LEGE nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind bunurile proprietate publică*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 24 noiembrie 1998
  *) Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al art. 89, Secțiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1

  Abrogat.
  (la 13-06-2011, Art. 1 a fost abrogat de pct. 2 al art. 89, Secțiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. )


  Articolul 2

  Abrogat.
  (la 13-06-2011, Art. 2 a fost abrogat de pct. 2 al art. 89, Secțiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. )


  Articolul 3

  Abrogat.
  (la 05-07-2019, Articolul 3 din Capitolul I a fost abrogat de Litera m), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )


  Articolul 4

  Abrogat.
  (la 05-07-2019, Articolul 4 din Capitolul I a fost abrogat de Litera m), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )


  Articolul 5

  Abrogat.
  (la 13-06-2011, Articolul 5 din Capitolul I a fost abrogat de pct. 2 al art. 89, Secțiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. )


  Articolul 6
  (1) Fac parte din domeniul public sau privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale și bunurile dobândite de stat în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, dacă au intrat în proprietatea statului în temeiul unui titlu valabil, cu respectarea Constituției, a tratatelor internaționale la care România era parte și a legilor în vigoare la data preluării lor de către stat.(2) Bunurile preluate de stat fără un titlu valabil, inclusiv cele obținute prin vicierea consimțământului, pot fi revendicate de foștii proprietari sau de succesorii acestora, dacă nu fac obiectul unor legi speciale de reparație.(3) Instanțele judecătorești sunt competente să stabilească valabilitatea titlului.


  Capitolul II

  Abrogat.
  (la 05-07-2019, Capitolul II a fost abrogat implicit de Litera m), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )

  Articolul 7

  Abrogat.
  (la 13-06-2011, Articolul 7 din Capitolul II a fost abrogat de pct. 2 al art. 89, Secțiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. )


  Articolul 8

  Abrogat.
  (la 05-07-2019, Articolul 8 din Capitolul II a fost abrogat de Litera m), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )


  Articolul 9

  Abrogat.
  (la 05-07-2019, Articolul 9 din Capitolul II a fost abrogat de Litera m), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )


  Articolul 10

  Abrogat.
  (la 05-07-2019, Articolul 10 din Capitolul II a fost abrogat de Litera m), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )


  Articolul 11

  Abrogat.
  (la 13-06-2011, Art. 11 a fost abrogat de pct. 2 al art. 89, Secțiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. )


  Articolul 12

  Abrogat.
  (la 05-07-2019, Articolul 12 din Capitolul II a fost abrogat de Litera m), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )


  Articolul 13

  Abrogat.
  (la 13-06-2011, Articolul 13 din Capitolul II a fost abrogat de pct. 5 al art. 89, Secțiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. )


  Articolul 14

  Abrogat.
  (la 05-07-2019, Articolul 14 din Capitolul II a fost abrogat de Litera m), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )


  Articolul 15

  Abrogat.
  (la 05-07-2019, Articolul 15 din Capitolul II a fost abrogat de Litera m), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )


  Articolul 16

  Abrogat.
  (la 05-07-2019, Articolul 16 din Capitolul II a fost abrogat de Litera m), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )


  Articolul 17

  Abrogat.
  (la 13-06-2011, Articolul 17 din Capitolul II a fost abrogat de pct. 5 al art. 89, Secțiunea a 3-a, Cap. V din LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 10 iunie 2011. )


  Capitolul III

  Abrogat.
  (la 05-07-2019, Capitolul III a fost abrogat implicit de Litera m), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )


  Articolul 18

  Abrogat.
  (la 05-07-2019, Articolul 18 din Capitolul III a fost abrogat de Litera m), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )


  Articolul 19

  Abrogat.
  (la 05-07-2019, Articolul 19 din Capitolul III a fost abrogat de Litera m), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )


  Articolul 19^1

  Abrogat.
  (la 05-07-2019, Articolul 19^1 din Capitolul III a fost abrogat de Litera m), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )


  Articolul 20

  Abrogat.
  (la 05-07-2019, Articolul 20 din Capitolul III a fost abrogat de Litera m), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )


  Articolul 21

  Abrogat.
  (la 05-07-2019, Articolul 21 din Capitolul III a fost abrogat de Litera m), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )


  Articolul 22

  Abrogat.
  (la 05-07-2019, Articolul 22 din Capitolul III a fost abrogat de Litera m), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )


  Articolul 23

  Abrogat.
  (la 05-07-2019, Articolul 23 din Capitolul III a fost abrogat de Litera m), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )


  Articolul 24

  Abrogat.
  (la 05-07-2019, Articolul 24 din Capitolul III a fost abrogat de Litera m), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )


  Articolul 25

  Abrogat.
  (la 05-07-2019, Articolul 25 din Capitolul III a fost abrogat de Litera m), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )


  Articolul 26

  Abrogat.
  (la 05-07-2019, Articolul 26 din Capitolul III a fost abrogat de Litera m), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )


  Articolul 27

  Abrogat.
  (la 05-07-2019, Articolul 27 din Capitolul III a fost abrogat de Litera m), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )

  Aceasta lege a fost adoptată de Senat în ședința din 14 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ULM SPINEANU

  Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 14 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  ANDREI CHILIMAN


  Anexă
  Abrogată.
  (la 05-07-2019, Anexă a fost abrogată de Litera m), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )

  ------