ORDIN nr. 208 din 7 martie 2012
privind aprobarea Listei tarifelor pentru prestaţiile în domeniul sănătăţii publice efectuate la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de către Institutul Naţional de Sănătate Publică
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 16 martie 2012  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei sănătate publică şi control în sănătate publică nr. R.L. 1.942 din 7 martie 2012,
  având în vedere art. 41 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Lista tarifelor pentru prestaţiile în domeniul sănătăţii publice efectuate la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Pentru determinările pe care laboratoarele le pot efectua, dar nu sunt cuprinse în prezentul ordin, tarifarea se va face conform devizului.


  Articolul 3

  Sunt exceptate de la plata prestaţiilor prevăzute la art. 1 instituţiile publice aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, finanţate integral de la bugetul de stat, precum şi persoanele fizice care beneficiază de gratuitate, conform prevederilor legale în vigoare.


  Articolul 4

  Se interzice refacturarea în scop lucrativ a oricăreia dintre prestaţiile care fac obiectul prezentului ordin.


  Articolul 5

  Direcţia sănătate publică şi control în sănătate publică şi Direcţia generală economică din cadrul Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi Institutul Naţional de Sănătate Publică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 6

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 37/2006 privind tarifele pentru prestaţiile efectuate de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de institutele de sănătate publică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 20 ianuarie 2006, cu modificările ulterioare.


  Articolul 7

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Ritli Ladislau
  Bucureşti, 7 martie 2012.
  Nr. 208.


  Anexa
  LISTA
  tarifelor pentru prestaţiile în domeniul sănătăţii publice
  efectuate la nivelul direcţiilor de sănătate publică
  judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de către
  Institutul Naţional de Sănătate Publică
  *Font 9*

  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┐
  │ Activitatea sau prestaţia │ Tariful │
  │ │ - lei - │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤
  │ I. MICROBIOLOGIE, SEROLOGIE ŞI PARAZITOLOGIE │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤
  │Examenul bacteriologic al sputei │ 25 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Antibiograma │ 25 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinarea titrului ASLO │ 19 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Reacţia Wright │ 8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Reacţia Widal │ 19 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Reacţia Huddlesson │ 6 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Reacţia WDRL │ 10 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Reacţii de fixare a complementului │ 21 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Reacţii serice cantitative │ 9 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Reacţii de hemaglutinoinhibare │ 38 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Reacţii de latexaglutinare │ 12 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Reacţii de hemaglutinare pasivă │ 14 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Reacţii de aglutinare liză │ 14 │
  ├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Examen serologic pentru HIV │test rapid │ 34 │
  ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ELISA │ 30 │
  ├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinare Ag. HBs │ 40 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Confirmare Ag. HBs │ 50 │
  ├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinare anticorpi HBs │determinare calitativă │ 50 │
  ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │determinare cantitativă │ 50 │
  ├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinarea Ag. HBe │ 60 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinarea anticorpilor HBe │ 60 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinarea anticorpilor HBc │ 50 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinarea anticorpilor HAV │ 50 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinarea anticorpilor HCV │ 60 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinarea anticorpilor HDV │ 60 │
  ├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinarea anticorpilor în difterie │hemaglutinare pasivă │ 19 │
  ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │ELISA │ 24 │
  ├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinarea anticorpilor în tetanos │ 22 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinarea anticorpilor în rujeolă │ 90 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinarea anticorpilor în rubeolă │ 80 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinarea anticorpilor în tusea convulsivă │ 20 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinarea anticorpilor în infecţia cu Chl. trachomatis │ 25 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinarea anticorpilor în oreion │ 45 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinarea anticorpilor în leptospiroză │ 28 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinarea anticorpilor în bruceloză │ 28 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinarea anticorpilor în toxoplasmoză │ 60 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Alte determinări serologice │pe bază de deviz, │
  │ │în funcţie de │
  │ │agentul patogen de│
  │ │decelat │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Coprocultură │ 35 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Urocultură │ 30 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Hemocultură │ 50 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Hemocultură asistată în sistem automat │ 160 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Exudat faringian │ 25 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Alte culturi bacteriene │pe bază de deviz, │
  │ │în funcţie de │
  │ │agentul patogen de│
  │ │decelat │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Examen coproparazitologic │ 12 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ELISA în boli parazitare │pe bază de deviz, │
  │ │în funcţie de │
  │ │agentul patogen de│
  │ │decelat │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Frotiu în picătură groasă pentru malarie şi filarioză │ 7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Examen de spută pentru Pneumocystis carinii │ 8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Alte determinări în boli parazitare │pe bază de deviz, │
  │ │în funcţie de │
  │ │agentul patogen de│
  │ │decelat şi de │
  │ │tehnica utilizată │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Test rapid malarie │ 31 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤
  │ II. CONTROLUL BACTERIOLOGIC PENTRU SPITALE │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤
  │Eficienţa sterilizării │ 25/probă │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Menţinerea sterilităţii │ 35/probă │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Catgut chirurgical │ 18/probă │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Soluţii perfuzabile │ 30/probă │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Condiţii igienico-sanitare │ 35/probă │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Aeromicrofloră │ 25/probă │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤
  │ III. VACCINĂRI │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤
  │Vaccinări necuprinse în Programul naţional de imunizări │ 6+preţ vaccin │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤
  │ IV. ACTIVITĂŢI DDD │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤
  │Dezinfecţii │ 0,25 lei/mý │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Dezinsecţii │ 0,19 lei/mý │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Deratizări │ 0,13 lei/mý │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤
  │ V. IGIENĂ │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ V.1. Determinări în aerul ambiant │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤
  │Acid clorhidric │ 19 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Amoniac │ 22 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Aldehide totale │ 27 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Aerosoli de acid sulfuric şi sulfaţi solubili │ 25 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Clor │ 27 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Oxizi de azot │ 25 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Dioxid de sulf (valoare medie 30 minute) │ 25 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Dioxid de sulf (valoare medie zilnică) │ 35 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Fenoli │ 30 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Hidrogen sulfurat │ 30 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Dioxid de carbon │ 30 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Monoxid de carbon │ 30 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Fluor │ 30 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Toluen │ 30 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Pulberi în suspensie PM10, metoda gravimetrică (valoare medie zilnică) │ 45 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Pulberi totale în suspensie (medie 30 minute) │ 30 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Pulberi sedimentabile │ 25 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Mercur │ 35 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Sulfură de carbon │ 30 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Ozon │ 30 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Pulberi negre │ 25 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │3,4 benzpiren │ 45 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Azbest │ 100 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤
  │ V.2. Determinări în apă │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Determinarea indicatorilor curenţi în apă (potabilă, de suprafaţă şi reziduală) │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Examen organoleptic şi fizic │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤
  │Culoare, miros, gust │ 10/parametru │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │pH │ 10 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Turbiditate │ 10 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Conductivitate │ 10 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤
  │ Examen chimic │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤
  │Amoniac │ 25 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Nitriţi │ 25 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Cloruri │ 30 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Substanţe organice oxidabile - CCOMn │ 25 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Examen chimic complex pentru apa potabilă │ Conform devizului│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤
  │ Determinări chimice în apă potabilă │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤
  │Prelevare de probe de apă pentru analiza chimică │ 10/probă │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Fier, mangan, plumb, aluminiu, zinc, arsen, cupru, nichel, cadmiu, │ │
  │seleniu, calciu, magneziu, brom/bromaţi etc. (analize │ │
  │spectrofotometrice de absorbţie moleculară) │ 30/determinare │
  ├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Fier, mangan, plumb, aluminiu, zinc, │pregătire probă │ 10 │
  │arsen, cupru, nichel, cadmiu, seleniu, ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │calciu, magneziu etc. (prin │determinare │ 50/element │
  │spectrofotometrie în absorbţie atomică) │ │ │
  ├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Sodiu, potasiu, calciu, magneziu - determinare chimică │ 35/determinare │
  ├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Sodiu, potasiu, calciu, magneziu (prin │pregătire probă │ 10 │
  │spectrofotometrie în absorbţie atomică) ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │determinare │ 50/element │
  ├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Detergenţi (analize spectrofotometrice de absorbţie moleculară) │ 38 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Fluor (analiza electrochimică) │ 20 │
  ├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Anioni dizolvaţi: fluorură, iodură, │pregătire probă │ 10 │
  │clorură, nitrit, nitrat, fosfat, sulfat ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │etc. (prin ioncromatografie) │determinare │ 200/probă │
  ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Cationi dizolvaţi: litiu, sodiu, amoniu,│pregătire probă │ 10 │
  │potasiu, mangan, calciu, magneziu etc. ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │(prin ioncromatografie) │determinare │ 200/probă │
  ├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Iod (analize spectrofotometrice de absorbţie moleculară) │ 25 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Iod (determinare chimică) │ 25 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Alcalinitate, aciditate │ 20 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │CBO5 │ 30 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Suspensii │ 30 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Reziduu fix │ 30 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Fenol (analize spectrofotometrice de absorbţie moleculară) │ 45 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Fenol (determinare chimică) │ 30 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Reziduuri petroliere (metoda extracţiei) │ 100 │
  ├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Hidrocarburi policiclice aromatice prin │pregătire probă │ 50 │
  │metoda HPLC ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │determinare │ 200/probă │
  ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Trihalometani (prin gazcromatografie) │pregătire probă │ 20 │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │determinare │ 150/probă │
  ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Pesticide (prin gazcromatografie) │pregătire probă │ 30 │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │determinare │ 200/probă │
  ├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Oxigen dizolvat - metoda iodometrică │ 28 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Oxigen dizolvat - cu oxigenometru portabil │ 35 │
  ├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Carbon organic total (TOC, IC, TC, NPOC)│pregătire probă │ 50 │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │determinare │ 150/probă │
  ├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Fosfaţi (analize spectrofotometrice de absorbţie moleculară) │ 30 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Fosfaţi - determinare chimică │ 30 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Sulfaţi (analize spectrofotometrice de absorbţie moleculară) │ 35 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Sulfaţi (determinare gravimetrică) │ 30 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Nitriţi (analize spectrofotometrice de absorbţie moleculară) │ 25 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Nitraţi (analize spectrofotometrice de absorbţie moleculară) │ 35/determinare │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Hidrogen sulfurat (analize spectrofotometrice de absorbţie moleculară) │ 50 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Duritate temporară, permanentă şi totală │ 25 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Cianuri şi cianogeni (analize spectrofotometrice de absorbţie │ │
  │moleculară) │ 60 │
  ├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Clor rezidual │liber │ 15 │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │total │ 25 │
  ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinare metale prin ICP-MS │pregătire probă │ 65 │
  │(spectrometrie de masă cu plasmă cuplată├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │inductiv) │determinare │ 170/1 element │
  │ │ ├──────────────────┤
  │ │ │ 300/2 elemente │
  │ │ ├──────────────────┤
  │ │ │ 400/3 elemente │
  │ │ ├──────────────────┤
  │ │ │ 500/4 elemente │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │determinare pentru fiecare │ │
  │ │element suplimentar │ 110/element │
  ├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Bor (determinare prin spectroscopie moleculară) │ 25 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤
  │ Determinări în apă cu specificarea metodei de lucru │
  ├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────┤
  │Determinare prin spectrofotometrie în │pregătire probă │ 10 │
  │absorbţie atomică ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │determinare │ 50/element │
  ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinare prin gazcromatografie │pregătire probă │ 50 │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │determinare │ 150/probă │
  ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinare prin lichidcromatografie │pregătire probă │ 50 │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │determinare │ 200/probă │
  ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinare prin ioncromatografie │pregătire probă │ 30 │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │determinare │ 200/probă │
  ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinare prin ICP-MS (spectrometrie │pregătire probă │ 65 │
  │de masă cu plasmă cuplată inductiv) ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │determinare │ 170/1 element │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │determinare 6 elemente/probă │ 300/2 elemente │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │pentru fiecare element │ 400/3 elemente │
  │ │suplimentar │ │
  ├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────┤
  │ Ape reziduale şi de suprafaţă │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤
  │pH │ 15 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Turbiditate │ 15 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │CBO5 │ 30 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Suspensii │ 35 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Rezduu fix │ 30 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Fenoli (analize spectrofotometrice de absorbţie moleculară) │ 47 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Substanţe organice oxidabile-CCOCr │ 50 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Substanţe organice oxidabile-CCOMn │ 30 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Oxigen dizolvat - metoda iodometrică │ 28 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Oxigen dizolvat - cu oxigenmetru portabil │ 35 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Sulfaţi (analize spectrofotometrice de absorbţie moleculară) │ 35 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Nitriţi (analize spectrofotometrice de absorbţie moleculară) │ 30 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Amoniac (analize spectrofotometrice de absorbţie moleculară) │ 33 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Hidrogen sulfurat (analize spectrofotometrice de absorbţie moleculară) │ 50 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Detergenţi (analize spectrofotometrice de absorbţie moleculară) │ 38 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Duritate │ 25 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Cianuri şi cianogeni (analize spectrofotometrice de absorbţie │ │
  │moleculară) │ 60 │
  ├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Clor rezidual │liber │ 25 │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │total │ 25 │
  ├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Cloruri │ 25 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Metale (zinc, nichel, plumb, fier, mangan, aluminiu, arsen, cupru, │ │
  │nichel, cadmiu, seleniu, calciu, magneziu etc.) (analize │ │
  │spectrofotometrice de absorbţie moleculară) │ 35/determinare │
  ├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Mercur (analiza prin spectofotometrie cu│pregătire probă │ 25 │
  │absorbţie atomică cu generator de ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │hidruri) │determinare │ 50/element │
  ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Arsen (analiza prin spectofotometrie cu │pregătire probă │ 25 │
  │absorbţie atomică cu generator de ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │hidruri) │determinare │ 50/element │
  ├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Nitraţi (analize spectrofotometrice de absorbţie moleculară) │ 40 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Alcalinitate şi aciditate │ 25 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Brom/Bromaţi │ 35 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤
  │ Parametrii microbiologici şi parametrii indicatori de potabilitate a apei │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤
  │Prelevare de probe de apă pentru analiza microbiologică │ 35/probă │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Număr colonii la 22°C şi 37°C │ 20/parametru │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Bacterii coliforme │ 25 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Escherichia coli │ 25 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Enterococi │ 25 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Clostridium perfringens │ 55 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Bacterii din genul Salmonella │ 80/probă │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Pseudomonas aeruginosa │ 30 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Analiza microbiologică a apei de îmbăiere din zonele naturale │ 200/probă │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Analiza microbiologică a apei de piscină │ 200 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinare Legionella pneumophila │ 110 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Apă de irigaţii │ 72 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Ape reziduale menajere │ 250 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Sol şi nămol │ 72 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Plante irigate │ 78 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Analiza parazitologică │ 200/probă │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤
  │ V.3. Determinări în alimente │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤
  │Examen organoleptic │ 10 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤
  │Examen fizic │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤
  │Analize ponderale │ 10 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Densitate │ 12 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Umiditate │ 20 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Refractometrie │ 12 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Solubilitate │ 10 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Granulaţie │ 10 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Punct de topire │ 18 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Punct de fierbere │ 11 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Viscozitate │ 12 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤
  │ Examinări chimice │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤
  │Proteine │ 75 │
  ├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Lipide prin: │metoda extracţiei simple │ 30 │
  ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │metoda Soxhlet │ 5 │
  ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │metoda butirometrică │ 40 │
  ├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Glucide - zahăr direct reducător │ 25 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Glucide - zahăr total │ 30 │
  ├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Cenuşă: │totală │ 45 │
  ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │insolubilă în acid clorhidric │ 55 │
  ├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Colagen │ 60 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Alfa aminoacizi liberi totali │ 8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Celuloză │ 36 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Caroten (metoda clasică) │ 18 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Vitamina C (metoda clasică) │ 24 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Aciditate totală │ 15 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Aciditate liberă │ 15 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Aciditate volatilă │ 22 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Azot uşor hidrolizabil │ 30 │
  ├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Plumb (prin spectrofotometrie în │pregătire probă │ 50 │
  │absorbţie atomică) ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │determinare │ 50/probă │
  ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Mercur (prin spectrofotometrie în │pregătire probă │ 70 │
  │absorbţie atomică) ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │determinare │ 50/probă │
  ├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Conservanţi (metoda clasică) │ 35 │
  ├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Conservanţi (prin lichidcromatografie │pregătire probă │ 50 │
  │- HPLC) ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │determinare │ 200/probă │
  ├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Coloranţi - identificare │ 20 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Azotaţi │ 40 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Azotiţi │ 25 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Polifosfaţi │ 42 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Alcool metilic (metoda clasică) │ 21 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Dioxid de carbon │ 16 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Zaharine şi ciclamat (metoda clasică) │ 23/element │
  ├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Zaharine şi ciclamat (prin │pregătire probă │ 50 │
  │lichidcromatografie - HPLC) ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │determinare │ 200/probă │
  ├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Iod total în sarea iodată │ 40 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Clorură de magneziu în sare │ 15 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Trioxid de fier în sare │ 25 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Substanţe insolubile în apă │ 10 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Substanţe insolubile în alcool │ 17 │
  ├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Indici pentru grăsimi: │indicele de iod │ 20 │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │indicele de peroxid │ 16 │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │indicele de saponificare │ 20 │
  ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Controlul pasteurizării produselor │pasteurizarea laptelui (testul│ 20 │
  │alimentare: │fosfatazei) │ │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │pasteurizarea înaltă a │ │
  │ │laptelui (testul peroxidazei) │ 22 │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │semiconserve din carne (testul│ │
  │ │fosfatazei) │ 26 │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │semiconserve din carne (testul│ │
  │ │coagulării proteinelor) │ 15 │
  ├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinarea pH în alimente │ 11 │
  ├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Identificarea amidonului: │în lapte │ 10 │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │în produse de carne │ 12 │
  ├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Testul reductazei în lapte │ 12 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Reacţia Kreiss în grăsimi │ 12 │
  ├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Teste de prospeţime: │identificarea amoniacului │ │
  │ │liber │ 25 │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │identificarea hidrogenului │ │
  │ │sulfurat │ 25 │
  ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinarea glutenului: │umed │ 11 │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │indice glutenic │ 10 │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │indice de deformare a │ │
  │ │glutenului │ 15 │
  ├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinarea porozităţii produselor de panificaţie │ 15 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Controlul ermeticităţii conservelor │ 11 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinarea capacităţii de creştere la drojdie │ 11 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinarea conţinutului de fier în făină, boia de ardei şi zahăr │ 19 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinarea uleiurilor volatile din produse vegetale │ 45 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Controlul limitei de impurităţi în produse vegetale (metale grele) │ 69 │
  ├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinarea corpilor străini: │în cereale │ 12 │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │impurităţi minerale în │ │
  │ │alimente │ 25 │
  ├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────┤
  │ Determinări de aditivi alimentari │
  ├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────┤
  │Determinare prin lichidcromatografie │pregătirea probei de alimente │ │
  │(HPLC) │pentru determinare de │ │
  │ │îndulcitori, conservanţi, │ │
  │ │coloranţi etc. │ 50 │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │determinare │ 200 │
  ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinare prin ioncromatografie (IC) │pregătirea probei de alimente │ │
  │ │pentru determinare de: │ │
  │ │nitraţi, nitriţi, fosfaţi │ 50 │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │determinare │ 150 │
  ├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────┤
  │ Determinarea reziduurilor de pesticide sau metaboliţi de pesticide în alimente │
  │ cu destinaţie nutriţională specială │
  ├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────┤
  │Determinare prin gazcromatografie (GC) │ pregătirea probei │ 100 │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │determinare prin GC-ECD │ │
  │ │(pesticide organoclorurate) │ 180/probă │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │determinare prin GC-NPD │ │
  │ │(pesticide organofosforice) │ 180/probă │
  ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinare prin lichidcromatografie │pregătirea probei │ 100 │
  │(HPLC) ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │determinare prin HPLC (alte │ │
  │ │pesticide) │ 200 │
  ├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────┤
  │ Determinare de micotoxine │
  ├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────┤
  │Determinarea reziduurilor de micotoxine │prin ELISA cu purificare pe │ │
  │ │coloana de imunoafinitate │ 350/probă │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │prin ELISA fără purificare │ 230/probă │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │prin ELISA identificare rapidă│ 60/probă │
  ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinarea prin lichidcromatografie │pregătirea probei de alimente │ 100 │
  │(HPLC) ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │determinare │ 200 │
  ├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────┤
  │ Determinări diverse │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤
  │Dioxid de sulf total în leber şi produse dulci │ 26 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Acid feric în sucuri şi germeni de fructe │ 20 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Capsaicina în boia de ardei │ 35 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinarea concentraţiei alcoolice │ 35/determinare │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinarea esterilor, furfurolului şi alcoolilor superiori (metoda │ │
  │clasică) │ 35/determinare │
  ├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinarea compoziţiei alcoolice prin │pregătirea probei │ 30 │
  │gazcromatografie (GC) ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │determinare prin GC │ 150/probă │
  ├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinarea clorurii de sodiu │ 25 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinarea alcalinităţii │ 15 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Titru proteic │ 35 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Extract cafea, ceai, vin │ 45 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Cafeină (metoda clasică) │ 51 │
  ├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Cafeină (determinare prin │pregătire probă │ 100 │
  │lichidcromatografie) ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │determinare prin HPLC │ 200 │
  ├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Reacţii de falsificare la miere │ 57 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinarea calciului în lapte │ 37 │
  ├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinarea calciului în lapte prin │pregătire probă │ 50 │
  │spectrofotometrie în absorbţie atomică ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │(cu prelucrarea probei) │determinare │ 50 │
  ├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinarea substanţelor reducătoare din zahăr │ 28 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinarea culorii zahărului │ 18 │
  ├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Cupru, plumb în vin şi alte băuturi │pregătire probă │ 50 │
  │alcoolice, prin spectrofotometrie în ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │absorbţie atomică (cu prelucrarea │determinare │ 50/element │
  │probei) │ │ │
  ├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Bioxid de sulf liber în vin │ 15 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Bioxid de sulf total în vin │ 25 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinarea alcoolului metilic din băuturile alcoolice şi vin │ │
  │(metoda clasică) │ 35 │
  ├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │determinare │ 180/probă │
  ├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Bere - concentraţia mustului primitiv │ 30 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Bere - determinarea culorii │ 12 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Bere - determinarea dioxidului de carbon │ 25 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Monoglutamat de sodiu (metoda clasică) │ 36 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Substanţe organice nesaponificabile │ 27 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Indice de tiobarbituric │ 36 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Dioxid de carbon în alcool │ 25 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Teste de simulare şi migrare metale (materiale în contact cu alimentul)│50/tip de simulant│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤
  │ Determinări bacteriologice din alimente │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤
  │Bacterioscopie │ 4 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Număr total de germeni │ 20 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Bacterii coliforme │ 25 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │E.Coli │ 25 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Salmonella │ 30 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Stafilococ coaugulazo-pozitiv │ 25 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Bacillus cereus │ 25 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Bacterii sulfito-reductoare │ 25 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Streptococ fecal │ 25 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Yersinia │ 40 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Vibrio parahaemoliticus │ 40 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Bacilus subtilis │ 40 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Leuconostoc │ 40 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Campylobacter pilori │ 25 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Listeria monocytogenes │ 25 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Enterobacterii │ 25 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Drojdii şi mucegaiuri │ 18 │
  ├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Examen microbiologic al conservelor │cu PH peste 4,5 │ 23 │
  │sterilizate ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │cu PH sub 4,5 │ 26 │
  ├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────┤
  │Expertiza condiţiilor de igienă prin indicatori microbiologici │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤
  │Recipienţi, utilaje │ 30/probă │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Suprafeţe │ 30/probă │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Aeromicrofloră │ 25/probă │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Mâini personal │ 40/probă │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤
  │Determinarea valorii nutritive a unui aliment sau a unei raţii alimentare │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤
  │Determinare statistică │ 100 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤
  │ Alte determinări în aer, apă, sol, alimente şi alte produse, cu │
  │ specificarea metodei de lucru │
  ├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────┤
  │Determinare prin spectrofotometrie în │pregătire probă aer, aliment │ 50 │
  │absorbţie atomică ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │pregătire probă apă │ 30 │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │pregătire probă alte produse │ 50 │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │determinare prin absorbţie │ 50/element chimic│
  │ │atomică │ │
  ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinare prin gazcromatografie │pregătire probă aer │ 30 │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │pregătire probă apă, aliment, │ │
  │ │alte produse │ 50 │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │pregătire probă alte produse │ 50 │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │determinare prin │ │
  │ │gazcromatografie │ 150/probă │
  ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinare prin lichidcromatografie │pregătire probă aer │ 50 │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │pregătire probă apă, aliment, │ │
  │ │alte produse │ 50 │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │pregătire probă din material │ │
  │ │biologic │ 60 │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │determinare prin │ │
  │ │lichidcromatografie │ 200/probă │
  ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinare prin ioncromatografie │pregătire probă aer │ 50 │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │pregătire probă apă, aliment, │ 50 │
  │ │alte produse │ │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │pregătirea probă alte produse │ 50 │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │determinare prin │ │
  │ │ioncromatografie │ 150/probă │
  ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinare prin spectrometrie de masă │pregătire probă aer │ 30 │
  │cu plasmă cuplată inductiv (ICP-MS) ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │pregătire probă alte produse │ 50 │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │determinare 6 elemente/probă │ 400 │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │pentru fiecare element │ 15/element │
  │ │suplimentar │ │
  ├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────┤
  │ V.4. Analize pentru cosmetice, detergenţi şi produse de curăţenie │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ 1. Determinări fizico-chimice │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤
  │Determinări organoleptice │ 10 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Densitate │ 12 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │pH │ 15 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Umiditate v. substanţă uscată │ 40 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Solubilitate │ 10 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Clor activ │ 20 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Amoniac │ 20 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Acid formic, formaldehidă │ 35 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Alcalinitate │ 20 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Aciditate totală │ 15 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Aciditate │ 23 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Alcalinitate │ 25 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Substanţe reducătoare │ 35 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Carbonaţi │ 35 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Fosfaţi │ 35 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Sulfaţi │ 35 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Substanţă activă │ 38 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Substanţă anionică │ 37 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Indice de râncezire │ 73 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Extracţie cu eter de petrol │ 30 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Oxigen activ │ 37 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Punct de tulburare │ 12 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Stabilitate │ 15 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Putere de spumare │ 12 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Tipul emulsiei │ 25 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Conţinut în substanţe volatile │ 36 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Timpul de scurgere │ 15 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Viscozitate │ 28 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Punctul de topire │ 15 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Punctul de solidificare │ 18 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Acidul mercaptoacetic (cromatografie în strat subţire) │ 150 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinări spectrofotometrice în produsele cosmetice │ 50 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinări volumetrice în produsele cosmetice │ 25 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinări prin gazcromatografie în produsele cosmetice │ 150/probă │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinări prin lichidcromatografie în produsele cosmetice │ 200/probă │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinări electrochimice în produsele cosmetice │ 20 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinări prin cromatografie în strat subţire din produsele cosmetice│ 150/probă │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinări gravimetrice în produsele cosmetice │ 30 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinări prin spectroscopie de absorbţie atomică în produsele │ 100/element │
  │cosmetice │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinări prin ISP-MS în produsele cosmetice │ 50/element │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Pregătire probă de produs cosmetic prin mineralizare │ 50 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Pregătire probă de produs cosmetic prin extragere în solvenţi │ 60 │
  │(pentru determinări de gazcromatografie sau lichidcromatografie) │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Prelevare probă │ 10 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤
  │ 2. Determinări microbiologice │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤
  │Număr total de germeni │ 25 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Bacterii coliforme │ 45 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │E.Coli │ 45 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Salmonella │ 100 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Stafilococ aureus │ 50 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Pseudomonas aeruginosa │ 72 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Candida albicans │ 50 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Enterobacter │ 40 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Consultanţă de specialitate │ 80/oră │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤
  │ VI. MEDICINA MUNCII │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤
  │Determinarea expunerii la zgomot │ 80/loc de muncă │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinarea zgomotului şi analiză spectrală │ 90/loc de muncă │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinarea vibraţiilor mecanice │ 80/loc de muncă │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinarea/Evaluarea iluminatului │ 40/loc de muncă │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinarea efortului profesional preponderent fizic │ 90/loc de muncă │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Examen audiometric │ 45/persoană │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Evaluarea solicitărilor vizuale în relaţie cu activitatea profesională │ 50/persoană │
  │(intrare în/ieşire din schimbul de muncă), interpretarea rezultatelor, │ │
  │recomandări │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Examinare Ergovision │ 100/persoană │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Probe funcţionale ventilatorii │ 25/persoană │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Evaluarea psihoaptitudinală a muncitorilor │ 30/persoană │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Evaluarea capacităţii de muncă şi a oboselii profesionale │ 80/persoană │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Teste funcţionale pentru diagnosticul sindromului Raynaud │ 50/persoană │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinarea sau evaluarea microclimatului industrial │ 55/loc de muncă │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Evaluarea suprasolicitării termice a organismului │ 60/persoană │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Măsurarea nivelelor câmpurilor magnetice statice şi ale câmpurilor │ 50/loc de muncă │
  │electrice şi magnetice de joasă frecvenţă │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Măsurarea nivelelor câmpurilor electrice şi magnetice de joasă │ 65/loc de muncă │
  │frecvenţă şi analiza spectrală sau a caracteristicilor formei de undă │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Măsurarea nivelelor câmpurilor electromagnetice de înaltă frecvenţă │ 100/loc de muncă │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Măsurarea nivelelor câmpurilor electromagnetice de înaltă frecvenţă şi │ 150/loc de muncă │
  │analiza spectrală sau a caracteristicilor formei de undă │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Expertiză de specialitate cu evaluarea dozimetrică a densităţii de │conform devizului │
  │curent indus în corp de câmpurile electrice sau magnetice de joasă │ │
  │frecvenţă │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Expertiză de specialitate cu evaluarea dozimetrică a ratei de absorbţie│conform devizului │
  │specifice în expunerea la câmpuri electromagnetice de înaltă frecvenţă │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Expertiza expunerii la radiaţii laser │ 65/loc de muncă │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Evaluarea nivelului câmpului electromagnetic │ 100/loc de muncă │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Referat tehnic de interpretare a buletinului de câmpuri │ 150/buletin │
  │electromagnetice │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Elaborarea referatului de impact asupra stării de sănătate privind │conform devizului │
  │expunerea la câmpuri electromagnetice │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Examen clinic general │ 45/persoana │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Chestionar de specialitate │ 40/chestionar │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Evaluarea ergonomică a locului de muncă │ 50/loc de muncă │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Recomandări ergonomice de concepţie sau corecţie privind disfuncţiile │ 50/loc de muncă │
  │locului de muncă │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Evaluarea solicitărilor neuropsihosenzoriale ale locului de muncă │ 50/loc de muncă │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Evaluarea solicitărilor neuropsihosenzoriale la o persoană │ 30/persoană │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Stabilirea profilului psihologic al unei persoane │ 50/persoană │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Evaluarea stresului profesional la nivelul unui loc de muncă │ 85/loc de muncă │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Profilaxia şi managementul stresului profesional │ 35/persoană │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinarea riscurilor psihogene pentru sănătatea mintală │ 85/persoană │
  │a personalului │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinări psihofiziologice pentru evaluarea adaptării şi oboselii │ 35/persoană │
  │în muncă │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinări privind încărcarea executantului generată de conţinutul │ 35/persoană │
  │activităţii │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Psihodiagnostic de psihopatologie ocupaţională │ 30/persoană │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Testări psihologice privind autorizarea personalului pentru activităţi │ 35/persoană │
  │în condiţii de izolare, lucru la înălţime şi risc de electrocutare │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Programe profilactice pentru menţinerea şi îmbunătăţirea sănătăţii │ 100/loc de muncă │
  │mintale a lucrătorilor pe loc de muncă sau grupuri-ţintă │ 80/persoană │
  ├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Evaluarea consumului energetic în │prin metoda calorimetriei │ 250/determinare │
  │relaţie cu activitatea profesională │indirecte (aparat COSMED k4b2)│ │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │prin monitorizarea frecvenţei │ 100/determinare │
  │ │cardiace (Holter, ECG) │ │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │prin metoda observaţiei şi │ 50/determinare │
  │ │prin tabele specifice │ │
  ├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Evaluarea reacţiilor cardiovasculare în relaţie cu activitatea │ 150/determinare │
  │profesională (prin monitorizare ECG şi TA Holter) │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Evaluarea factorilor de risc cardiovascular şi a riscului │ 100/determinare │
  │cardiovascular legat de profesie │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Recomandări privind îmbunătăţirea protecţiei sănătăţii lucrătorilor │ 100/loc de muncă │
  │cu risc cardiovascular legat de profesie │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Program de reabilitare a lucrătorilor cu risc cardiovascular şi │ 500/program │
  │metabolic legat de profesie │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Studii inovative privind noi factori de risc în domeniul medicinei │conform devizului │
  │muncii │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinarea prin expertizare a condiţiilor de muncă (deosebite, │ 200/expertiză │
  │speciale şi alte situaţii) │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤
  │ Determinări în aerul locurilor de muncă │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤
  │Prelevare de probe de aer pe absorbitor │ 15/probă │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Prelevare de probe de aer pe filtru MCE, cuarţuri, fibre de sticlă │ 20/probă │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Prelevare de probe de aer pe tub adsorbant sau filtru PTFE │ 25/probă │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Pulberi inhalabile gravimetrice │ 35 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Pulberi respirabile │ 40 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinarea conţinutului de bioxid de siliciu liber cristalin al │ 200 │
  │pulberilor prin spectroscopie IR cu transformata Fourier sau prin │ │
  │difractometrie │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Fibre de azbest (microscopie optică) │ 100 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Identificarea azbestului în diverse matrice prin spectroscopie IR │ 200 │
  │cu transformata Fourier │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Acetat de etil │ 30 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Acetat butilic │ 30 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Acetonă prin metoda clasică │ 30 │
  ├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Acetonă prin gazcromatografie │pregătire probă │ 50 │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │determinare │ 150 │
  ├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Acetat de metil │ 30 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Acid acetic │ 30 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Acid azotic │ 30 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Acid cianhidric │ 35 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Acid clorhidric │ 35 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Acid fluorhidric şi fluoruri │ 30 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Acid fosforic │ 35 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Acid sulfuric şi anhidridă sulfurică │ 35 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Acroleină │ 30 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Alcool butiric prin metoda clasică │ 35 │
  ├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Alcool butiric prin gazcromatografie │pregătire probă │ 50 │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │determinare │ 150 │
  ├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Alcool etilic prin metoda clasică │ 35 │
  ├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Alcool etilic prin gazcromatografie │pregătire probă │ 50 │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │determinare │ 150 │
  ├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Alcool izopropilic prin metoda clasică │ 35 │
  ├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Alcool izopropilic prin gazcromatografie│pregătire probă │ 50 │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │determinare │ 150 │
  ├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Alcool propilic prin metoda clasică │ 35 │
  ├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Alcool propilic prin gazcromatografie │pregătire probă │ 50 │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │determinare │ 150 │
  ├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Alcool metilic prin metoda clasică │ 35 │
  ├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Alcool metilic prin gazcromatografie │pregătire probă │ 50 │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │determinare │ 150 │
  ├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Aluminiu │ 59 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Amoniac │ 35 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Anhidridă ftalică │ 45 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Anhidridă maleică │ 45 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Antimoniu │ 59 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Argint metal şi compuşi solubili │ 59 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Arsen şi compuşi anorganici │ 30 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Benzen prin metoda clasică │ 35 │
  ├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Benzen prin gaz cromatografie │pregătire probă │ 50 │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │determinare │ 150 │
  ├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Benzină şi carburanţi prin metoda clasică │ 35 │
  ├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Benzină şi carburanţi prin │pregătire probă │ 50 │
  │gazcromatografie ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │determinare │ 150 │
  ├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Dioxid de carbon │ 35 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Dioxid de sulf │ 35 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Celosolv │ 70 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Cianuri şi cianogeni │ 30 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Ciclohexanonă prin metoda clasică │ 35 │
  ├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Ciclohexanonă prin gazcromatografie │pregătire probă │ 50 │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │determinare │ 150 │
  ├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Clor │ 35 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Cloroform prin metoda clasică │ 35 │
  ├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Cloroform prin gazcromatografie │pregătire probă │ 50 │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │determinare │ 150 │
  ├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Crom, oxizi de crom │ 59 │
  ├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Cromaţi şi bicromaţi de cupru conţinuţi:│în praf │ 59 │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │în fum │ 59 │
  ├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Cupru │ 59 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Dioxan │ 70 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Epiclorhidrină │ 70 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Eter etilic │ 70 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Etilendiamină │ 70 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Fenol prin metoda clasică │ 35 │
  ├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Fenol prin gaz cromatografie │pregătire probă │ 50 │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │determinare │ 150 │
  ├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Formaldehidă │ 35 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Hidrocarburi alifatice prin metoda clasică │ 35 │
  ├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Hidrocarburi alifatice prin │pregătire probă │ 50 │
  │gazcromatografie ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │determinare │ 150 │
  ├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Hidrochinonă │ 50 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Hidrogen sulfurat │ 35 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Hidroxizi alcalini │ 35 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Mangan │ 59 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Mercur │ 59 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Metil etil cetonă │ 35 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Naftalina │ 50 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Naftol alfa şi beta │ 50 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Nichel carbonil │ 30 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Ozon │ 30 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Oxizi de azot │ 35 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Monoxid de carbon │ 35 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Oxid de etilenă prin metoda clasică │ 35 │
  ├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Oxid de etilenă prin gazcromatografie │pregătire probă │ 50 │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │determinare │ 150 │
  ├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Oxid de propilenă │ 35 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Oxid feric │ 59 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Oxid de zinc (fumuri) │ 59 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Percloretilenă prin metoda clasică │ 35 │
  ├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Percloretilenă prin gazcromatografie │pregătire probă │ 50 │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │determinare │ 150 │
  ├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Plumb şi compuşi │ 59 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Seleniu şi compuşi │ 59 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Stiren prin metoda clasică │ 35 │
  ├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Stiren prin gaz cromatografie │pregătire probă │ 50 │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │determinare │ 150 │
  ├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Sulfură de carbon │ 59 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Terebentină │ 59 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Tetraclorură de carbon │ 59 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Titan şi oxid de titan │ 59 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Toluen prin metoda clasică │ 35 │
  ├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Toluen prin gazcromatografie │pregătire probă │ 50 │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │determinare │ 150 │
  ├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Toluen diizocianat prin metoda clasică │ 35 │
  ├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Toluen diizocianat prin gazcromatografie│pregătire probă │ 50 │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │determinare │ 150 │
  ├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Tricloretilenă │ 59 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Xilen prin metoda clasică │ 35 │
  ├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Xilen prin gazcromatografie │pregătire probă │ 50 │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │determinare │ 150 │
  ├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Tungsten │ 59 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Uleiuri minerale │ 35 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Anilină │ 59 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Benzidină │ 59 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Tetraetil de plumb │ 59 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Hidrocarburi aromatice policiclice │ 59 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Negru de fum │ 50 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Pesticide şi paration │ 59 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Clorură de vinil prin metoda clasică │ 35 │
  ├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Clorură de vinil prin gazcromatografie │pregătire probă │ 50 │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │determinare │ 150 │
  ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Acizi anorganici: acid fluorhidric, │pregătire probă │ 80/probă │
  │acid clorhidric, acid bromhidric, ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │acid azotic, acid ortofosforic, │determinare IC │ 200/probă │
  │acid sulfuric prin ioncromatografie │ │ │
  ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Amoniac prin ioncromatografie │pregătire probă │ 80/probă │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │determinare IC │ 200/probă │
  ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Hidroxizi alcalini (LiOH, KOH, CaOH) │pregătire de probă │ 80/probă │
  │prin ioncromatografie ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │determinare IC │ 200/probă │
  ├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────┤
  │ Alte determinări în aerul locurilor de muncă, cu specificarea metodei de lucru │
  ├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────┤
  │Determinare prin spectrofotometrie cu │pregătire probă pentru tehnica│ 50/probă │
  │absorbţie atomică │flacără sau cuptor de grafit │ │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │pregătire probă pentru tehnica│ 100/probă │
  │ │generare de vapori │ │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │determinare tehnică flacără │ 50/element │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │determinare tehnică cuptor de │ 80/element │
  │ │grafit sau generare de vapori │ │
  ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinare prin gazcromatografie │pregătire probă │ 50 │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │determinare │ 180/probă │
  ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinare prin lichidcromatografie │pregătire probă │ 50 │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │determinare │ 200/probă │
  ├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinare prin ioncromatografie │pregătire probă │ 80/probă │
  │ ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │determinare IC │ 200/probă │
  ├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────┤
  │ Biotoxicologie │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤
  │Recoltare de produse biologice │ 5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Acetonă (urină) │ 25 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Acid deltaaminolevulinic │ 25 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Acid hipuric (urină) │ 20 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Acid mandelic (urină) │ 25 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Acid tricloracetic (urină) │ 25 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Arsen (urină) │ 59 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Cadmiu (urină, sânge) │ 59 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Carboxihemoglobină │ 50 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Colinesteraze │ 15 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Coproporfirine │ 25 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Crom (urină) │ 70 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Fenoli liberi şi conjugaţi │ 40 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Clor │ 25 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Mangan (urină) │ 70 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Mercur (urină şi/sânge) │ 70 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Methemoglobină │ 40 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Plumb (urină şi/sânge) │ 70 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Tiocianaţi (urină) │ 30 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Uroporfirine │ 20 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Compuşi triclor totali │ 25 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Fluor │ 30 │
  ├────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Metale (Pb, Cd, Ni, Cr, Mn din │pregătire probă biologică │ 50/probă │
  │sânge/ser/urină prin spectrometrie de │pentru tehnica cuptor │ │
  │absorbţie atomică) ├──────────────────────────────┼──────────────────┤
  │ │determinare SAA cu tehnica │ 80/element │
  │ │cuptor │ │
  ├────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────┤
  │Mercur/Arsen din urină SAA cu generare de vapori │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Biochimie şi hematologie │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤
  │Recoltare produse biologice │ 5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Examen sumar de urină │ 10 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Glicemie │ 7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Calciu (total şi ionic) │ 10 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Creatinină │ 8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Acid uric │ 7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Tymol │ 7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Sulfat de zinc │ 5 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Magneziu │ 7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Magneziu eritrocitar │ 70 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Fibrinogen │ 10 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Fosfatază acidă │ 8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Fosfatază alcalină │ 8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │HDL-colesterol │ 10 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │LDL-colesterol │ 8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Colesterol │ 8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Lipide │ 8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │TGO │ 7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │TGP │ 7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Electroforeză │ 20 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Bilirubinemie │ 13 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Trigliceride │ 8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Sideremie │ 8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Amilazemie │ 7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Uree │ 8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Colinesterază │ 8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Gama glutamil transpeptidază │ 8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Lactat dehidrogenază │ 7 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Proteine totale │ 8 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Hemoleucogramă completă │ 15 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │VSH │ 13 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Examen citologic exfoliat pulmonar şi vezical │ 50 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Identificarea corpilor azbestozici în spută │ 50 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Identificarea corpilor feruginoşi în spută │ 50 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinarea imunoglobulinelor │ 19 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinarea complementului C3 │ 18 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Proteina C reactivă │ 10 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Beta 2 microglobulină │ 30 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Testul micronucleilor │ 100 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinarea aberaţiilor cromozomiale │ 250 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Referat tehnic pentru abilitarea laboratorului de toxicologie │ 300/referat │
  │(elaborat pe baza documentaţiei depuse pentru reabilitare) │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Consultanţă pentru laboratoare de toxicologie │ 40/oră │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤
  │ Alte prestaţii de medicina muncii │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤
  │Consultanţă de specialitate medicina muncii │ 35/persoană │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Elaborarea referatului privind starea de sănătate a lucrătorilor │ 50/referat │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Participare la evaluarea factorilor de risc de la locul de muncă │ 50/loc de muncă │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Participare la evaluarea factorilor de risc de la locul de muncă pentru│ 50/persoană │
  │femeia gravidă sau care alăptează │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤
  │ VII. IGIENA RADIAŢIILOR │
  ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Avizare şi autorizare │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤
  │Avizare amplasare, construcţie şi reamenajare practici şi activităţi │ 200 │
  │nucleare │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Avizare faze de conservare, încetare a activităţii şi dezafectarea │ 200 │
  │instalaţiilor nucleare şi radiologice cu risc radiologic semnificativ │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Autorizare sanitară pentru utilizarea instalaţiilor dentare │ 200 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Aviz sanitar pentru transportul surselor şi materialelor radioactive │ 200 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Autorizare sanitară pentru depozitarea surselor şi materialelor │ 300 │
  │radioactive │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Autorizare sanitară de producere, manipulare instalaţii nucleare, │ 400 │
  │radiologice şi surse din practici şi activităţi nucleare │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Autorizare sanitară pentru utilizarea instalaţiei Rx diagnostic, CT │ 300 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Autorizare sanitară pentru utilizarea laboratoarelor mobile dotate cu │ 300 │
  │instalaţii radiologice │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Autorizare sanitară pentru activităţi în domeniul nuclear cu surse şi │ 400 │
  │instalaţii care nu se organizează în unităţi nucleare (de exemplu, │ │
  │service etc.) │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Autorizare sanitară pentru utilizarea instalaţiei de radioterapie │ 500 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Autorizare sanitară pentru utilizarea instalaţiei de defectoscopie │ 300 │
  │industrială │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Autorizare sanitară pentru utilizarea tehnicilor nucleare, │ 300 │
  │difractometriei, altele asemenea │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Autorizare sanitară pentru utilizarea laboratoarelor cu surse deschise │ 500 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Autorizare sanitară pentru lucrul cu surse radioactive deschise în │ 500 │
  │exteriorul unităţii de bază │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤
  │ Dozimetrii │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤
  │Verificări metrologice ale aparaturii dozimetrice │ 300/ │
  │ │ cameră ionizare │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Controlul expunerii profesionale individuale la radiaţii ionizante │conform devizului/│
  │ │ persoană/lună │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Dozimetrii de câmp la Rx dentar, difractometrii şi similare │ 150/instalaţie │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Dozimetrii de câmp la Rx diagnostic, terapie, defectoscopie │ 200/instalaţie │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Dozimetrie de câmp la laborator cu surse deschise │ 350/sursă │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Dozimetrie de câmp radioterapie │ 300/instalaţie │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤
  │ Etalonări │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤
  │Instalaţii de terapie convenţională │ 1000/instalaţie │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Instalaţii de terapie cu energii înalte │ 2000/instalaţie │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Instalaţii de brahiterapie │ 1000/sursă │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Instalaţii de medicină nucleară │ 800/instalaţie │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Dozimetre │ 100/echipament │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤
  │ Evaluarea condiţiilor de muncă cu radiaţii ionizante │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤
  │Expertizarea unităţilor cu risc radiologic I │ 300/unitate │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Expertizarea unităţilor cu risc radiologic II │ 400/unitate │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Expertizarea unităţilor cu risc radiologic III │ 500/unitate │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Expertizarea unităţilor cu risc radiologic IV │ 600/unitate │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤
  │ Evaluarea dozelor de radiaţii administrate pacienţilor │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤
  │Evaluarea dozelor la instalaţiile de rontgendiagnostic │ 50/tip examinare │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Evaluarea dozelor la instalaţiile de rontgenterapie │ 100/tip examinare│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Evaluarea dozelor la instalaţiile de cobaltoterapie/TEI │ 150/tip examinare│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤
  │ Determinarea contaminării locurilor de muncă │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤
  │Radiometria suprafeţelor │ 80/probă │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Recoltarea probelor de aer │ 80/probă │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Recoltarea efluenţilor lichizi │ 70/probă │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Recoltări de probe de urină │ 30/probă │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤
  │ Biochimie şi hematologie │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤
  │Testul micronucleilor │conform devizului │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Aberaţii cromozomiale │conform devizului │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤
  │ Radiometrie │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤
  │Pregătirea chimică a probelor de produse alimentare în vederea │ 50/probă │
  │analizării radiometrice │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Pregătirea chimică a probelor de apă potabilă/minerală în vederea │ 25/probă │
  │analizării radiometrice │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Radiocesiu │ 350 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Radiostronţiu │ 350 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Radiu 226 │ 450 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Poloniu 210 şi plumb 210 │ 450 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Uraniu natural │ 450 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Thoriu natural │ 450 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Iod 131 │ 450 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Tritiu │ 450 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤
  │ Alte determinări specifice │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤
  │Spectrofotometrie standard pe timp de măsură (minimum 20 de ore) HPGe │ 500 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Spectrofotometrie standard pe timp de măsură (minimum 20 de ore) NaI │ 250 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Spectrofotometrie standard pe timp scurt CS 137 şi CS 134 HPGe │ 50/oră │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Spectrofotometrie standard pe timp scurt NaI │ 12/oră │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Radiometrie alfa sau betaglobală pentru activităţi mari │conform devizului │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Radiometrie alfa sau betaglobală pentru activităţi mici │ 100 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinarea contaminării urinare radioactive │ 150 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤
  │ Alte prestaţii privind igiena radiaţiilor ionizante │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤
  │Consultanţă de specialitate │ 130/oră │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Referat de evaluare a riscurilor în expunerea profesională la radiaţii │ 125/referat │
  │ionizante │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Referat de evaluare pentru înregistrarea laboratorului apă - │ 300/referat │
  │radioactivitate │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Expertiză de specialitate cu evaluare în vederea notificării │conform devizului │
  │laborator - radioactivitate │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Taxă de deplasare pentru efectuarea prestaţiilor în afara localităţii │conform devizului │
  │laboratorului │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Controlul calităţii instalaţiilor radiologice │500 lei/instalaţie│
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤
  │ VIII. COMBATEREA VECTORILOR │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤
  │Avizare produse biocide │ 200/produs │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Test de eficacitate a insecticidelor pentru insecte zburătoare │ 40 │
  │(Musca domestica) - laborator │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Test de eficacitate a insecticidelor pentru insecte târâtoare │ 50 │
  │(Blatella germanica, Blatta orientalis sau Periplaneta americana) - │ │
  │laborator │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Test de remanenţă pentru insecticide - laborator │ 500 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Test pentru stabilirea caracterului atractant sau repelent al unui │ 40 │
  │produs - laborator │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Test de eficacitate a raticidelor pentru şobolani hibrizi sau şobolani │ 150 │
  │albi - biobază │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Expertiză pentru identificarea vectorilor sau a artropodelor │ 60 │
  │generatoare de disconfort pentru specii comune - 1 probă cu aproximativ│ │
  │10 exemplare │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Expertiză pentru identificarea vectorilor sau a artropodelor │ 200 │
  │generatoare de disconfort - constatări în teren │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Test pentru stabilirea toxicităţii acute orale [DL(50)] la şobolan │ 300/produs │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Test pentru stabilirea toxicităţii acute dermale [DL(50)] la şobolan │ 200/produs │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Test pentru stabilirea potenţialului de sensibilizare la cobai │ 400/produs │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤
  │ IX. CABINETE MEDICALE DE FRONTIERĂ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤
  │Certificat de scutire de control sanitar/certificat de control sanitar │ 400 │
  │al navei │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Certificate internaţionale de vaccinări sau profilaxie │ 20 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Eliberarea certificatului internaţional de vaccinare sau profilaxie │ 150 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Certificat medical pentru nave │ 300 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Emiterea avizului epidemiologic pentru boli carantinabile │ 10 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤
  │ X. PRESTAŢII DIVERSE │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤
  │Elaborarea referatelor tehnice pe bază de dosare depuse │conform devizului │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Referat tehnic de interpretare a buletinului de măsurare de câmpuri │ 150/buletin │
  │electromagnetice │ de determinări │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Consultanţă de specialitate │ 130/oră │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Studii de specialitate │conform devizului │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Referat pentru solicitări de avizare materiale şi/sau campanii IEC │conform devizului │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Taxă de deplasare pentru efectuarea de prestaţii în afara localităţii │conform devizului │
  │laboratorului │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Elaborarea referatului de înregistrare a laboratoarelor de analiză │ 200/referat │
  │a apei potabile │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Auditarea laboratoarelor de apă în vederea înregistrării │ 200/laborator │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Verificarea şi evaluarea dosarelor de înregistrare a laboratoarelor │ 100/dosar │
  │care efectuează controlul oficial al apei potabile │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Verificarea şi evaluarea dosarelor de notificare a apelor îmbuteliate, │ 100/dosar │
  │altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Expertiză în domeniul apei potabile şi al apelor de îmbăiere │ 200/expertiză │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Instruire practică de laborator │ 40/persoană/oră │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Cursuri, instruiri, activităţi pentru informare, formare, dezvoltare, │ 40/persoană/oră │
  │specializare în domeniul medicinei muncii, igienei şi sănătăţii publice│ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinarea factorului de protecţie prin metoda vizuală │ 250 │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Supravegherea condiţiilor igienico-sanitare din mediu/ale personalului │ 50/chestionar │
  │(chestionar de simptome) │ │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinarea zgomotului urban în locuinţă │ 80/locuinţă │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Determinarea/Evaluarea microclimatului ambiental │ 40/punct de │
  │ │ determinare │
  ├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
  │Expertiză în caz de incident radiologic │conform devizului │
  └───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

  --------