ORDIN nr. 76 din 11 martie 2003
privind modificarea şi completarea modelului-cadru al contractului individual de muncă prevăzut în anexa la Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 64/2003
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 12 martie 2003  Având în vedere prevederile art. 17 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,
  în baza art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul muncii şi solidarităţii sociale emite următorul ordin:

  Articolul UNIC

  Se modifica şi se completează modelul-cadru al contractului individual de muncă prevăzut în anexa la Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 64/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 4 martie 2003, după cum urmează:
  1. Punctul 1 al literei G va avea următorul cuprins:
  "G. Condiţii de muncă:
  1. Activitatea se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991."
  2. Titlul şi conţinutul literei J vor avea următorul cuprins:
  "J. Salariul:
  1. Salariul de baza lunar brut: ... lei
  2. Alte elemente constitutive:
  a) sporuri ...;
  b) indemnizaţii ...;
  c) alte adaosuri ... .
  3. Orele suplimentare prestate în afară programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sarbatori legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr. 53/2003 Codul muncii.
  4. Data/datele la care se plăteşte salariul este/sunt ..."
  3. Titlul şi conţinutul literei K vor avea următorul cuprins:
  "K. Drepturi şi obligaţii ale părţilor privind securitatea şi sănătatea în munca:
  a) echipament individual de protecţie ...;
  b) echipament individual de lucru ...;
  c) materiale igienico-sanitare ...;
  d) alimentaţie de protecţie ...;
  e) alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în munca ..."
  Ministrul muncii
  şi solidarităţii sociale,
  Marian Sarbu
  Bucureşti, 11 martie 2003.
  Nr. 76.
  ────────────