ORDIN nr. 254/C din 14 februarie 2023pentru aprobarea valorilor financiare actualizate ale normelor de hrană ale persoanelor private de libertate
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 21 februarie 2023
  Având în vedere prevederile art. 5^1 din Ordonanța Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională și ale persoanelor private de libertate, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul dispozițiilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul justiției emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă valorile financiare actualizate ale normelor de hrană ale persoanelor private de libertate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2
  (1) Valorile financiare ale normelor de hrană ale persoanelor private de libertate se stabilesc între valorile minime și maxime menționate în anexa prevăzută la art. 1.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în situația în care acordarea normei de bază și a suplimentului corespunzător acesteia implică prelucrarea termică a produselor, determinarea valorii financiare se poate efectua și prin cumulare, fără a depăși limitele valorii financiare maxime cumulate ale normelor respective, cu încadrarea între valoarea financiară minimă și maximă a normei de bază. (3) În aplicarea prevederilor alin. (2), suplimentele care pot fi prelucrate termic împreună cu norma de bază sunt: norma 12 C1, norma 17 A - hrană caldă, norma 17 B - hrană caldă, norma 18 D și norma 18 E.


  Articolul 3
  (1) Prin excepție de la valorile financiare ale normelor de hrană prevăzute în anexă, pentru persoanele private de libertate internate în penitenciarele-spital în regim de spitalizare continuă, în funcție de patologia fiecăreia, se acordă alocația de hrană zilnică în cuantumul stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale dispozițiilor actelor normative subsecvente privind stabilirea cuantumului alocației de hrană în unitățile sanitare publice.(2) Cuantumul valoric stabilit potrivit alin. (1) reprezintă, pentru fiecare persoană privată de libertate internată în regim de spitalizare continuă, valoarea financiară zilnică maximă care nu poate fi depășită și în limita căreia se poate acorda norma de hrană și suplimente de hrană, după caz.(3) În limita cuantumului alocației de hrană prevăzut la alin. (1) se acordă norma de hrană nr. 18 și suplimente de hrană, după caz, cu asigurarea diversificării meniurilor și cu încadrarea în baremul caloric prevăzut pentru fiecare normă de hrană și supliment, conform dispozițiilor Ordinului ministrului justiției nr. 3.147/C/2018 privind aprobarea Normelor de acordare a drepturilor de hrană pentru persoanele private de libertate din sistemul administrației penitenciare, cu modificările ulterioare.(4) Penitenciarele-spital asigură finanțarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) în limita și din fondurile încasate cu această destinație de la Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești.


  Articolul 4

  Prin excepție de la valorile financiare ale normei 12 C1, prevăzute în anexă, valoarea financiară a normei de hrană nr. 12 C1, acordată în zilele de 25 decembrie și în prima și a doua zi a Sărbătorilor Pascale, se stabilește astfel:
  a) pentru ziua de 25 decembrie, valoarea financiară maximă a normei este în cuantum de 5,50 lei/zi/persoană, exclusiv TVA;
  b) pentru prima și a doua zi a Sărbătorilor Pascale, valoarea financiară maximă a normei se stabilește în cuantum de 8,26 lei/zi/persoană, exclusiv TVA.


  Articolul 5

  Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate duc la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.


  Articolul 6

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului justiției nr. 2.964/C/2022 pentru aprobarea valorilor financiare ale normelor de hrană ale persoanelor private de libertate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 22 iunie 2022.


  Articolul 7

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul justiției,
  Marian-Cătălin Predoiu

  București, 14 februarie 2023.
  Nr. 254/C.

  ANEXĂ

  TABEL NOMINAL
  cu valorile financiare ale normelor de hrană ale persoanelor private de libertate

  Nr. crt.Norma de hranăCategoriile de persoane private de libertate pentru care se acordă
  Valoarea financiară minimă
  (exclusiv TVA)
  (lei)

  Valoarea financiară maximă
  (exclusiv TVA)
  (lei)
  1.Norma 12 C1Supliment pentru zile festive2,963,11
  2.Norma 15Se acordă persoanelor minore și tinere reținute, arestate preventiv, condamnate la pedeapsa închisorii sau la detențiune pe viață, precum și celor față de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate - aflate în centre de reținere și arestare preventivă, penitenciare, centre de detenție sau centre educative.7,399,82
  3.Norma 16Se acordă persoanelor majore reținute, arestate preventiv, aflate în centre de reținere și arestare preventivă, penitenciare, precum și celor față de care s-a dispus o măsură educativă privată de libertate, aflate în centre de detenție sau centre educative.5,207,60
  4.Norma 17Se acordă persoanelor majore, condamnate la pedeapsa închisorii ori la detențiune pe viață, precum și celor față de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate.5,207,60
  5.Norma 17 A
  Supliment pentru muncă ușoară și medie:
  - hrană rece
  - hrană caldă

  0,78
  1,74

  0,88
  3,08
  6.Norma 17 B
  Supliment pentru muncă grea:
  - hrană rece
  - hrană caldă

  1,01
  2,00

  1,10
  3,41
  7.Norma 17 CSupliment antidot0,731,82
  8.Norma 18Bolnavi și gravide5,998,84
  9.Norma 18 A
  Supliment pentru gravide
  Se acordă persoanelor reținute, arestate preventiv, persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii ori la detențiune pe viață, precum și celor față de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate - femei gravide, în lunile 5-9 inclusiv, sau care au născut și nu alăptează copilul (pe perioada de 12 luni de la naștere).
  2,192,50
  10.Norma 18 B
  Supliment
  Se acordă persoanelor reținute, arestate preventiv, persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii ori la detențiune pe viață, precum și celor față de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate - femei, care au născut și alăptează copilul până la 1 an.
  3,083,48
  11.Norma 18 C
  Supliment
  Se acordă persoanelor reținute, arestate preventiv, persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii ori la detențiune pe viață, precum și celor față de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate, cărora li se aplică insulino-terapie până la starea de comă.
  1,112,87
  12.Norma 18 D
  Supliment
  Se acordă persoanelor reținute, arestate preventiv, persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii ori la detențiune pe viață, precum și celor față de care s-a dispus o măsură privativă de libertate, bolnave de TBC, HIV/SIDA.
  2,763,52
  13.Norma 18 E
  Supliment
  Se acordă persoanelor reținute, arestate preventiv, persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii ori la detențiune pe viață, precum și celor față de care s-a dispus o măsură privativă de libertate, distrofice.
  2,512,97
  14.Norma 19Se acordă ca hrană rece persoanelor minore și tinere reținute, arestate preventiv, condamnate la pedeapsa închisorii sau la detențiune pe viață, precum și celor față de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate - aflate în centre de reținere și arestare preventivă, penitenciare, centre de detenție sau centre educative.5,986,28
  15.Norma 20Se acordă ca hrană rece persoanelor majore reținute, arestate preventiv și celor condamnate la pedeapsa închisorii sau la detențiune pe viață, precum și celor față de care s-a dispus o măsură privativă de libertate - aflate în centre de reținere și arestare preventivă, penitenciare, centre de detenție sau centre educative.5,606,04
  16.Norma 22Se acordă copiilor în vârstă de la 0-5 luni, care se află împreună cu mamele lor în locurile de detenție.4,635,33
  17.Norma 23Se acordă copiilor în vârstă de 6-12 luni, care se află împreună cu mamele lor în locurile de detenție.6,137,40

  -----