ORDONANTA nr. 48 din 30 ianuarie 2000
pentru modificarea art. 40 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 31 ianuarie 2000  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi ale art. 1 lit. N din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa:

  Articolul 1

  Articolul 40 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor şi importurilor de produse strategice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 26 octombrie 1999, se modifica după cum urmează:
  1. Alineatul (3) va avea următorul cuprins:
  "(3) Lista cuprinzând organismele şi ţările prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin hotărâre a Guvernului."
  2. Alineatul (4) se abroga.


  Articolul 2

  Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministru de stat,
  ministrul afacerilor
  externe,
  Eugen Dijmarescu,
  secretar de stat
  Preşedintele Agenţiei
  Naţionale de Control
  al Exporturilor Strategice
  şi al Interzicerii Armelor
  Chimice,
  Marius Petrescu
  -----