HOTĂRÎRE nr. 152 din 27 martie 1992
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64 din 11 octombrie 1991 privind brevetele de invenţie
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 30 aprilie 1992  Guvernul României hotărăşte:
  Se aprobă Regulamentul de aplicare a Legii privind brevetele de invenţie, anexa la prezenta hotărîre.
  PRIM-MINISTRU
  THEODOR STOLOJAN
  Contrasemnează:
  ----------------
  Ministrul învăţămîntului şi ştiinţei,
  Mihail Golu

  Anexa 1

  REGULAMENT 27/03/1992