DECRET nr. 1.355 din 28 decembrie 2021pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2022
EMITENT
 • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1238 din 28 decembrie 2021
  În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,
  Președintele României d e c r e t e a z ă:

  ARTICOL UNIC

  Se promulgă Legea bugetului de stat pe anul 2022 și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS


  București, 28 decembrie 2021.
  Nr. 1.355.
  ----