LEGE nr. 22 din 2 martie 2010
pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 144 din 4 martie 2010  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  După articolul 70 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 70^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 70^1. - Prevederile referitoare la reţinerea impozitului pe venitul din pensii nu se aplică venitului din pensii realizat de persoanele cu handicap grav sau accentuat."
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  Bucureşti, 2 martie 2010.
  Nr. 22.
  --------