ORDIN nr. 3.108 din 14 iunie 2005
pentru punerea în aplicare a Normelor privind constituirea, administrarea şi utilizarea Fondului de protecţie a victimelor străzii
EMITENT
 • COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 24 iunie 2005  Ţinând seama de dispoziţiile art. 61 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) şi (27) şi ale art. 47 pct. 2 lit. k) din Legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,
  potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 8 iunie 2005, prin care s-au adoptat Normele privind constituirea, administrarea şi utilizarea Fondului de protecţie a victimelor străzii,
  preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se pun în aplicare Normele privind constituirea, administrarea şi utilizarea Fondului de protecţie a victimelor străzii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Secretarul general şi Direcţia generală asigurări obligatorii din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
  Preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
  Nicolae Eugen Crişan
  Bucureşti, 14 iunie 2005.
  Nr. 3.108.


  Anexă

  NORMA 14/06/2005