NORME METODOLOGICE din 20 februarie 2003 (*actualizate*)
privind criteriile şi modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenţie în prima urgenţă la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol public
(actualizate până la data de 1 septembrie 2014*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 1 septembrie 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 789 din 17 iulie 2007; ORDONANŢA nr. 16 din 19 august 2014.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  -----------
  Normele metodologice au fost abrogate de lit. m) a art. III din ORDONANŢA nr. 16 din 19 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 29 august 2014.
  -----------------