ORDIN nr. 538/1.586/1.025/2023privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea Carfil - S.A. Brașov - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI Nr. 538 din 25 aprilie 2023
 • MINISTERUL FINANȚELOR Nr. 1.586 din 18 mai 2023
 • MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE Nr. 1.025 din 3 mai 2023
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 24 mai 2023
  Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, cu modificările ulterioare,
  ministrul economiei, ministrul finanțelor și ministrul muncii și solidarității sociale emit următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 pentru Societatea Carfil - S.A. Brașov - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul economiei,
  Mihai-Ion Macaveiu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat


  ANEXĂ*)

  *) Anexa este reprodusă în facsimil.
  MINISTERUL ECONOMIEI
  Societatea Carfil - S.A. Brașov - filiala Companiei Naționale ROMARM - S.A.
  Brașov, Str. Zizinului nr. 119
  Cod unic de înregistrare: RO 13945863
  BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

  -------