LEGE nr. 139 din 29 decembrie 1995 (*actualizata*)
Societatii Naţionale de Cruce Rosie din România
(actualizata până la data de 2 decembrie 2004*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • --------------
  *) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 30 decembrie 1995. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 2 decembrie 2004, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 524 din 24 noiembrie 2004.
  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Capitolul I Dispozitii generale


  Articolul 1

  Societatea Naţionala de Cruce Rosie din România este persoana juridica de drept public, autonoma, neguvernamentala, apolitica şi fără scop patrimonial. Ea îşi desfăşoară activitatea cu caracter umanitar, ca organizaţie de ajutor voluntar, auxiliara a autorităţii publice.


  Articolul 2

  (1) Societatea Naţionala de Cruce Rosie din România se organizeaza şi funcţionează pe baza statutului propriu, ca singura societate de Cruce Rosie, atit în timp de pace, cit şi în timp de razboi, în baza legii şi a Convenţiilor de la Geneva din 1949 la care România este parte.
  (2) Principiile fundamentale, morale şi juridice după care se desfăşoară activitatea Societatii Naţionale de Cruce Rosie din România sunt cele ale Miscarii Internationale de Cruce Rosie şi Semiluna Rosie: umanitate, imparţialitate, neutralitate, independenta, voluntariat, unitate şi universalitate.


  Articolul 3

  (1) Activitatea Societatii Naţionale de Cruce Rosie din România este deschisa tuturor, iar actiunile sale umanitare se desfăşoară pe intreg teritoriul tarii.
  (2) Societatea Naţionala de Cruce Rosie din România participa la activităţi cu caracter international, organizate în conformitate cu conventiile incheiate în acest domeniu, la care România este parte, precum şi la alte acţiuni internationale cu caracter umanitar.


  Articolul 4

  (1) Emblema Societatii Naţionale de Cruce Rosie din România, adoptata la fondarea acesteia, în data de 4 iulie 1876, este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.
  (2) Emblema Societatii Naţionale de Cruce Rosie din România reprezinta o cruce, alcatuita din cinci patrate egale, de culoare rosu vermion, asezata pe fond alb şi inconjurata de doua cercuri concentrice de aceeasi culoare. În spatiul dintre cele doua cercuri este înscrisă, cu litere majuscule de culoare rosu vermion, pe fond alb, inscripţia: SOCIETATEA NAŢIONALA DE CRUCE ROSIE . ROMÂNIA .


  Articolul 5

  (1) Emblema, ca semn indicativ, se foloseşte, în timp de pace, de către:
  a) Societatea Naţionala de Cruce Rosie din România, în timpul manifestarilor sau al campaniilor pentru colecta de fonduri;
  b) terte persoane juridice asociate la acţiuni de natura celor prevăzute la lit. a);
  c) mijloacele de transport;
  d) posturile de prim-ajutor, dacă sunt destinate exclusiv ingrijirii gratuite.
  (2) Autorizatia pentru folosirea acestei embleme în cazurile prevăzute la lit. b)-d) se emite de către Societatea Naţionala de Cruce Rosie din România.
  (3) În timp de conflict armat, emblema, ca semn indicativ, se foloseşte, în exclusivitate, de către Societatea Naţionala de Cruce Rosie din România.


  Articolul 6

  (1) Emblema, ca semn protector, poate fi folosita în timp de pace de către Societatea Naţionala de Cruce Rosie din România.
  (2) În timp de conflict armat, emblema, ca semn protector se foloseşte de către:
  a) serviciile sanitare ale fortelor armate;
  b) Societatea Naţionala de Cruce Rosie din România, numai pentru personalul propriu şi pentru materialele prin care îşi da concursul serviciului sanitar oficial, supunindu-se regulamentelor militare;
  c) spitalele civile, recunoscute ca atare de stat şi autorizate sa utilizeze emblema în scop de protecţie;
  d) alte societăţi de ajutor voluntar autorizate în acest sens, numai pentru personalul şi materialele afectate în exclusivitate serviciilor sanitare, supuse regulamentelor militare.
  (3) Autorizarea folosirii emblemei ca semn protector, în caz de conflict armat, se face de către Guvernul României.


  Articolul 7

  Societatea Naţionala de Cruce Rosie din România funcţionează în spatiile proprii şi în cele repartizate în acest sens până în prezent, precum şi în alte spatii locative care se pun la dispoziţie de către consiliile locale, judetene sau al municipiului Bucureşti, după caz, în vederea desfăşurării activităţii, şi beneficiaza de aceleasi măsuri de protecţie pe care legea le stabileste în favoarea instituţiilor publice.


  Articolul 8

  Societatea Naţionala de Cruce Rosie din România se bucura de protectia şi de sprijinul statului şi are, în calitate de organizaţie de utilitate publică, dreptul de a cere sprijinul tuturor autorităţilor publice, iar acestea au obligaţia de a-l acorda.
  -------------
  Art. 8 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 524 din 24 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.123 din 29 noiembrie 2004.


  Articolul 9

  Sediul central al Societatii Naţionale de Cruce Rosie din România este în municipiul Bucureşti, str. Biserica Amzei nr. 29, sectorul 1, în imobilul ce face parte din proprietatea privată a Societatii Naţionale de Cruce Rosie din România.
  -------------
  Art. 9 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 524 din 24 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.123 din 29 noiembrie 2004.


  Capitolul II Scopul şi principalele atribuţii ale Societatii Naţionale de Cruce Rosie din România


  Articolul 10

  Societatea Naţionala de Cruce Rosie din România acţionează, în orice imprejurare, în scopul prevenirii şi alinarii suferintelor oamenilor, fără nici o deosebire în ceea ce priveste naţionalitatea, rasa, religia, vârsta, sexul, apartenenta militara, sociala sau politica.


  Articolul 11

  Principalele atribuţii ale Societatii Naţionale de Cruce Rosie din România sunt:
  a) sa actioneze în caz de conflict armat, iar în timp de pace să se pregateasca şi sa actioneze, ca auxiliara a autorităţilor publice, în toate domeniile prevăzute de Conventiile de la Geneva din 1949 şi în favoarea tuturor celor aflati în suferinta, atit persoane civile, cit şi militare;
  b) să contribuie la ameliorarea stării de sănătate, la prevenirea imbolnavirilor şi la alinarea suferintelor prin programe de intrajutorare în beneficiul colectivitatii;
  c) sa organizeze, la nivel naţional şi local, după caz, servicii de ajutoare de urgenta în favoarea victimelor dezastrelor, indiferent de cauzele şi natura acestora;
  d) sa recruteze, sa instruiasca şi sa puna la dispoziţie personalul necesar pentru realizarea misiunii sale;
  e) sa promoveze participarea copiilor şi a tinerilor la activităţile specifice;
  f) sa autorizeze folosirea emblemei, pe timp de pace, conform legii;
  g) sa organizeze şi sa participe la acţiuni internationale de ajutorare a victimelor, indiferent de cauzele şi de natura dezastrelor;
  h) sa faca cunoscut opiniei publice, în special copiilor şi tineretului, actiunile sale, cit şi pe cele ale Miscarii Internationale de Cruce Rosie şi Semiluna Rosie, precum şi Principiile fundamentale ale Crucii Rosii, idealurile pacii, respectului şi înţelegerii între toţi oamenii şi toate popoarele;
  i) sa incheie conventii de colaborare şi sa alcatuiasca programe de actiune comune cu alte societăţi sau asociaţii care desfăşoară activităţi umanitare, cu societăţi comerciale, cu ministere şi alte institutii de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, în vederea realizării misiunii sale umanitare;
  -------------
  Litera i) a art. 11 a fost modificata de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 524 din 24 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.123 din 29 noiembrie 2004.
  j) sa participe, pe baza programelor initiate de Ministerul Sănătăţii, la recrutarea donatorilor de singe, la combaterea unor epidemii şi la alte acţiuni.
  k) sa organizeze cursuri de surori voluntare de Cruce Rosie şi cursuri de prim ajutor, obligatorii, pentru categoriile profesionale expuse riscurilor de accidentare.
  -------------
  Litera k) a art. 11 a fost introdusa de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 524 din 24 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.123 din 29 noiembrie 2004.


  Articolul 12

  Presa, radioul şi televiziunea asigura, în mod gratuit, popularizarea acţiunilor umanitare organizate de Societatea Naţionala de Cruce Rosie din România.


  Capitolul III Componenta, organizare şi patrimoniu


  Articolul 13

  (1) Societatea Naţionala de Cruce Rosie din România este deschisa tuturor cetatenilor, fără deosebire de naţionalitate, rasa, sex, religie, profesiune, apartenenta sociala sau politica.
  (2) Calitatea de membru al Societatii Naţionale de Cruce Rosie din România, drepturile şi oblibaţiile corespunzătoare se reglementeaza conform statutului şi regulamentului, adoptate de adunarea generală.


  Articolul 14

  (1) Societatea Naţionala de Cruce Rosie din România este organizata pe principiul teritorialitatii, conform statutului şi regulamentului proprii.
  (2) Filialele judetene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti au personalitate juridica şi autonomie functionala, în limitele prevăzute de statut şi de regulamentele proprii.
  (3) Statutul Societatii Naţionale de Cruce Rosie din România se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  -------------
  Art. 14 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 524 din 24 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.123 din 29 noiembrie 2004.


  Articolul 15

  (1) Patrimoniul Societatii Naţionale de Cruce Rosie din România este format din bunuri mobile şi imobile, provenind din:
  a) cotizatii ale persoanelor fizice şi juridice;
  -------------
  Litera a) a art. 15 a fost modificata de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 524 din 24 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.123 din 29 noiembrie 2004.
  b) donatii şi legate testamentare;
  c) sponsorizari, contribuţii în numerar şi bunuri din partea oricarei persoane fizice sau juridice, române sau straine;
  d) venituri din organizarea de manifestari publice, tombole, baluri şi alte asemenea acţiuni, precum şi din activităţi economice, compatibile cu obiectivele sale;
  -------------
  Litera d) a art. 15 a fost modificata de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 524 din 24 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.123 din 29 noiembrie 2004.
  e) editarea şi vinzarea de periodice proprii, publicatii şi cărţi privind domeniul sau de activitate.
  (2) Societatea Naţionala de Cruce Rosie din România este scutita de la plata impozitului pe profit, cu condiţia ca sumele respective să fie utilizate, în anul curent sau în anii urmatori, pentru organizarea, desfăşurarea şi dezvoltarea activităţii Societatii Naţionale de Cruce Rosie din România.
  -------------
  Alin. (2) al art. 15 a fost introdus de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 524 din 24 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.123 din 29 noiembrie 2004.
  (3) Societatea Naţionala de Cruce Rosie din România este scutita de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru veniturile obtinute din activităţi economice, dacă aceste venituri sunt utilizate pentru organizarea, desfăşurarea şi dezvoltarea activităţii Societatii Naţionale de Cruce Rosie din România.
  -------------
  Alin. (3) al art. 15 a fost introdus de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 524 din 24 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.123 din 29 noiembrie 2004.


  Articolul 16

  (1) Prin legea bugetului de stat se vor stabili, anual, cheltuielile pentru cotizatia de membru al Federatiei Internationale a Societatilor de Cruce Rosie şi Semiluna Rosie şi pentru contribuţia la finantarea Comitetului International al Crucii Rosii.
  (2) De la bugetul de stat se asigura şi fondurile necesare realizării atribuţiilor Societatii Naţionale de Cruce Rosie din România, prevăzute la art. 11 lit. a)-e), g) şi h), pe bază de programe intocmite de aceasta.
  -------------
  Art. 16 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 524 din 24 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.123 din 29 noiembrie 2004.


  Articolul 17

  (1) Bunurile mobile şi imobile din patrimoniul Societatii Naţionale de Cruce Rosie din România, precum şi materialele pe care aceasta le primeste sau le expediaza, în tara sau în strainatate, în vederea realizării misiunii sale umanitare, sunt scutite de orice fel de impozite sau taxe.
  (2) Actiunile în justiţie pentru valorificarea drepturilor sale de orice natura sunt scutite de taxa de timbru.


  Articolul 18

  În caz de catastrofe, calamitati naturale, precum şi în timp de conflict armat, transportul personalului Societatii Naţionale de Cruce Rosie din România, aflat în misiune, în baza legitimatiei de serviciu, este gratuit pe orice mijloc de transport care aparţine regiilor autonome sau societatilor comerciale.


  Articolul 19

  Anual, în cursul lunilor mai şi septembrie, se organizeaza "Luna Crucii Rosii din România".


  Articolul 20

  (1) În cursul lunilor mai şi septembrie, toate instituţiile de cultura, de divertisment şi organizaţiile sportive sunt obligate sa perceapa un timbru al Crucii Rosii pentru fiecare bilet vandut pentru evenimente culturale, de divertisment şi sportive (concerte, festivaluri, spectacole, filme la cinematografe, meciuri sportive de nivel local, naţional şi international etc.), reprezentand un procent de 0,3%, care se va adauga la preţul de vanzare.
  (2) Anual, în cursul lunilor Crucii Rosii, Societatea Naţionala de Cruce Rosie din România va organiza campanii de colecta de fonduri.
  (3) Persoanele fizice şi juridice care vand biletele prevăzute la alin. (1) au obligaţia sa imprime pe fiecare bilet menţiunea Contribuţia pentru Crucea Rosie Română.
  (4) Fondurile menţionate vor fi colectate şi virate în contul Societatii Naţionale de Cruce Rosie din România, trimestrial.
  (5) Societatea Naţionala de Cruce Rosie din România va emite norme metodologice cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.
  -------------
  Art. 20 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 524 din 24 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.123 din 29 noiembrie 2004.


  Articolul 21

  Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga: Decretul nr. 561/1973 privind organizarea şi functionarea formatiunilor sanitare voluntare ale Societatii de Cruce Rosie din Republica Socialista România; Decretul nr. 281/1981 privind organizarea "Saptaminii Crucii Rosii" din Republica Socialista România, precum şi alte dispozitii contrare.


  Capitolul IV

  Sancţiuni
  -------------
  Cap. IV a fost introdus de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 524 din 24 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.123 din 29 noiembrie 2004.

  Articolul 22

  (1) Neperceperea şi nevirarea contribuţiilor de către persoanele fizice şi juridice care au asemenea obligaţii, prevăzute în prezenta lege, constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei.
  (2) Fondurile rezultate din perceperea contribuţiilor prevăzute de prezenta lege pentru functionarea Societatii Naţionale de Cruce Rosie din România nu sunt impozabile.
  -------------
  Art. 22 a fost introdus de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 524 din 24 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.123 din 29 noiembrie 2004.
  Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 20 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
  PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
  ADRIAN NASTASE
  Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 20 decembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.
  PRESEDINTELE SENATULUI
  prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN


  Anexă

  -------------------------