte-│ta- │ver │sa │sa │va-│u│ │tofi │tu │sorii│
  │ │A│ │ │rioa-│lon │ │ │blu- │ta │l│imper│ghe- │ra │ │
  │ │ │sep│ │ra, │ │ │ │za, │ │a│mea │te │ │ │
  │ │ │cu-│ │blu- │ │ │ │tri- │ │r│bil │cu │cu │ │
  │ │ │ta │ │zon │ │ │ │cou │ │ │ │siret│rea│ │
  │ │ │ │ │(mo │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │dul) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │bluza│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │matla│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │sata,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  ├─────────┴─┴───┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴───┴─┴─────┴─────┴───┴─────┤
  │ Chestori, comisari, inspectori, agenti │
  ├─────────┬─┬───┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬─────┬───┬─┬─────┬─────┬───┬─────┤
  │APARATUL │C│Ble│Bleu-│ - │Bleu│ - │Alb │ - │Ble│B│Bleu-│Alb, │Ne │ │
  │CENTRAL │e│u- │marin│ │ma- │ │ │ │uma│l│marin│negru│gru│Alb │
  │ŞI STRUC-│r│ma │, │ │rin,│ │ │ │rin│e│ │ │ │ │
  │TURILE │e│rin│alb │ │alb │ │ │ │ │u│ │ │alb│ │
  │SUBORDO- │m│, │ │ │ │ │ │ │ │-│ │ │ │ │
  │NATE │o│alb│ │ │ │ │ │ │ │m│ │ │ │ │
  │ACESTUIA,│n│ │ │ │ │ │ │ │ │a│ │ │ │ │
  │AGENTIA │i│ │ │ │ │ │ │ │ │r│ │ │ │ │
  │NAŢIONALA│e│ │ │ │ │ │ │ │ │i│ │ │ │ │
  │ANTIDROG,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │n│ │ │ │ │
  │ARHIVELE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │NAŢIONALE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │a│ │ │ │ │
  │LICEELE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │l│ │ │ │ │
  │M.I.R.A.,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │b│ │ │ │ │
  │GRUPUL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │SPECIAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │DE ├─┼───┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼───┼─┼─────┼─────┼───┼─────┤
  │PROTECTIE│S│Ble│ - │Bleu-│Bleu│Bleu-│Bleu │Bleu,│Ble│B│ - │Negru│Ne-│Alb │
  │ŞI INTER-│e│uma│ │marin│ma- │marin│ │bleu │uma│l│ │ │gru│ │
  │VENTIE │r│rin│ │- │rin │ │ │marin│rin│e│ │ │ │ │
  │ACVILA, │v│ │ │ │ │ │ │ │ │u│ │ │ │ │
  │DIRECTIA │i│ │ │ │ │ │ │ │ │-│ │ │ │ │
  │ECONOMICO│c│ │ │ │ │ │ │ │ │m│ │ │ │ │
  │ADMINIS- │i│ │ │ │ │ │ │ │ │a│ │ │ │ │
  │TRATIVA, │u│ │ │ │ │ │ │ │ │r│ │ │ │ │
  │BAZA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │i│ │ │ │ │
  │CENTRALA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │n│ │ │ │ │
  │PENTRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ASIGURA- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │REA TEHNI├─┼───┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼─────┼───┼─┼─────┼─────┼───┼─────┤
  │CA A │R│Ble│Bleu-│ │Ble-│Bleu-│Bleu │Bleu │Ble│B│Bleu-│Negru│Ne-│Alb │
  │MISIUNI- │e│u- │marin│ - │ma- │marin│ │ │uma│l│marin│ │gru│ │
  │LOR, │p│ma-│ │ │rin │ │alb │ │rin│e│ │ │ │ │
  │CENTRUL │r│rin│ │ │ │ │ │ │ │u│ │ │ │ │
  │DE COOPE-│e│ │ │ │ │ │ │ │ │-│ │ │ │ │
  │RARE │z│ │ │ │ │ │ │ │ │m│ │ │ │ │
  │POLITIENE│e│ │ │ │ │ │ │ │ │a│ │ │ │ │
  │ASCA, │n│ │ │ │ │ │ │ │ │r│ │ │ │ │
  │CLUBUL │t│ │ │ │ │ │ │ │ │i│ │ │ │ │
  │SPORTIV │a│ │ │ │ │ │ │ │ │n│ │ │ │ │
  │"DINAMO" │r│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │BUCURESTI│e│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
  └─────────┴─┴───┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴─────┴───┴─┴─────┴─────┴───┴─────┘

  _________