ORDIN nr. 2 din 6 ianuarie 2021pentru aprobarea Procedurii de acordare a sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 7 ianuarie 2021
  Având în vedere prevederile art. I alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative,
  în temeiul prevederilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Procedura de acordare a sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare începând cu data publicării.

  Președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă,
  Maria Mareș

  București, 6 ianuarie 2021.
  Nr. 2.

  ANEXĂ

  PROCEDURĂ
  de acordare a sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului
  nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecție socială după 1 ianuarie 2021 în
  contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2,
  precum și pentru modificarea unor acte normative